Délmagyarország, 1998. január (88. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

Hová tűnt a szegedi rádió műsora? (5. oldal) Az Országgyűlési Könyvtár ^ áHomár ggyűlési Könyvtár 10-BEN •—wfíxttnnxmmma msmmmmuBV'asrn*­wanw «« ÍK™ JWWH, » < bsi PÉNTEK, 1998. JAN. 2., 88/1 ARA: 38 FT • „Csupán" véget ért egy év Sikk megpuszilni a rendőrt? Mihály után Margit... Alkotmányjogi válság Romániában. (2. oldal) Gálakoncert, pezsgővel A Cigányszerelemtől a Kék-Duna keringóig. (5. oldal) Kinek az éve? Tjogy némely hazai hírműsor kedvenc fordulatával L~L kezdjem: „Horn Gyula azt mondta", 1997 a for­dulat éve. Veszélyes duma, hiszen 1948 is a fordulat éve volt, és mik jöttek utána! Született egy - nemcsak karácsonykor! - csengőérzékeny nép, gyilkosság, börtön, beszolgáltatás, padlássöprés, internálás, '56 és leverése, az ország színe-javának disszidálása... De ennek a mostani, legújabb évnek, a '98-asnak is, micsoda előzményei vannak! 1996 a Bokros-frász jegyében telt, az utolsó filléreinket reformálták ki zse­bünkből. Hogy még mindig életben vagyunk, az nem a rendszer életképességét, hanem a miénket, rutinos magyarokét bizonyítja. Az MSZP-SZDSZ kormány reformja persze nem vonatkozott a nagy lopásokra, sikkasztásokra, a szem­érmetlenebbnél is paráznább sikerdíjakra. így 1997 már Tocsik sikerdíjának esztendejévé válhatott, igaza van a „mi Gyulánknak": tényleg a fordulat éve volt a tavalyi, mert ilyet, amilyen a Tocsik-sikerdij volt, a magyar nép korábban nem pipált. Holott nem is ez a legnagyobb ügy. Ha a Tocsikéhoz hasonló gazdasági ügyleteket a nyilvánosság előtt rangsorba állítanánk, az elhíresült jogásznő talán az első százba se kerül­hetne be. Lupis József például, aki felfüggesztett bör­tönt és 250 ezer forintos büntetést kapott -2,7 milli­árdos kárt okozott. Az eltűnt pénzekből mennyi jut majd az az MSZP tavaszi választási kampányára? Akinek nagyon tet­szett, ami '94-98 között történt vele, az a zsebünkből kilopott pénzen megpróbálhatja megismételtetni a múlt eseményeit. rtmberi számítások szerint az már biztos, hogy az 12j idei a választások éve. Bármilyen korrekt lesz is a papírforma - hiszen miért ne lenne majd az? -, a vá­lasztások mégse' lesznek igaziak. Ebből a nagyon sze­gényes, nagyon rossz képességű, többször levitézlett politikusi gárdából, amelyik rajtunk országol, nem le­het igazából választani. Ki a legkisebb rossz? Az év első felét azzal töltjük, hogy ezt kitaláljuk, a második­ban pedig már láthatjuk, hogy jól választottunk-e a rosszból. Igen, idén is volt szil­veszter. 1998-ba sokan a Kárász utcán gyalogol­tak át. Közben durrogtak a petárdák, de baleset szerencsére nem történt. Kirakatüvegek sem tör­tek. Talán a rendőri ké­szültség miatt, hiszen Szeged sétálóutcájának minden sarkára jutott belőlük kettő... Öt, négy, három, kettő, egy... A Kárász utcán ki-ki a saját órája szerint lépett át az új évbe. így volt ez tavaly is, nem lesz másképp jövőre A Be'városban, negyed egy után: emelkedett a hangulat. (MTI Telefotó) sem. Kis csoportok verődnek össze, ismerősök és ismeret­lenek koccintanak a pezsgősüvegekkel, a lányok­nak sikk megpuszilni a rendőröket, akik „veszik a la­pot". Sőt, még pezsgőt is bontanak, ha kell. Az ivászat­ban viszont nem vesznek részt. Több árus dolgozik még most is. Egyikük - idős asszony - már legszíveseb­ben hazamenne, de a vevők nem engedik. Szerpentint, konfettit, meg más effélét kérnék. Például petárdát, de az árus a kérést rendre hatá­rozottan visszautasítja, mond­ván, ő ilyet nem tart. Az egyik rendőr - sokan voltak, a Kárász utca minden sarkán - elmondta, hogy ezen az éj­szakán nem járnak el szigorú­an a durrogtatókkal szemben. Pedig, ha a harmincezer fo­rintos büntetési tétellel meg­szorozzuk a durranások szá­mát, akkor ezzel tekintélyes összeget nyerhetett volna a kincstár. Miután a rendőri készültsé­get vezető Szabó Kálmán alezredes rádió-adóvevőjén meghallgatta a központból su­gárzott Himnuszt, nyilatkoza­tot adott. „Ahogy eljön az éj­fél, mintha söpörnék az embe­reket az utcára" - válaszolja „sopánkodásomra", miszerint nagyon kevesen vannak az ut­cán. És valóban. Negyed egy után megtelik a Kárász utca ünneplőkkel. Mint egy süllyedő hajót, úgy hagyják el a különböző szórakozóhelye­ket a vendégek. Az utcai árus néni is letett már arról, hogy hazamenjen. Idegesen fogadja a köszöntéseket, de azért ez­redszerre is boldog új évet kí­ván vevőinek. „A szokásos békétlenség" - vonja meg az éjszaka mér­legét Szabó Kálmán alezre­des, miután főnökei, Lukács János megyei főkapitány és Szőke Péter városi kapitány végigsétálnak a Kárász utcán. „Anya veri aput annak rendje és módja szerint; vagy rosszul sikerült a házibuli vendéglistájának az összeállí­tása és emiatt nézetkülönbsé­gek adódtak. No meg minden más, ami az ital hevében elő szokott fordulni." Ebben az évben a petárda nem okozott balesetet. Mondom, hogy semmi különös nem történt ezen a napon. Csak véget ért egy év. Téth-Szenesi Attila Bezárt a börzék névadója • Antwerpen (MTI) Kedden tartott nyitva utoljá­ra a világ legrégibb tőzsdéje, az antwerpeni, amely a „bör­ze" (tőzsde) szót is adta a vi­lágnak. A helyi alkuszok egy utolsó kör üzletkötéssel és egy pohár pezsgővel mondtak bú­csút az antwerpeni tőzsdének, amely mintául szolgált a rajta túlnövő amszterdami és londo­ni tőzsdéhez is. A belgiumi Antwerpen tőzsdéjét 1531-ben alapították és ez volt az első olyan nyilvános hely, amelyet kizárólag pénz- és áruügyletek megkötésére használtak. Más európai városokban már 1531 előtt is zajlott kereskedelem váltókkal és más pénzpapírok­kal, de csak hidakon, kocsmák­ban és templomok lépcsőin. Elnevezését, a „börzét" egy vendégfogadó nyomán után kapta, amelyet a „Van der Beurze" nevű család működte­tett a belgiumi Bruges-ben. A XV. században gyakran talál­koztak itt kereskedők pénz­ügyeik lebonyolítására. A hol­land „Beurze" (ejtsd: börze) szó aztán Antwerpenből kiin­dulva elteijedt az egész Euró­pában. A XVI. század végén az antwerpeni tőzsde után min­tázták meg a londoni tőzsdeé­pületet, majd az 1611-ben épült amszterdami börzét is. Ezeken a tőzsdéken kezdődött meg a kereskedés a világ első részvényeivel, főként hajózási társaságok papíijaival. Kétbalkezes bankrablók • Pavia (MTI) Két farsangi jelmezbe öltö­zött bankrabló hatolt be szer­dán az észak-olaszországi Vi­gevano város egyik bankjába, röviddel a pénztárnyitás után. A Banca di Roma bankfiókjá­ban tartózkodó három ügyfelet a mellékhelyiségbe zárták, az alkalmazottakat túszul ejtették, ám az egyik ügyfél mobiltele­fonján értesítette a rendőrséget a bankrablásról. A rablók öt lövést adtak le a bankhoz ér­kező rendőrökre, majd a ki­bontakozott tűzpárbajban az egyik bűnöző a helyszínen éle­tét vesztette, a másik pedig a kórházba szállítást követően halt meg. A lövöldözésben egy rendőr és egy banktisztviselő könnyebben megsérült - jelen­tette a dpa. Fekete szilveszter • Munkatársunktól Megerősített rendőri szol­gálat vigyázott Szegedre és a megyére Szilveszter éjszaka. Nem az ő felkészülésükön múlott, hogy mégis négy ha­láleset történt a megyében; ebből kettő közlekedési bal­eset során. Nem használt a jó tanács, hiszen többen úgy döntöttek, hogy isznak és vezetnek. Mindkét halálos gázolás helyszínéről segít­ségnyújtás nélkül távozott a sofőr. Lapzárta utáni hír: Új­szeged egyik magánházában egy 22 éves fiú vetett önke­zével véget életének. Az el­keseredett fiatal apja vadász­puskájával öngyilkosságot követett el, beváltva korábbi fenyegető kijelentéseit. (Cikkünk az 5. oldalon.) Szegeden is segítségnyújtás nélkül távozott a gázoló. (Fotó: Pintér József)

Next

/
Thumbnails
Contents