Délmagyarország, 1998. augusztus (88. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

Rókus állomása Piazára vár... (9. oldal) WT*^ ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ Delmaqyarorszaq SZOMBAT, 1998. AUG. 1., 88/179 BBHBBMMBBBBBHMM ARA: 38 FT BMBBBMBBBMHan Kézmüveskavalkád a Belvárosban A Csongrád Megyei Kézműves Kamara és annak közhasznú tár­sasága idén másodszor­ra rendezi meg július 31. és szeptember 6. között (a kajak-kenu-vb-re való tekintettel „meghosszab­bított nyitva tartással") a Dugonics téri kézműves­vásárt. A megnyitót teg­nap, pénteken délelőtt 10-kor tartották, de már félórával korábban nép­táncbemutatójával szó­rakoztatta a nagyér­deműt a finn Turku együttes. A kézművesvásár akkora szervezőerő a városban, hogy az idegenforgalmi főszezon­ban a Dugonics térre csábítja a turistákat éppúgy, mint a szegedieket. Többek között erről is beszélt ünnepi kö­szöntőjében Kiss Mihály, a Csongrád Megyei Kézműves Kamara elnöke. Mint mon­dotta, a kamara visszahozza azokat az időket, amikor a városi élet természetes vele­járója volt, hogy kézművesek árulták a portékáikat a tere­ken. Majd Módos István, a Magyar Kézműves Kamara alelnöke nyitotta meg a má­sodik szegedi kézművesvá­sárt. Kifejtette, hogy a kisvál­lalkozók a gazdasági fejlődés motoijai, Magyarországon a nemzeti jövedelem 40 száza­Kézművesség a javából. Vásárfia nélkül nem megy haza senki. (Fotó: Karnok Csaba) lékát termelik meg, miköz­ben a foglalkoztatottak 60 százalékának adnak kenyeret. Délután a nemzetközi nép­táncfesztivál műsorában Par­ma, Odessza, Temesvár, Cambridge művészei léptek fel az Árpád és a Dugonics téren. A rendezők a vásár egész ideje alatt népművésze­ti és kézműves bemutatókkal csábítják az érdeklődőket a város szívébe. A gyermekek mindennap 16 és 18 óra kö­zött kézműves játszóházban ­a kamara pavilonjában -, vál­tozatos programok közepette próbálhatják ki ügyességüket. A vásáron Muráti Kamilló papucsokkal és bocskorok­kal, a Grafier Kft. gyap­júszőnyegekkel, az Almandia üzletek, a Kovács Kerámia, a Garai Kerámia Kft., Sisákné Szabó Ildikó kerámiatárgyak­kal, Tamási Lilla bábokkal, Mocsellini Rudolf ajándéktár­gyakkal, Karácsonyi Sándor­né, Riskó Tiborné ajándék- és ásványékszerekkel, a Huma­nitas Bt., Varga Ilona köny­vekkel, Karsainé Szombati Zita játékokkal és bábokkal, Oláh Róbert bőrszobrokkal, Majoros Sándor, Kosztolányi Csaba fajátékokkal, Zsótér Jánosné kosarakkal mutatko­zik be. Kiállít még az MR Szeged, Medgyesi Béla, a Scorpeus Bt., Berényi László bőrdíszművesek, Farkas Gyula festőművész és Varra Sándor szűcs. F. K. • KDNP Székház­kísérlet . Budapest (MTI) Eredménytelenül zárult a Kereszténydemokrata Nép­párt Nagy Jenő utcai székhá­zának eladására meghirdetett pénteki versenytárgyalás. Bartók Tivadar ügyvezető titkár elmondta: a verseny­tárgyaláson való megjelené­sét még az a cég is vissza­vonta, amely letette a rész­vételre jogosító 10 millió fo­rintot. A párt további terveiről szombaton az országos el­nökség határoz. Bartók Tivadar hozzátet­te: azt is az elnökség dönti majd el, hogy hitelrontás és károkozás miatt indítanak-e pert azon volt KDNP-s ve­zetők ellen, akik fizetett hir­detésben közölték: jogi úton támadnák meg a székház el­adását. Szegedi szokások a szabadtérin A színpadon a külföldi vendégek. (Fotó: Sehmidt Andrea) . Munkatársunktól Szeged, az 500 éves szabad királyi város tiszteletére Bálint Sándor néprajztudós munkái alapján szegedi népszokások­ból állították össze az idei néptáncfesztivál gálaműsorát. A Szöged hírős város című két részes táncos, zenés produkci­ót Foltin Jolán rendező-kore­ográfus jegyzi. A mintegy 400 táncos és zenész, valamint Molnár Piroska színművész és Berecz András énekes köz­reműködésével megvalósult szabadtéri táncjáték bemutató­ja tegnap volt, ma, szombaton lesz a második előadása. A válogatás első részében a ma­gyar együttesek szerepelnek. A második részben mutatkoz­nak be a külföldi vendégek: Szabadka, Cambridge, Rahó, Nizza, Odessza, Parma, Te­mesvár, Turku - Szeged test­vérvárosainak együttesei. (7- 7 7. oldal) Brit támogatás A brit felsőház tegnapi állásfoglalásában támogatta Magyarország NATO-tagságát (2. oldal) GINA PARTY 1=2 NŐIMITÁTOR —SHOW— (KAKTUSZ ^BEACH • Október 18-án Önkormányzati választások • Budapest (MTI) Göncz Árpád köztársasági elnök október 18-ra, vasárnap­ra írta ki a helyi önkormányzati általános választásokat - kö­zölte a köztársasági elnök sajtóirodája pénteken. (A válasz­tási menetrend a 13. oldalon olvasható.) Szabadon exportálható • Budapest (MTI) Engedély nélkül lehet ex­portálni búzát és kukoricát augusztus l-jétől - közölte a Földművelésügyi és Vidék­fejlesztési Minisztérium pénteken. A rendelkezés át­meneti, s nem érinti az au­gusztus elseje előtt kiváltott gabona exportengedélyeket. Ezekre az eredetileg meghir­detett feltételek érvényesek, illetve alkalmazandók. A közlemény szerint a tárca vezetője az augusztus l-jétől december 31-ig ter­jedő időszakra az exporten­gedély nélkül kiszállított bú­za után tonnánként 1500 fo­rint támogatást határoz meg. A támogatás minden minő­ségű búzára vonatkozik. Módosították az interven­ció keretében felvásárlandó árpa, rozs, illetve tritikálé mennyiségének bejelentési időpontját - közölte ugyan­csak tegnap a Földművelés­ügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium. Eszerint a ter­melők 1998. augusztus 15­éig jelenthetik be az inter­venciós felvásárlásban való részvételüket. Feltétel azon­ban, hogy az említett termé­nyek együttes vetésterülete ne haladja meg a 20,8 hek­tárt. Az állam ebben a rend­szerben is termelőnként és hektáronként 2,4 tonna, leg­feljebb összesen 50 tonna termény felvásárlására vállal kötelezettséget - tartalmazza a közlemény. Kevesebb lakás épül • Budapest (MTI) Az idei év első félévében mintegy 6600 új lakás épült, 22 százalékkal kevesebb mint az előző év azonos időszakában - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken. Az építési engedélyek számának terüle­ti alakulásában jelentős kü­lönbségek vannak. Fejér me­gyében másfélszer annyi új építkezést engedélyeztek, mint az elmúlt év első felé­ben, Csongrádban viszont feleannyit. Ma 17 6, snowf&x Magyarország legújabb, legnagyobb (2400 ri-es) és legkorszerűbben felsz^felt szórakoztató centrumában Ön 12 db négyütemű, Honda motoros, 160 cm3-es gokartban teheti próbára ügyességét. A szórakozásról két teremben, játék és nyerőgépekkel, a fogyasztásról sörözőnkben és drink bárunkban gondoskodunk. Szeretettel várjuk! Szeged, Mars tér B-C pavilon (SING snwGrDisconáD Tel.:(62)444-100,444-200 Nyitva: minden nap 17-24 óráig. í

Next

/
Thumbnails
Contents