Délmagyarország, 2000. február (90. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

Felújítják az újszegedé vendégházat (5. oldal) 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG KEDD, 2000. FEBR. 1., 90/26. Nagyobb "vízre várva Megfeneklett a Szőke Tisza Csak magasabb vízállás esetén vontatják új helyére a hajómatuzsálemet. (Fotó: Gyenes Kálmán) Munkatársunktól A Szőke Tisza „üzemel­tetési és veszteglési enge­délye" tavaly szeptember­ben lejárt. Ennek ellenére a hajómatuzsálem továbbra is ott rostokol a város főutcá­ján. Az úszóházakat már mind bevontatták az új téli kikötőbe, csak az egykori diszkóhajó áll árván a mú­zeum mellett, a Bástyánál. S bár az elmúlt év végén közgyűlési döntés született arról, hogy a Szőke Tisza ipari műemlék hírnevéhez és hagyományához méltó helyre, a tápéi téli kikötőbe kerüljön, eleddig egy centi­métert sem mozdítottak a hajón. Többen attól tarta­nak, hogy az alacsony ví­zállás miatt megfeneklett Szőke Tisza egy hirtelen jött áradás során felborul. A hajó jövőbeni üzemeltetője, a Tiszayacht Kft. ügyvezető igazgatója, Popovits József nem fél attól, hogy a Szőke Tisza feldől, mert mint mondta: lapos az alja. Egyébként is a hajót kikö­tötték a parthoz. Megtud­tuk, hogy a matuzsálemet akkor vontatják be a tápéi téli kikötőbe, amikor 5 mé­ter feletti vízállást mérnek majd a Tiszán. (Cikkünk a 6. oldalon.) ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) „Örkényt játszani élvezet" Dörner György Szegeden, az Őrnagy szerepében. (4. oldal) Mától: ismét vasutassztrájk Budapest (MTI) A vasutas érdekegyez­tető tárgyalások hétfőn nem sokkal 7 óra után megszakadtak, s bizo­nyossá vált, hogy kedden nulla órától megkezdődik a vasutas szakszervezetek határozatlan időre meghir­detett általános sztrájkja. Miután hétfőn az egész na­pos egyeztetés során sem sike­rült a szakszervezeteknek, illet­ve a MÁV vezetőinek meg­egyezésre jutniuk az ez évi bér­emelés és a kollektív szerződés ügyében, a MÁV vezérigazga­tó-helyettese a tárgyalások fel­függesztését javasolta. A reprezentatív vasutas szakszervezetek nem értettek egyet Bajnai Gábor javaslatá­val, de miután a MÁV vezetése nem fogadta el indítványukat a tárgyalások továbbfolytatására, bejelentették: kedden nulla órá­tól megkezdik határozatlan ide­ig tartó sztrájkjukat. A munkabeszüntetés alatt régiónkban a következő vona­tok közlekednek. Szegedről 5.10-kor, 7.15-kor, 8.00-kor és 16.45-kor indul vonat Kiskun­félegyházára, illetve 18.10-kor Ceglédre. Kiskunfélegyházáról Szegedre 5.10-kor és 16.35-kor indulnak a vonatok, Ceglédről pedig 5.15-kor, 6.38-kor, illet­ve 17.39-kor. Röszkéről Sze­gedre 10.06-kor és 16.40-kor, Szegedről Röszkére pedig 6.35-kor és 16.20-kor közle­kednek a szerelvények. Makó­ról 18.50-kor megy a vonat Szentesre, illetve Makóról 5.10-kor, 16.10-kor Szolnokra lehet eljutni, Szentesről pedig 20.24-kor közlekedik a szerel­vény Makóra. Szegedről 5.15­kor, 7.00-kor, 16.15-kor és 17.25-kor indulnak a vonatok Békéscsabára, innen visszafelé 5.24-kor, 6.36-kor, 16.45-kor és 18.50-kor járnak a szerelvé­nyek. Újszegedről 7.25-kor, 18.10-kor és 19.55 kor közle­kednek a vonatok Mezőhegye­sig, visszafelé pedig 5.15-kor, 15.15-kor és 17.30-kor lehet el­jutni Újszegedig. Orosházáról 5.05-kor, 16.05-kor közleked­nek a szerelvények Szentesig, innen 6.32-kor, 9.40-kor és 17.40-kor mennek tovább Kis­kunfélegyházára. Kiskunfél­egyházáról 8.30-kor, 16.30-kor és 20.30-kor lehet eljutni Szen­tesig, innen 8.32-kor és 17-45­kor mennek tovább a szerelvé­nyek Orosházáig. (Jegyzet a 3. oldalon.) A kár több mint 200 millió forint Meglopták a Dégázt A Csongrád és a Bács­Kiskun megyei rendőrök közös munkája eredmé­nyeként lelepleztek egy olyan kft.-t, amelynek vezetői a nyomozás ada­tai szerint hosszú időn keresztül a Dégáz Rt.-tői lopták a gázt, mintegy 205 millió forintnyi kárt okozva. Mindebben segí­tett nekik egy Dégáz-al­kaimazott, sót, a telephe­lyen szeszhamisítás is folyt. A Dégáz Rt. bejelentése nyomán Csongrád és Bács­Kiskun megyei nyomozók tartottak ellenőrzést a kecske­méti székhelyű Vinalko Kft. telephelyén. A cég, mint neve is mutatja, mustsűrítéssel és pálinkafőzéssel foglalkozik, a helyszíni szemle megállapítá­sai szerint azonban az ehhez szükséges három nagyteljesít­ményű kazánt illegálisan vé­telezett, azaz lopott földgáz­zal üzemeltették. Mindezt úgy oldották meg, hogy a gázmérő óra megkerülő-vezetékén el­helyezett, a Dégáz által lep­lombált tolózárat kinyitották, s a plombákat eltörték. Nagy valószínűséggel a Vinalko két ügyvezetője, K. A. és K. I. kecskeméti lakosok már évek óta alkalmazzák ezt a megle­hetősen olcsó eljárást. Sőt, K. A. ügyvezető gépkocsijából lefoglalták az egyik plomba­fogót is, amellyel ellenőrzé­sek, vagy a mérőóra leolvasá­sa előtt a tolózárat elzárták, azt visszaplombázták, így hu­zamosabb ideig el tudták ke­rülni a lebukást. A szakértők elsődleges becslése szerint, a kazánok teljesítménye, a tech­nológiai rendszer energiaigé­nye és a folyamatos üzemelés alapján mintegy 205 millió forintnyi kárt okoztak a mé­retlen vezetékszakaszból eltu­lajdonított földgáz felhaszná­lásával. Nagy valószínűséggel a cég illegális tevékenységé­hez hozzájárult B. F. Dégáz­alkalmazott is. Az eljárással párhuzamo­san a telephelyen látogatást tettek a vámosok is, akik mintegy 25 ezer liter, tisztá­zatlan eredetű szeszt, illetve az egyik ügyvezető lakásán további mintegy 500 liter, zárjegy nélküli palackozott szeszes italt foglaltak le. K. A.-t és B. F.-t őrizetbe vették, majd a Kecskeméti Városi Bíróság előzetes letar­tóztatásba helyezte őket. A. L. 1999 legjobb sportolóit köszöntöttük Tegnap a Bounty Pub­ban köszöntötték lapunk újságírói és szerkesztői azokat a szegedi és Csongrád megyei sporto­lókat, akik a nemzetközi, illetve az országos verse­nyeken 1999-ben a legki­emelkedőbb eredménye­ket érték el. Az estet Dlusztus Imre, la­punk ügyvezető-főszerkesztője nyitotta meg. A vendégeket és az ünnepelteket köszöntő sza­vak után következhettek a főszereplők, a díjazottak, akik remek eredményeikkel tették felejthetetlenné az elmúlt esz­tendőt a sportbarátoknak. A Délmagyarország, s a Délvilág legjobbjai, végül pedig a kü­löndíjasok vehették át a díszes serlegeket, amelyek jelképes jutalmak ugyan, de a voksolók őszinte elismerését fejezték ki produkcióik iránt. A 2000-es esztendő se legyen rosszabb... A Délmagyarország díja­zottjai: Kása Ferenc (kajak­kenu, SZKKSE, az év edzője), Török Mariann (teke, KESZ Szeged, az év női sportolója), Léké Péter (sakk, az év férfi sportolója), Medikémia Szeged (röplabda, az év csapata), Hecz Katalin (tájékozódási futás, Szegedi VSE, az év leány utánpótlás versenyzője), Nagy László (kézilabda, Pick Sze­ged, az év fiú utánpótlás spor­A tavalyi év legeredményesebb együttese a Medikémia Szeged lett. Petheö Gábornak, a gárda csapat­kapitányának Réthi J. Attila vezetöszerkesztö gratulál és nyújtja át a serleget. (Fotó: Miskolczi Róbert) tolója), Pick Szeged Rt. (az év szponzora). A Délvilág díjazottjai: Bán Sándor (úszás, Hódtáv Úszó SC, az év edzője), Risztov Éva (úszás, Hódtáv Úszó SC, az év női sportolója), Benkő Sándor (fogathajtás, Aranyági Ménes Vásárhely-Mártély, az év férfi sportolója), Hódtáv Úszó SC 4x200 m-es női gyorsváltója (az év csapata), Bessenyei Ta­más (úszás, Szentesi Városi Úszóklub, az év utánpótlás sportolója), Csongrád város önkormányzata (az év szpon­zora). Különdíjasok: Fürdők Gá­bor (kajak-kenu, SZKKSE, az év sportteljesítménye), Gellért Ákos (tenisz, Szegedi Gellért Szabadidőközpont, az év sport­vezetője), Bárok István (az év szegedi sportszervezője), Du­sán llics (teke, Snowfox Sze­ged, az év idegenlégiósa), dr. Tóth János (labdarúgás, Tisza Volán-MÉH Focisuli-VSI, az év utánpótlás-nevelő edzője), Antal Andor atlétika, Szegedi VSE, életműdíj), dr. Thékes István (az év Csongrád megyei sportvezetője). A kiváló sportolókat megil­lető színvonalon teljesített a rendezvény házigazdája, a kö­zelmúltban felújított Bounty Pub is. Az ünnepeltek a finom étkek és a Duó Friends kelle­mes zenéje mellett elevenítet­ték fel az elmúlt esztendő tör­ténéseit, számukra legemléke­zetesebb pillanatait. Volt miről diskurálni, reméljük, az idei esztendő is témagazdag lesz, ha majd 2000 legjobbjait kö­szöntjük. I. P.

Next

/
Thumbnails
Contents