Délmagyarország, 1996. december (86. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

A AZ Országgyűlési Könyvtár töröive Világszínvonalú energiaárak {3• oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ HÉTFŐ, 1996. DEC. 2., 86/281. ÁRA: 33 FT ^^mmmmmmmmmmmmm^^m Decemberben fázik az autópiac is a magyarok hét nyiia Nyitott motorháztetők, látszólag kifogástalan állapot. (Fotó: Gyenes Kálmán) A Cserepes soron koránt- össze az autópiac is, bőven lencéves, kétszázas, dízel tűnő esztétikai és műszaki sem volt telt ház tegnap maradt még hely a legutol- Mercedes, másfélszázezer állapotban, 1,6 millió fo­délelőtt, fázósan húzódott jára aszfaltozott részen. Ki- kilométerrel az órában, ki- rintról indul, a hároméves, hatvanlóerős, Opel Astra Caraván, negyvenezer kilo­méterrel, közelit a másfél millióhoz. Muzeális okker­sárga Zaporozsec kelleti magát 69 ezer forintért. Jel­lemzően öregebb, olcsóbb autókra született üzlet, s a „kölcsönösen kialkudott vé­telár" szerepel a szerződé­sekben. Legerősebb a tíz óra és a fél tizenegy közötti időszak, ilyenkor nem ki­zárt, hogy sorba kell állni néhány percet az ügyfélnek, ha adásvételit akar kitöltet­ni. Nyugati gyártmányú roncs most is bőven akad, vevő rájuk kevésbé. Külö­nösen úgy, hogy a sétálók egy része saját, eladó kocsi­ját lezárva, csak lábait moz­gatja meg egy kicsit, vagy egyszerűen felméri a kon­kurenciát. (írásunk a 6. oldalon.) Ópusztaszeren szép emlékművet avattak a millecentenárium tiszteletére. (3. oldal) Fizetünk majd... „mint a mozibanI Mivel a kábeltévéknél is jókora áremelés lesz jövőre. (5. oldal) Brazíliában jártak Sikeresek voltak Latin-Amerikában a szegedi szimfonikusok. '98-ban újra mennek. (7. oldal) Itt a síszezon Szeged, Moszkvai krt. 4. Tel.: 06-60/352-644 Karácsonyi akció! BIOÁGYAKRA 5-10 ezer Ft engedmény, GYAPf ÚGARNTTÚRÁKRA 2-5 ezer Ft engedmény! BIOMATRACOK, ÁGYBETÉTEK Magyarországon a legszélesebb választékbein! Több mint I O-féle garnitúrából választhat EGYÉB GYAPJÚTERMÉKEKI 2, Fekete (sport)hétvége Lánygúla az újszeged! Sportcsarnokban szombaton rendezett aerobic-versenyen. (Fotó: Gyenes Kálmán) • Munkatársunktól A szegedi aerobicrajon­gók szombaton színvonalas gyakorlátokat láthattak a Sportcsarnokban rendezett versenyen,'de ezzel szinte vége is a Tisza-parti sportba­rátok hétvégi örömeinek. A Medikémia Szeged fér­fi röplabdacsapata súlyos ve­reséget szenvedett (0:3) Bécsben, Bajnokok Ligája selejtezőn, s az SZDRE a pénteki győzelem után két­szer is kikapott a Vértes Vo­lántól. Az NB I/B-s kézilabda rangadón a Makó KC le­győzte a Tisza Volán Emer­gét (29-37), s a férfi kosaras derbin sem termett babér a Szedeáknak a HKE ellené­ben (75-77). A szépségtapaszt a Sze­ged KE női kosarasainak 20 pontos (93-73) győzelme je­lenti. (Tudósításaink a 8-9. oldalon.) A szerelem erösebb volt • Caserta (MTI) Az első látásra született szerelem az olaszországi Ca­serta város egyik idős papja és a városba került fülöp-szi­geteki apáca között. A 67 éves Nicola Amodio, Casa Pozzano templomának volt plébánosa és a 30 éves Alma nővér, immár szintén volt apáca hamarosan házasságot • Nem a NATO-ra Az orosz kemény vonal • Moszkva (MTI) Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő megis­mételte: Moszkva változat­lanul ellenzi a NATO bő­vítését és azt szeretné, ha az EBESZ az európai biz­tonság szavatolásának fő szerveként elsőbbséget él­vezne az észak-atlanti szö­vetséggel szemben. Csernomirgyin, aki a lisszaboni EBESZ-csúcson a szívműtétje után lábado­zó Jelcin elnök helyett az orosz küldöttséget vezeti, elutazása előtt közölte: Moszkva kategorikusan el­lenzi a NATO bővítését. „Noha vétójoggal nem rendelkezik Oroszország, ám senkinek sincs joga fi­gyelmen kívül hagyni Moszkva véleményét. Oroszország kiáll állás­pontja mellett Lisszabon­ban" -mondta. Repülőtéri nyilatkozatá­ban hangsúlyozta: az EBESZ olyan szervezet, amely által létrehozható az európai biztonsági felépít­mény-Oroszország tevéke­nyen részt kíván venni az új európai biztonsági rend­szer kialakításában és ezen a téren kulcsszerepet kell játszania az EBESZ^nék."" köt egymással. A párnak há­rom hónappal ezelőtt kisfia született. „Az én gyengesé­gem volt, amiért nagyon drá­gán fizettem, mert el kellett hagynom a papi hivatást. De nagyon szeretem, s mindket­ten rendkívül boldogok va­gyunk gyermekünk születése miatt" - mondta a volt pap. Egyben azt a reményét fejez­te ki, hogy előbb-utóbb vál­tozni fog a katolikus egyhá­zon belül a hivatalos állás­pont a hozzá hasonló helyzet­ben lévá papokkal szemben. Alma nővér és don Nicola három évvel ezelőtt találko­zott. Az első látásra egymás­ba szerettek. A pap júliusban, gyermeke születésére hivat­kozva hagyta ott plébániáját. A gyöngyösi városi rendőrkapitányság kiemelt feladatának tekinti a Mátra téli idegenforgalmának zavartalanságát. Gyakori jelenléttel szeretnék biz­tosítani a sportolók és természetjárók nyugalmát. (MTI Telefotó) • Bánkút (MTI) A kedvelt bükki síparadi­csomban megkezdődött a sí­szezon a hét végén. Az el­múlt napok során összesen 12 centiméteres, sportolásra alkalmas hó hullott a pályák­ra. Az azokat működtető Bánkút Síklub ezért vasár­nap reggel üzembe állított egy felvonót - nevezetesen a „D" jelzésűt - és ha az idő­járás továbbra is kedvez, ak­kor az naponta reggel 9-től 16 óráig működik, szerdán és szombaton pedig esti sí­zésre is váiják a sportbaráto­kat. A leesett hó minőségét a pályák folyamatos karban­tartásával igyekeznek meg­őrizni. A Bükk egyéb kirán­duló-központjait, így Bükk­szentkeresztet, Hollóstetőt és Répáshutát a szánkózók ke­resték fel. December 1 •: AIDS-világnap Újdelhiben az égö gyertyák a betegség áldozataira emlékeztetnek. (MTI Telefotó) A Föld lakóit rettegésben tartó HlV-vfrus gyakorlati­lag a világ minden országá­ban jelen van és hihetetlen gyorsasággal terjed. Becslé­sek szerint naponta 7500 ember kapja meg a fertőzést. Az immáron hatodik éve ­1988. óta megrendezett ­AIDS-világnap fontos nem­zetközi esemény, amely a HIV és az AIDS terjedését megállítani szándékozó vi­lágméretű erőfeszítéseket szolgálja. Az AIDS-világnap min­den évben elfogad egy nem­zetközi témát, az idén az „ Egy világ, egy remény " a világnap jelszava, ami felhí­vás az AIDS-járvány terje­dése elleni fokozott küzde­lemre. Az idei nemzetközi téma tükrözi azt az általános kívánságot, hogy találják meg a HIV-fertőzések meg­előzésének és az AIDS gyó­gyításának lehetőségét. A követendő példa az Egyesült Királyság, ahol bár sok a fertőzött ember, a kampányok, az erőfeszítések eredményeképpen a HIV­fertőzöttek és az AIDS-bete­gek számának növekedése nem volt olyan robbanássze­rű, mint más országokban, például az USA-ban. Re­mény van tehát arra, hogy a felvilágosítás, az AIDS el­lenes kampányok megállít­ják az egyelőre még gyó­gyíthatatlan betegség roho­mos terejdését. K. K.

Next

/
Thumbnails
Contents