Délmagyarország, 1994. július (84. évfolyam, 152-177. szám)

1994-07-01 / 152. szám

• Nem a meleg, a bezártság kínozza őkei Vakáció - kényszersziinl A4AEÍTVA: 1910-BEN ARA: 17 F m •1 Jugoszlávia dacol az embargóval, s valahol jól is van ez így. Egy ország ­még ha iszonyú bűnök is terhelik közös lelkiisme­retét - élni akar. Nem hagy űrt maga után, nem teremt kijavíthatatlan zűr­zavart, és főleg nem hódol be. Ebben az országban minden arról a szertelen, felelőtlen, erős és roman­tikus befeléfordulásról szól, amit a régi jugoszláv csapatsportágakban lát­hattunk oly sokszor, ami­kor a szakállas, fekete legények zseniális lusta­ságát elképesztően lezser szakmai nagyság váltotta föl - egyik pillanatról a másikra. Valóban meg­lepő, hogy az embargó harmadik évében itt még kinyitnak az üzletek, sőt Európa egyik legnagyobb vásárában, a belgrádiban, több tízezer négyzetmé­teren a jugoszláv ipar állít ki - önmagának. (Dlusztus Imre riportja lapunk 7. oldalán olvas­ható.) A tűző napról felüdülés belépni az erdőnyi kórházkertbe, a százéves fák enyhet adó sűrűjébe, ahol a nap csak a kis szökőkút felett töri át a lombokat. Hűvös van a lépcsőházban is, a közel évszázados épület vastag falai (még) gátat szabnak a trópusi hőségnek. - Szerencsés e szempontból az épület, nem érezzük annyira ezt a veszett meleget. Nem mondom, hogy olyan, mintha légkondicionálás lenne, de lényegesen hűvösebb van, mint egy panel épületben - fogad dr. Tekulics Péter, a szegedi gyermekkórház igazgató főorvosa, aki előrejelzésemből tudja, kánikula ügyben jöttem. - No, meg itt van ez a gyönyörű, árnyas park, ahová délutánonként lemehetnek a gyerekek, persze szülői vagy nővéri kísérettel. (Riportunk a 7. oldalon.) Fotó: Nagy László • Párásabb a levegő, de a hőség marad Medárdi kánikula A Pick is pályázik az Élikerre Elbírálta az igazgatótanács a Szegedi Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Rt. privatizációs pályázatának első fordulóját. A részvénytársaság állami tulaj­donú részvényeiből 50 szá­zalék + 1 szavazatot kitevő, 217 190 eFt névértékű rész­vénycsomagját hirdették meg. A beadott pályázatok közül a második fordulóra a következő ajánlattevők nyertek meg­hívást: 599 Team Befektetési Konzorcium, Pick Szeged Rt., Élelmes Kft., MRP Konzor­cium, EFK Konzorcium, Linka Húsfeldolgozó és Kereske­delmi Kft., valamint Sepsi László egyéni vállalkozó. • Expo-beruházók Újkormányzati igen"-re várnak Bizonytalanok a hazai és külföldi beruházók, valamint a honi önkormányzatok. Mi­előbbi választ remélnek az új kormánytól arra: lesz-e világ­kiállítás 1996-ban Budapesten - mondta Barsiné Pataky Etel­ka a csütörtöki kormány­szóvivői tájékoztatón. Az expo-főbiztos előzőleg beszá­molt a minisztereknek a világ­kiállítással kapcsolatos mun­kálatok helyzetéről. Barsiné a sajtóértekezleten elmondta, napjainkig 28 ország kötelezte el magát az összesen 100 milliárd forintos beru­házással létrehozandó buda­pesti világkiállítás mellett. - Bizonyos befektetői körök azonban elbizonytalanodtak azóta, amióta napvilágot látott az MSZP és az SZDSZ koalí­ciós megállapodásának az ex­póval kapcsolatos passzusa, amely szerint felül kell vizs­gálni a világkiállítás ügyét és azután döntést hozni arról: legyen vagy som Budapesten expo - mutatott rá Barsiné. ­Egy kormányzati „igen" azon­ban gátat vethet az elbi­zonytalanodásnak - hang­súlyozta a kormánybiztos. ' Felemás utca Opusztaszeren PARTISCUM RÁDIÓ * SZEGED Július X—XO-ig Nonstop adás a 102,4 MHz-en ?A!ÓTI* szSíS Léggömbkövetés teleszkóppal. A radarkészülék előtt Lévai István obszervatóriumvezető és a túl drága rádiószonda • Kutya meleg van: ká­nikula; hát a krónikás egy kis reménnyel keresi fel a szegedi meteorológiai ál­lomást. Az Országos Me­teorológiai Szolgálat öt alkalmazottal dolgozó szegedi obszervatóriumá­ban Lévai István állo­másvezető fogadja. Ki­gombolkozott meteoroló­gust látni nem jó jel, ha az ember hűvös időre számit. Pár szó és kiderül: eső ugyan lehet olykor-olykor, de a meleg marad. Vigasz­talásul kezdjük azért Me­dárdon a beszélgetést; elvileg június 8-tól szá­mítva 40 napon át kellene esőznie, vagyis most is, javában. Ehelyett viszont.. (Folytatás a 2. oldalon.) Kaptunk egy levelet Ópusz­taszerről, a Komócsin Zoltán utcából. Némely dolgok a mi fejünkben is megfordultak, csupán a cím láttán, de nem időztünk el rajta. Kevesen tehetnek arról, hogy ilyen vagy olyan utcában laknak. Azt panaszolja Rácz János, hogy érik a gabona, legalább száz­ötven mázsa rozsra számítnak, de nem tudják, hogyan viszik be a portájukra, mert gabona­szállító nagy kocsival se ki­járni, se bejárni nem tudnak. Előttünk az a legszimpa­tikusabb megoldás, ahogy itt van: a főutca házai nem ta­padnak rá úgy a forgalmas útra, mint némely helyen, ahol szinte kihajolni is veszélyes az ablakon. Terjedelmes zöld­övezet van mind a két oldalon. (Riportunk a 17. oldalon.) Utcanévtábla. (Fotó: Enyedi Zoltán)

Next

/
Thumbnails
Contents