Délmagyarország, 1994. április (84. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

•Bali^Thaiföld^Ecuador^Galapagos-szigetek^Maldüv-szigetek^ Lanka^Párizs^Nizza^ $4 slágerei • IBIZA, PORTUGÁLIA ELŐSZÖR MAGYARORSZÁGON - ELSŐ KÉZBŐL IBIZA - INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG PORTUGÁLIA - ÜDÜLÉS EURÓPA LEGTISZTÁBB TENGERPARTJÁN Ha április 15-ig befizet 8% kedvezményt kap!| ^SÍi^Thaiföid^Ecuador^Galapagos-szigetek^Maldiv-szigetek'álndia'^Madagaszkár^Jamaika^Venezuela^Kenya'^Dominika^Srf Lanka^Párizs-^Nizza^ OT -J 122 ]z C5 •UJ Ü 'S w N T UlO > -I Q? uj a * UJ a: i SZEGED, OROSZLÁN U. 1. T./fax: 471-066 • Nyári Sándor: Nem adjuk fel! • A Pick megvette a Herzet Kísért a múlt, sürget a je Rendezik-e adósságukat az oroszok? Viktor Csernomirgyin, az Oroszországi Föderáció mi­niszterelnöke csütörtök délelőtt kétnapos hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett. Az orosz kormányfő Boross Péter miniszterelnök meghívásának tesz eleget. Viktor Csernomirgyint ün­nepélyes külsőségek között ka­tonai tiszteletadással fogadták a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren, majd a vendég és a vendéglátó négyszemközti megbeszélést tartott. Ezalatt Kádár Béla külgazdasági mi­niszter és orosz partnere, Oleg Davidov külgazdasági minisz­ter vezetésével ülést tartott a Magyar-Orosz Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság. (Folytatás a 2. oldalon.) Viktor Csernomirgyin orosz miniszterelnök és Boross Péter - Budapesten. (MTI-Telefotó) ARA: 17 FT • Áprilisi tréfa ^Eilt)® sai i a ÍM " Az orosz hatóságok állí­tólag kétfejű cári sasra cseréltetik a Kreml vörös csillagát - jelentette szer­dán a Komszomolszkaja Pravda. Az csak a Kreml­be érkező sorozatos tele­fonhívások nyomán derült ki, hogy a lap kissé korai április 1-jei tréfának szán­ta a bejelentést. Az ügy olyannyira kínos volt, hogy a Kreml biztonsági szolgálata nyilvános cáfo­latot kellett kiadjon. Az elsó'oldalas tudósítás annál is hihetőbbnek tűnt az olvasóknak, mivel fény­képet közölt, amelyről a csillagot már leretusálták és a cikk gyakorlati részle­teket is hozott arról, ho­gyan erősitik fel a cári jel­képet. Sőt, azt sem átallot­ták leírni, hogy a kíván­csiskodók távoltartására a jelképcsere idején mely utcákat zárják le. Vagyis az egész tökéle­tesen hihetőnek tűnt, csu­pán az élesebb szemű olvasók foghattak gyanút: egyik ilyen jel volt például, hogy a cikkíró neve helyén a Mark Ruffov név állt, amely valószínűleg a 15. századi olasz építész, Mar­co Ruffo „oroszosított" változata. Őszibarack, gyereksorban Naiv az az ember, aki azt hiszi, megjön a tavasz, kivirág­zik a fa, a virágból gyümölcs lesz, az megérik, és csak le kell szedni, a zamatos jó termést pedig meg kell enni. Kicsit többet tud, aki azt is hozzá­gondolja, tavasszal meg kell metszeni a fát, időközben per­metezni kell, hogy a férgek és a gombák el ne egyék előlünk, de ennél is összetettebb a do­(Folytatás a 7. oldalon.) anus volt a török Már megint Nagylak, már megint heroin. Teg­nap reggel 5.50 órakor két, német rendszámú pót­kocsis kamion jelentkezett belépésre a nagylaki ha­tárátkelőn. A volán mö­gött török sofőrök ültek. Egyikük különösen rossz benyomást keltett az őt ellenőrző határőrben. Ala­posabban megvizsgálva a járműveket, a határőr ész­revette, hogy az egyik vámzárat német pénzér­mével „pecsételték" le. Az okmányokat vizsgáló - aki egyébként a kábítószerke­reső Dzseki nevű kutyával teljesített szolgálatot ­jelezte felettesének a gya­nús momentumokat. A vámosokat arra kérték, hogy vizsgálják át a szál­lítmányt. Amikor felnyi­tották a kamiont, az áru mögött két vászon utazó­táskában 61 csomagot ta­láltak. A zacskókban 52,13 kg heroin lapuit. A török sofőr a döbbenettől szinte szólni sem tudott. Vagy fogalma sem volt a kábí­tószerről, vagy pedig re­mek színészi képességek­kel rendelkezik. Társát to­vábbengedték, mivel min­dent rendben találtak ná­la. Az ügyet a továbbiak­ban a megyei rendőr-fő­kapitányság vizsgálja. f. F. S. • Utazási kedvezményt vezet­nek be április l-jétől a nagy­családosok számára a Volán­társaságok. Az intézkedést a Nemzetközi Családév alkalmá­ból vezetik be, célja pedig, hogy megkönnyítse a több­gyermekes családok számára az országjárást. A kedvezmény 50 százalékos árengedményt jelent a Volán helyközi és tá­volsági buszjáratain, s három, vagy annál több gyermekükkel együtt utazó szülők vehetik igénybe. A kedvezmény saját jogon illeti meg a gyerekeket, • Volt időszak, amikor nem számított, hogy milyen, csak sonka legyen. Manapság kiala­kult egy olyan vevőkör, mely jó minőségűt akar venni. A csanytelekei Hűs Kft. időben észrevette ezen igényt, így az­tán domaszéki üzeméből tizen­két mázsa paraszt és tizen­nyolc mázsa hálós sonkát szál­lított az üzletekbe. Az idén már a tavalyinál több húsvéti son­kát pácoltak, sóztak, füstöltek, de még nem eleget. Ez az kis üzem, melynek termékeit Csongrádtól Szegedig, (vagy Csanytelektől Makóig) immár jónéhányan ismerik, elsősor­ban ízei (és nem az ára) miatt keresik... Mert nem olcsó mu­latság sonkát, kolbászt az ünnepi asztalra „varázsolni"... Spórolunk rá, mert milyen is lenne a Húsvét sonka nélkül? Akár Márta István - képünkön - is kérdezhette volna mind­ezt a domaszéki üzemben, ahol némi büszkeséget is éreznek, amikor dicsérik a boltban a mestereket. (Fotó: Enyedi Zoltán) • Mától a Volánnál Kedvezmény nagycsaládosoknak akik számára 4 éves korig az utazás díjmentes, 4 év felett pedig félárú. A családba tar­tozást személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal, vagy más, hitelt érdemlő módon a jegy­váltáskor igazolni kell. A minisztérium reményei szerint 1 » < 1 la K R A közlekedési tárca remé­nyei szerint május közepétől, június elejétől léphetnek életbe a KRESZ újabb módosításai, melynek tervezetét a miniszté­rium várhatóan a jövő héten terjeszti a kormány elé ­közölte Gyurkovics Sándor, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium államtit­kára csütörtökön. A tervezet szerint a közleke­désbiztonság erősítése érde­kében a hátsó biztonsági övek használatát kötelezővé teszik lakott területen belül is. Várha­tóan újra életbe lép az a ko­rábbi rendelkezés, mely a tehergépjárművek haladását a külső közlekedési sávra korlá­tozza és az új KRESZ-ben részletesebben kívánják szabá­lyozni a tilosban parkoló autók elszállításának feltételeit is. A tárca szakembere koráb­ban adott nyilatkozatában el­mondta, hogy a minisztérium az elkövetkezendő években kötelezővé kívánja tenni a tompított fényszórók lakott területen belüli használatát, valamint a hátsó biztonsági övek becsatolását azokban a gépjárművekben is, melyekbe gyárilag beszerelték az övek rögzítő pontjait, ám az öveket nem. Húsvét, sonka nélkül?

Next

/
Thumbnails
Contents