Délmagyarország, 1998. november (88. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

X 'Harm Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve armadffokú készültség a Tisza felső szakaszán (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG HÉTFŐ, 1998. Nov. 2., 88/256. ARA: 42 FT • Házgyári időutazás: ipari park lesz? Negyven dudás egy csárdában SZDSZ-es Rövidesen eladják a Mérleg utcai székházat. 3. oldal) Az egykori építőipari birodalom, a Délép Ház­gyárának negyvenkét hektáros területén - a kilencvenes évek elejé­nek pangó élete után ­most pezsgő világ fo­gadja a kíváncsiskodót. Több mint negyven cég költözött be az egykori nagyüzem mára darabokra szabdalt területére. Az üze­meltető, a Délépítő Kft. még az idén pályázatot ad be, hogy minősítsék ipari parkká a területet. Sokak szerint ugyanis a valóságban máris az ez a teriilet. Az elmúlt években a fa­ipari cégektől kezdve, a be­tongyártókon át, a nyomdai­pari vállalkozástól a rek­lámstúdióig sokan beköltöz­tek a telepre. Még egy okta­tási intézmény, a szakmun­kásokat képző Baustudium is optimálisnak tartotta ezt a helyet. A területet évekkel ezelőtt a felszámolás során eladták, így negyvenkét tulajdonosa van ma a Házgyárnak, de az infrastruktúrát - a vizet, a villanyt, a telefont, az utakat, a portaszolgálatot - a délépí­tősök üzemeltetik, s „szol­A Délmagyarország az Interneten Címünk: http://www.delmagyar.szeged.hu Megjelent a novemberi mmuTATo A szegedi mozik műsora Megtalálja a mozikban. Házgyár: gyár is van, ház is van - mégis minden más. (Fotó: Miskolczi Róbert) gáltatják" az itt lakók igénye szerint. Az osztatlan közös birtokon barátságban élnek egymás mellett a lakók, már csak azért is, mert jó néhá­nyuk közös családból szár­mazik: sokan ugyanis az egykori Délép széthullása után önállósultak. A múltat ma már az építőipar nehéz­lovassága, a betongyártás idézi vissza leginkább. A nagycsarnok két hajójában ma is működik a Dél-Ma­gyarországi Vasbeton Kft., ahol továbbra is öntenek pa­nelt, igaz egészen másmi­lyet, mint hajdanán. (Cikkünk az 5. oldalon.) Csöndes emlékezés a temetőkben Kegyelettel adóztunk halottaink emlékének. (Fotó: Miskolczi Róbert) Szombaton, minden­szentek ünnepén, és va­sárnap, halottak napján szegediek tízezrei láto­gattak a temetőkbe, hogy felkeressék a hoz­zátartozók, ismerősök sírját, s koszorút helyez­zenek el és gyertyákat gyújtsanak az elhunytak emlékére. A Belvárosi temetőben va­sárnap délelőtt volt a legtöbb látogató. A közlekedési társa­ságok sűrítették a járatokat, „kifelé" koszorúval, virág­csokrokkal megrakott buszok és villamosok érkeztek, befe­lé pedig csöndes gondolatok­kal, de már az otthon melegé­re hangolódott nép utazott. A temető környékén nem lehe­tett parkolót találni, az embe­rek mégis türelmesen kerül­gették egymást, vagy éppen megvárták, míg az előttük haladó meg tud állni. Régi, öreg Ladákból, vadonatúj nyugati autókból családok szálltak ki, s míg apuka a csomagtartóból kivette a ko­szorúkat, anyuka gondjaiba vette nagypapát, s a két csin­talan gyereket, akik a széltől kipirosodott arccal jöttek a nagyihoz, ahogy négy éve minden november l-jén. A szomszédos sírnál egy néni próbálja meggyújtani ott­hon készített mécsesét. Hasz­talan. A szél mindig elfújja az apró lángot. A néni megadóan elmosolyodik, s vet egy bú­csúpillantást a kőbe vésett név melletti fényképre. Halot­tak napja van, a szél kitartóan oltja el a lángokat, s hamaro­san, hogy a munkát bevégez­ze, elered az eső. Arató László Irak hajthatatlan • Bagdad (MTI) Irak szombaton teljesen megszakította együttműkö­dését azzal ENSZ-bizottság­gal (UNSCOM), amelynek feladata ellenőrizni az iraki tömegpusztító fegyverek le­szerelését, mert szerinte semmi remény nincs arra, hogy a bizottság javasolni fogja a világszervezetnek az arab ország ellen hozott bün­tetőintézkedéseinek feloldá­sát. Döntése megváltoztatásá­ért cserébe Bagdad azt köve­teli az ENSZ-től, hogy vált­sa le az UNSCOM ausztrál vezetőjét, Richárd Butiért, valamint azt, hogy változ­tassa meg a bizottság össze­tételét is. Irak szerint a tes­tület Washingtonnak kém­kedik. Zuglónak nem kell a Nemzeti? • Budapest (MTI) A kormányzat külön forrást rendelt az Erzsébet tér helyreállítására, ilyen módon az építkezésre szánt 10,7 milliárd forin­tot ez nem érinti - erről Várhegyi Attila, a Nemze­ti Kulturális Örökség Mi­nisztérium politikai állam­titkára beszélt a Magyar Rádió 16 Ora című szom­bati műsorában. A csütörtöki kormányszóvi­vői tájékoztatón hangzott el, hogy az Erzsébet tér helyett a városligeti felvonulási teret je­lölte meg kabinet a felépítendő új Nemzeti Színház lehetséges helyszíneként, és a beruházás teljes összegét 10,7 milliárd fo­rintban határozták meg. Az államtitkár a rádió köz­életi magazinjában szólt arról, hogy a különböző költségek, mint a tér helyreállítása és a buszpályaudvar kitelepítése a kormányzatot terheli. Elmond­ta: a költségvetés tervezetében szerepelnek ezek az összegek, amely a minisztérium költség­vetésének részét képzik. Hámori József, a kultusz­tárca vezetője pénteken jelen­tette be, hogy a beruházást a továbbiakban miniszteri biztos felügyeli. A szaktárca döntése alapján e feladattal Schwajda Györgyöt, a szolnoki Sziglige­ti színház igazgatóját bízzák meg. • A zuglói önkormányzat képviselő-testülete a legújabb kormánydöntés óta még nem foglalkozott a Városligetbe szánt Nemzeti Színházzal összefüggő kérdésekkel - kö­zölte vasárnap Halász Iván. Az MSZP-frakció vezetője annak kapcsán nyilatkozott, hogy a hét végén több téves hír jelent meg a lehetséges új helyszín kapcsán. A szocialista politikus el­mondta: a kerület hatályos részletes rendezési terve sze­rint kétségtelenül nem épülhet színház a jelzett térségben. Ezt a területet ugyanis mélygarázs építésére, illetve parkosításra szánták. Az adott teriilet egyébként tulajdonilag a fővárosi önkor­mányzathoz tartozik, így an­nak hasznosításáról a főváros dönthet. • Szeged LC: egy pont a Viharsarokból Csak a Medikémia nyert • Munkatársunktól Csak a Medikémia! Vagyis az első vonalban szereplő sze­gedi együttesek közül csak a férfi röplabdacsapat nyert, még­hozzá bravúrosan, 0:2-ről for­dítva. A Kazincbarcikáról iga­zolt, csereként beállt Jánosi lett a mezőny legjobbja. A NB l-es Szeged LC labdarúgói a Vihar­sarokban hagytak két pontot, a Békéscsaba elleni szomszédvár­rangadón. A Tabán Trafik Sze­ged férfi vízipólósai is ikszel­tek, ők az Egerrel osztozkodtak. A többi gárda még ennyi siker­rel sem járt. A Pick Szeged az örök rivális Fotex otthonában szerepelt és 29-23-as vereséget szenvedett a veszprémi együt­testől. A kosárlabda NB I B csoportjában a Szedeák egypon­tos vereséget könyvelhetett el, a Szeged KE hölgyei azonban megmentették a becsületet ­nyertek. (Részletek A Dél Sportja mellékletünkben.) Joggal ünnepeltek a szegedi röplabdások: a sírból hozták vissza a Kaposvár elleni bajnoki találkozó két pontját. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Next

/
Thumbnails
Contents