Délmagyarország, 1994. augusztus (84. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-01 / 178. szám

Szegeden a lap! LMAGYARORSZÁG HÉTFŐ, 1994. AUG. 1., 84/178. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 17 FT Ifjúsági sakk-vb Szegeden Vendégek a megnyitón. (Fotó: Gyenes Kálmán) .Mától 350 asztalon emelgetik majd a figurákat azok a lányok és fiúk, akik részt vehetnek a szegedi sakk világbajnokságon. Tegnap a Nemzetközi Sakkszövetség elnöke, Florencio Campomanes ugyanis a Deák gimnáziumban megnyitotta a hetedik ifjúsági vb-t, amire 80 or­szág közel kétezer versenyzője érke­zett. Természetesen a legjobbak kö­Portisch Lajos áriabemutatója zött ott lesz a szegedi Lékó Péter is, aki a 14-16 évesek között indul majd. Hogy milyen eséllyel? Töb­bek között erről is olvashatnak A Dél-Sportja mellékletünkben. Szerb szankciók ^-szigorítva Belgrádi benzinárus. Már csak feketén? (MTI-Telefotó) A nemzetközi összekötő csoport külügyminiszterei Genfben megállapodtak abban, hogy megszigorít­ják a Szerbia-ellenes szank­ciókat. A lépést az váltotta ki, hogy a boszniai szerbek elutasították a csoport bé­ketervét. A miniszterek abban is megállapodtak, hogy erélyes intézkedések­kel megakadályozzák a szankciók megsértését a tér­ségben. (További informá­cióink a 2. oldalon.) • Tegnap, az év egyik legfor­róbb huszonnégy órájában több tűzesethez riadóztatták a Csongrád megyei tűzoltókat. Jelentéktelenebb esetek történ­tek Makón. Földeákon és Már­télyon: e három helyszínen szemét- és avartüzek voltak, amiket gyorsan eloltottak a szakemberek. Nagyobb erőbe­vetést követelt a Derekegyház határában, Tompaháton kitört erdőtűz - e helyszínen 13 hek­tárnyi, 25 éves vegyes telepítés károsodott. Az anyagi veszte­Erdő-, szemét- és avartüzek ség mintegy 150 ezer forint. Emberélet nem forgott ve­szélyben. A tűzoltók tegnap este negyed kilenckor vonultak el Derekegyházáról. Szombaton Szegeden 35tS fok Dénes László, a Bajai úti megfigyelő állomás ügyeletes meteorológusa szerint a hétvége szegedi csúcshőmérsékletét szom­baton 16 órakor mérték: a hőmérő higanyszála 35,5 Celsius-fokot mutatott. Tegnap, vasárnap a leg­magasabb érték 34,2 fok volt; ugyancsak a 16 órás mérés után került az év­könyvekbe az adat. Az el­térés a két napon jelentős - az, hogy sok ember a vasárnapot érezte „kibír­hatatlannak", megmagya­rázható a 38 százalékos páratartalommal (ezen ér­ték szombaton 32 százalé­kos volt). Az Alföld hoz­zánk legközelebbi megfi­gyelő állomásain az alábbi csúcsértékeket mérték szombaton - Kiskunfél­egyházán: 35,8 fok; Kis­kunhalason: 36,2 fok. • Szombaton mérték az utóbbi száz évben július 30-a legmagasabb hőmér­sékletét. Azelőtt a legma­gasabb hőmérsékletet az évnek ezen a napján 1921­Fotő: Enyedi Zoltán ben mérték, Debrecenben: a hőmérő akkor 37,6 fokot mutatott. Az idei év július 30-án Nagykátán 38,6 fo­kot mértek, s az ország több pontján, például Ko­máromban 38 fok körül volt a csúcshőmérséklet. A szombati napon egyébként a korábbi budapesti száz­éves rekord is a második helyre csúszott vissza. A fővárosban 1917-ben 34,7 fokos csúcsot regisztrál­tak, 1994. június 30-án vi­szont jelentősen többet: 36,5 fokot is jelzett a hő­mérő. A csirkéket elvitte a hőguta A csirkék ezrével pusztul­nak el a hőguta miatt, mégis örül a Japán üzleti élet az idei forró nyárnak. Július első há­rom hete átlagosan 3 celsius fokkal volt melegebb a tavalyi­nál, és előfordult 38,4-es re­kord is. Mindemiatt elsősorban a ventillátorokat, légkondicio­náló berendezéseket, hűtőszek­rényeket árusító boltosok bol­dogok, de jóval több fogy fagylaltból, üdítőből és sörből is, mint tavaly. Utóbbiból meg­duplázódott, 2-ről 4 százalékra nőtt a külföldi márkák piaci aránya. Légkondicionálókból 15 százalékkal, több fogyott, mint tavaly. Népek táncai A hét végén is folytatódott a nemzetközi ifjúsági néptánc­fesztivál programja. A szegedi műsorfolyam befejezéseként ma, hétfőn este 8-kor gálaesten vehetnek részt az érdeklődők az újszegedi szabadtéri színpa­don. Azután vidékre indulnak a táncosok. (A holland együttes Somogyi Károlyné fotóján.) Orosz atombontás Oroszország katonai kivo­nulásának egyik utolsó lépése­ként megígérte, hogy szétsze­rel két észt atomreaktort. A reaktorok Tallinntól 40 kilo­méterre vannak egy haditenge­részeti támaszponton, s Moszk­va az aláírt kétoldalú megálla­podás alapján 13 hónapon be­lül fejezi be a leszerelést. • Fonó a helyzet a Közel-Keleten Megfenyegették Izraelt Irán-barát muzulmán funda­mentalisták vasárnap megfe­nyegették Izraelt, hogy lakha­tatlanná teszik az ország északi részét, ha izraeli erők támad­nák meg Dél-Libanont, bosz­szúból a Buenos Aires-i és a londoni zsidóellenes merényle­tek miatt. A fundamentalisták azután tették e fogadalmat, hogy ENSZ-források szerint Dél-Libanon 300 ezer lakójá­nak csaknem öt százaléka me­nekült el otthonából, mert Iz­rael „fájdalmas megtorlással" fenyegetőzött a merényletek miatt. - Ha Izrael Dél-Libanont tá­madja, akkor mi az észak-pa­lesztinai falvakat vesszük célba - nyilatkozott egy, a neve el­hallgatását kérő Irán-barát mu­zulmán vezető Bejrútban. Fotó: Révész Róbert r gnap este a Széche­nyi téren, a Hit Gyü­lekezete szervezésében, a szegedi Immánuel Horem Társulat „Körlánctánc" címmel a Biblia evangéliu­mainak történetét adta elő pantomimban. Előtte Gom­bos Attila és barátai di­csérték az Urat, gitárok és dobok kíséretében. A pan­tomim után Joób István leikész hirdette az igét. Ezzel a keresztény szín­házi előadással az volt a célunk, hogy a mai embe­rekhez közelebb hozzuk az evangéliumot és az igazságot - mondta Kis Torma Gábor szervező. Zenés dicséret és pantomim

Next

/
Thumbnails
Contents