Délmagyarország, 2001. június (91. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

/"•OK a V . _.l5o[,vütéaiKönyvÜ' "ZSStS**"*" ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG Cv. PFXITFIZ ?nni II'INIIIS 1 Q1/197 ÁRA- 54 FTÍFI ŐFI7FTVF-41 FTŐ CV. vp -p PÉNTEK, 2001. JÚNIUS 1., 91/127. ff^ 1 1 % 1 irS; ÁRA: 54 FT (ELŐFIZETVE: 41 FT) fet % 1 Dugonics téri nyárelő - kiülős hellyel. A turista az utcán szereti meginni a kávéját. (Fotó: Miskolczi Róbert) SÖRFESZTIVÁL1 2091, JÚNIUS 6-19, SZEOL STADION, Etellu %»r ww*MrtottimÍMr*tiiu Száz kilométerre is elrepülhet a pollen Parlagon hagyott földek Taxis gyilkolt taxist? Nem várt fordulat a zalai gyilkosság ügyében. (2. oldal) Nincs szó központosításról Szegeden járt az oktatásiminiszter-jelölt. (3. oldal) Főúr, fizetnék! Sokadik ígérgetés ellenére „természetesen" még ma sem nyit ki a Kis Virág. (5. oldal) Kiskundorozsmai határszemle. Ahová lépek, ott fű terem. (Fotó: Miskolczi Róbert) A mediterrán szemlélet legyőzte a poroszost Teraszokkal fogják a vendéget Keresik a makói lányokat Ürügy a bukás? Munkatársunktól A múlt csütörtökön eltűnt makói lányok már korábban is sejthették, hogy bukásra állnak - mondták a Galamb József szakközépiskola taná­rai. A rendőrök pedig úgy vélik, valószínűleg nem a szülői büntetéstől való féle­lem, hanem a kalandvágy in­dította útnak őket. A tanárnő szerint Inez és Erika egész órán „morgott" emiatt küldte ki őket, három perc lehetett hátra a csöngetésig. Később utánuk küldte értük egyik osztálytársukat, ők azonban visszaüzentek, hogy most már nem jönnek be. A lá­nyok a szegedi autóbusz megállójánál találkoztak osztályfőnökükkel, aki meg­kérdezte tőlük, nem kellene­e épp fizikaórán lenniük. Ok azt mondták, bemennek a városba. A szegedi vasútál­lomáson a történelemtanáru­kat már nem akarták megis­merni. (írásunk az 5. oldalon.) Munkatársunktól A szegedi férfi röplabda­klub - most ismét Papíron SC névre hallgat - a Medi­kémia Rt. kilépésével 27 millió forinttal (az utóbbi években ez szerepelt a szerződésben alaptámogatás­ként) lett szegényebb. Ez az összeg tette ki a költségvetés jelentős részét, arról nem is beszélve, hogy akadt olyan év (nemzetközi szereplés, prémiumok), amikor megkö­zelítette a 40 milliót. Pálmai Antal, a Medikémia Rt. el­nök-igazgatója azt elárulta: nem fognak más sportág, vagy egyesület mellé állni. ez nem volna korrekt eljárás a cégtől. Az is kiderült, hogy a nem is oly' régen még klubelnök gazdasági vezető magánemberként segít Nyári Sándornak, a Papíron SC ügyvezetőjének a szpon­zorutód felkutatásában. Az egyesületnek pillanat­nyilag egyetlen komoly anyagi forrása van, az ön­kormányzati támogatás, me­lyet a megújított szerződés értelmében 2002 őszéig fo­lyósítanak - havi bontásban - a kiemelteknek. Ez a röp­labdások esetében közel 20 millió forintot jelent. (Cikkünk a 8. oldalon.) Egyes szakemberek szerint a Szeged levegőjében találha­tó pollenért elsősorban a kör­nyező mezőgazdasági terüle­tek, a parlagon hagyott földek felelősek, ahonnan nagy mennyiségű virágport fúj be a szél városba. Az elmúlt két évben azonban az illetékes hatóságok akciót indítottak a megműveletlen földek csök­kentésére. Míg 1999-ben 30 ezer hektár föld állt parlagon a megyében, addig idén 6-7 ezer hektár. Ez az eredmény annak köszönhető, hogy ren­deződtek a privatizációt kö­vetően évekig tisztázatlan földtulajdonviszonyok, s a gazdák többsége eleget tesz a gyomirtásra vonatkozó fel­szólításnak. Amennyiben va­laki mégsem irtja ki földjéről a gyomnövényt, a hatóságok szabálysértési eljárást indíta­nak ellene. Szükség esetén el­rendelik a közérdekű gyom­mentesítést, amelynek költsé­ge a tulajdonost terheli. (írásunk az 5. oldalon.) Először a műemlékvéde­lemnek kell hozzájárulnia ahhoz, hogy egy védett bel­városi épület elé asztalokat, székeket, napernyőket he­lyezzen el a vendéglős. Az sem mindegy természetesen, milyen ülőalkalmatosságok foglalják el a fél járdát. Ezt követően engedélyezi az ön­kormányzat a teraszok „tele­pítését". Mindez ma már nem akkora ügy és nem olyan hosszú procedúra, mint évekkel ezelőtt. Te­rasz-fronton tehát mintha béke lenne a vállalkozók és a polgármesteri hivatal kö­zött, hiszen idén nem emel­kedtek a közterület-haszná­lati díjak sem. Elvi akadálya most már nincs annak, hogy Szeged mediterrán hangula­tú, sokszínű teraszokkal te­leültetett város legyen. Las­sacskán a Belvárosban élők is kezdenek megbarátkozni azzal, hogy Szegednek a leglüktetőbb részén az esti órákban is hallani zeneszót, nevetgélve sétáló embere­ket. "tttfSzletek az 5. oldalon.) Örökös tagság Herceg Zsoltnak Évadzáró a színházban Mi lesz a kupagyőztessel? Mínusz 27 millió Egymást ünnepelték a társulat tagjai a tegnapi évadzárón. (Fotó: Gyenes Kálmán) Munkatársunktól A pécsi országos színházi találkozóra is meghívott Britten-opera, a Szentivánéji álom szombat esti előadásá­val fejeződik be a Szegedi Nemzeti Színház 2000­200l-es szezonja, de az évad­záró társulati ülést a város vezetőinek jelenlétében már tegnap délelőtt megtartották. A teátrum működésével kap­csolatban Bartha László pol­gármester és Ványai Éva al­polgármester is elégedettsé­gének adott hangot, úgy vél­ték, a pénzügyileg stabilizált színházban magas szintű művészi munka folyik. Ko­rognai Károly főigazgató­főrendező köszönetet mon­dott az önkormányzatnak, hogy az országban egyedül­álló módon támogatta az in­tézményt, s ezzel lehetővé tette a konszolidációját. A színház a most záruló sze­zonban 315 előadást tartott, a bérletekből 19,4 millió fo­rint, a jegyeladásból 28,3 millió forint bevételre tett szert. Átadták tegnap a kö­zönségdíjakat és a hagyomá­nyos kitüntetéseket is; Her­ceg Zsolt színművész meg­kapta az örökös tag címet. (Tudósításunk a 7. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents