Délmagyarország, 2001. január (91. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

Éjfél után tűzijáték kápráztatta el a Dóm téren ünneplő sokadalmat... (Fotó: Nagy László) Dudaszóval űztük el a XX. századot... Beléptünk a harmadik évez 2^00( RF, ÁRA: 49 FT (ELŐFIZETVE: 41 FTQ ­Munkatársunktól Nemrégiben (egészen pontosan 1999. szilveszte­rén...) még arról vitáztunk ­akkor most vége van a XX. századnak, vagy várnunk kell még egy évig az új évez­red köszöntésére? S mivel e kérdésben nem született megegyezés, az egész világ hatalmas nagy visszaszámlá­lásba - s ne tagadjuk: ivásza­tos mulatozásba... - kezdett, amikor a televíziók kép­ernyőjén megjelent a 2000­es szám. De úgy tűnik, évez­red búcsúztatásból sosem elég. Elérkezett 2000 utolsó napja is, s lám, megújult erővel, szűnni nem akaró lel­kesedéssel ünnepelt újfent a egész Föld. Ebből a hatalmas fiesztából természetesen nem maradhatott ki Szeged váro­Munkatársunktól A MÁV Rt. január else­jétől átlagosan hat százalék­kal emelte a belföldi sze­mélyszállítási tarifáit. Ennek megfelelően az InterCity pótjegyek árai is emelked­tek. Áz IC-kre a pótjegy 360, míg az expressz vona­Dráguló vasútjegyek tokra a helyjegy 100 forintba kerül. Az útipoggyász őrzé­si, illetve értékbevallási díja, valamint a poggyász­megőrző automata bérleti összege és a kalauznál tör­ténő jegyváltáskor a felszá­mított pótdíj tarifája nem változott. A 2000 december­re érvényesített havi jegye­ket, illetve a második fél hó­napra megváltott félhavi je­gyeket január 5-én, pénteken éjfélig fogadják el. Fergeteges Finis a Kék-Mókuson Munkatársunktól A szegedi fociélet hagyo­mányosan a Kék Mókus-ku­pa kispályás labdarúgótorna fináléival búcsúztatta az évet. Az újszegedi Sportcsarnok­ban megrendezett végső csa­tákra kétezer néző látogatott ki. Az öregfiúknál az egykori szegedi sztárokat (dr. Ko­vács, Kemenes, dr. Tóth, Szabó Gy., Móricz) felvonul­tató Finisnek nem okozott gondot a Berta Therm legyőzése. A 35 éven aluliak­nál az ismert labdarúgókkal megerősített Fergeteg (Va­sas, Vörös, Kenesei, Erős G., Lázár) már 6-2-re is vezetett a megyeiek alkotta Wiesbau­er-Chio ellen, és végül szoros végjátékban, 6-5-re nyert. (Részletek lapunk 11. oldalán) Dr. Kovács Gábor (balról a második) a legjobb(kor), a legjobb helyen. IQI finiseltek. (Fotó: Nagy László) Évbúcsúztató vadászat Ennek a többszörösét ejtették el a vadászok szombaton. (Fotó: Gye­nes Kálmán) Munkatársunktól Vadászattal köszöntötték az új évezredet a mórahaltni Ár­pád vezér vadásztársaság tag­jai és vendégeik. Mórahalom és Zákányszék közti szántóföl­deken és szőlőkben háromszor hajtottak a legények, leányok, hogy a puskacsövek elé terel­jék az apróvadakat. A közel hatvan vadász végül igazán örülhetett a gazdag zsákmány­nak. Terítékre került nyolc­vannyolc nyúl, ötven fácán, tíz szarka, illetve egy-egy róka, gerle. A régi hagyományoknak megfelelően adták meg a vég­tisztességet az elejtett állatok­nak és még avatásra is sor ke­rült. A vadászmester egy mo­gyoróvesszővel fenekelte el a tetemre hasaltatott ifjú nyúlva­dászt. Az egész napos hajtás után nyúlpörkölt és zeneszó mellett beszélték meg a vadá­szatot a tagok. (Kormos Tamás riportja a 3. oldalon.) Marihuána a sporttáskában Munkatársunktól Még az elmúlt év utolsó napjaiban is akadt dolga a röszkei vámosoknak. Pénte­ken késő este B. E. jugoszláv állampolgár gyalogosan érke­zett a határhoz. Nem sok cso­magot hozott magával és semmit sem jelentett be vám­kezelésre. A fináncoknak feltűnt, hogy igen ideges a férfi. Tételes vizsgálatot ren­deltek el. Az „eredmény" nem is sokat váratott magára. Újévi köszöntő Módi Ferenc: „...egyek vagyunk, mert nincs másik sorsunk és nincs másik hazánk." (2. oldal) Menyhal a horgon Megtartották az évezred első horgászversenyét a Tiszán. (4. oldal) Átfutottak az új évbe (10. oldal) Szeged - Cambridge A British Council magyarországi igazgatója a testvérvárosi kapcsolatok hasznáról beszél. (5. oldal) üiesíel WESTEL PARTNER • NOKIA 3310/SL Dominó csomag 49 900 Ft 31 900 Ft. WESTCOM GSM 6720 Szeged, Fekete sas u. 14. 6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12. Tel./fax: +36 (62) 422-391. Mobiltelefon: 06 (30) 943-9800 06 (30) 219-1112, 06 (30) 903-3856. holnap sa sem - 2000 december 31­én éjszaka tízezernél is töb­ben bámulták a Dóm téren ámulva a tűzijátékot. (írásunk a 6. oldalon.) Népszámlálás 2001 Munkatársunktól „A Magyar Köztársaság területén a 2001. január 31. és február 1. napja közötti éjféli állapot alapulvételével a lakosságról és a lakásokról általános összeírást, nép­számlálást kell tartani. Ennek végrehajtásáról az ön­kormányzatok jegyzői gondoskodnak, a Központi Sta­tisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett." Ezek a törvény által is megerősített száraz tények - a tízévente ismétlődő népszavazás részleteiről Klonkai László, a KSH megyei igazgatója nyilatkozik holnapi gazdasági mellékletünkben, az Egy százalékban. A század első szegedi kisbabája Snóbli Dávid édesdeden alszik, édesanyja arcáról sugárzik a boldogság. (Fotó: Karnok Csaba) Munkatársunktól Az új évszázad (s egyben: évezred) elsőként született sze­gedi kisbabáját Snóbli Dávid­nak hívják. Dávid újév napján, 1 óra 38 perckor, a szegedi női klinikán látta meg a napvilágot. A 2 ezer 650 gramm súlyú és 47 centiméter „magas" kisbaba édesanyja Balogh Rózsa, édes­apja Snóbli József. Dávid ne­gyedik gyermekként született: testvérei - közülük ketten ikrek - várják hazaérkezését. A sporttáskájából 320 gramm marihuána került elő. A kö­zel 130 ezer forint értékű ká­bítószert lefoglalták, a férfit pedig átadták a szegedi rendőrségnek. Tavaly a dél-alföldi régió­ban szolgálatot teljesítő vá­mosok összesen huszonnégy­szer fogtak el kábítószer­csempészt. A lefoglalt szerek összsúlya elérte a 730 kilo­grammot. Az összérték pedig a négymilliárd forintot. A PM új képzési rendelet hatályba lépése előtt MOST MEG LEADHATJA változatlan feltételekkel jelentkezését - Mérlegképes könyvelő, intenzív, normál - Pénzügyi tanácsadó - Adótanácsadó - Pénzügyi szakellenőr - Okleveles pénzügyi revizor képzésekre Szeged, Mérey u. 6/B. Tel.: 62/420-652,481-060 50 éve a felnőttoktatásban perfekt

Next

/
Thumbnails
Contents