Délmagyarország, 2001. július (91. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-02 / 152. szám

Az Országgyűlési Könyvi állományából törölve m MA: A DEL SPORTJA DELMAQYAR HÉTFŐ, 2001. JÚLIUS 2., 91/152. ALAPÍTVA: 1910-BE ÁRA: 49 FT (ELŐFIZETVE: 41 FT) Tabletták a spájzban Tegnaptól átlagosan 20 szá­zalékkal drágult a száz leggyakrabban fogyasztott gyógyszer ára. Az elmúlt hét végén sokan rohamozták meg a patikákat, hogy a még „olcsó" tablettákból bevásá­roljanak, bespájzoljanak néhány dobozzal. 3. oldal Egy szál harangvirág A tragikus körülmények között meghalt énekesről, Szécsi Pálról írt könyvet tetvére. A Palika című kötet a szeretetről szól - fogalmaz Szécsi Katalin a lapunknak adott interjúban. 4. oldal IX. SZEÖEDJ SÖRFESZTIVÁL ,AÖL_ iiwr-" Kanizsán zakatolt a Csongrád Az ősszel még élvonalban szereplő Nagykanizsa ottho­nában, annak 3-1 -es legyőzésével harcolta ki az NB I/B-ben maradását a Csongrád labdarúgócsapata. Egy évvel ezelőtt a Dabason túljutva biztosították helyü­ket a profik táborában. A Dél Sportja mellékletben FM 95.4 HJLtölII pAVtw Július/6.-án/a Sörfesztiválon KS^A^TTTl A Krisz Rudi Ooops!BettY Zanzibar Go! Rádió 88 műsorvezetők Tánc- és Divatshow Hunniálís, szoboravatás, megyék gyűlése A haza - Ópusztaszeren Az ősmagyar ruhába öltözött „harcosok" karéjában álló Mádl Ferenc államfőt fakupába töltött borral köszöntötték. (Fotó: Gyenes Kálmán) Mádl Ferenc köztársa­sági elnök szerint az elmúlt egy esztendőben, a lassan véget érő millennium évé­ben sok szép és felemelő eseményen vett részt, de az ópusztaszeri ünnep által ki­váltott érzéshez foghatót egyiken sem élt át. Vél­hetően hasonló gondolatok­kal távozhatott mindenki, aki szombaton jelen volt a nemzeti történeti emlék­park ünnepi programján. Felemelő hangulatban zaj­lott ugyanis a magyar törté­nelem jeles személyiségeit bemutató szoborpanteon avatása. Megható pillanat volt, amikor az Aranybulla­emléklap 50 esztendőre le­zárta azt a fémtrezort, amelybe utódaink számára szóló üzenetek, emlékek kaptak helyet. A múlt és a jövő között hidat alkotni kívánó rendezvény szer­vezői látványos kulturális és szórakoztató programok­ról is gondoskodtak. A leg­nagyobb érdeklődést a köz­társasági elnök honfoglalás kori faluban tett látogatása váltotta ki. A jurtákhoz kö­zeledő Mádl Ferencet vág-' tató lovasok hada fogadta. Az elnököt ősi étellel, tár­konyos köleskásával és borral is megvendégelték. (Tudósításunk a 3. oldalon.) Szeged küldöttségét látták vendégül A Tisza napja Szolnokon Tudósítónktól A Tisza volt a főszereplője annak az egész napot kitöltő rendezvénynek, amelyet szomba­ton immár második alkalommal rendeztek meg Szolnokon. A helyi önkormányzat kezdemé­nyezése nyomán először tavaly szenteltek egy teljes napot az Alföldet átszelő folyónak, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a Tiszára, amely az örömöket és a veszélyeket egyszerre hordozza magában. A mostani program részeként - a Millenniu­mi kézfogás elnevezésű találkozósorozat kere­tében - egy másik Tisza-parti város, Szeged küldöttségét látták vendégül a szolnokiak. A két település képviselői közösen koszorúzták meg a szolnoki városháza falán lévő, a Tisza eddigi legmagasabb vízállása, és az áradás el­len hősiesen helyt állt védekezők munkájának emlékét őrző márványtáblát. A szegedi kül­döttség - amely a szolnokiak ez év márciusi lá­togatását viszonozta - többek között egy fotó­kiállítást vitt magával; a tárlatot a Technika Házában nyitották meg. A folyótól korábban erősen veszélyeztetett Tiszaligetben rendezték meg az I. tiszai halász­léfőző versenyt, a bográcsok körül a legjobb szegedi és szolnoki halléreceptek alapján ételt készítők tüsténkedtek. Rózsafesztivál Szóregen Büntetik a zárjegy nélkülit Munkatársunktól A kereskedők, vendéglá­tósok a különböző közlemé­nyekből és felhívásokból időben megtudták, hogy jú­lius l-jétől csak zárjeggyel ellátott bort forgalmazhat­nak. Mivel a nagykeres­kedőket a rendelet már Ahol nem zárjeggyel ellátott borokat találnak, tízezrekbe kerülhet a büntetés. (Fotó: Schmidt Andrea) 2001. január l-jétől a cím­kék használatára kötelezte, a kicsikhez elvben nem is kerülhetett volna zárjegy nélküli flaska. A valóság azonban ritkán alkalmazko­dik a papírformához: jelen­leg is sok olyan boros üveg álldogál az üzletek polcain, amelyek még nincsenek fel­címkézve. Ez azonban a rendelet értelmében nem baj. amennyiben a tulajdo­nos nem árulja tovább, ha­nem elkülönítve tárolja azo­kat, miután leltárba vette készletét. Július 6-áig még megigényelheti a szükséges zárjegyeket. Azok a kereskedők, akik­nél akár csak egy zárjegy nélküli boros üveget is ta­lálnak, több tízezer forintos pénzbüntetésre számíthat­nak. (Részletek a 9. oldalon.) A fölvonulók szórták. Szállnak a szines rózsaszirmok. (Fotó: Schmidt Andrea) Háromnapos rózsaünne­pet tartottak a szőregi virá­gosok. Több mint 800 csa­lád, egyedüliként Európá­ban, szinte az egész falu a virág és dísznövény ter­mesztéséből él. Korábbi for­májában munkálkodik szö­vetkezésük, a Szőregi Virág és Dísznövény Altalános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. Három éve el­határozták: ha Münchennek lehet sörfesztiválja, Makón tartják a hagymáét, legyen a szőregi rózsának is. Mostani ünnepükre, amit a helyi álta­lános iskolában és a mű­velődési házban, valamint a szőregi és szegedi utcákon tartottak, egész héten ké­szültek. Szedték a hozzávaló virágot, a millió rózsaszálat, rendbe tették a fölvonulás­hoz való járműveket, és föl­elevenítették a rózsával kap­csolatos dalokat. Szak­mai előadásokat tartot­tak, kiállításokat nyitottak. Fölvonulást, vigalmat ren­deztek. (Részletek az 5. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents