Délmagyarország, 1994. február (84. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

Jeleket hagyott a lány Elismerem, rejtélyesnek hangzik a cím, de rejtélyes az élet is. Amiről most akarunk szólni, az meg főleg az. Levelet kaptunk az egyik bokrosi tanyából. Szíves szóval invitáltak bennünket, menjünk el mindenokvetet­len, de rendőröknek ne szól­junk, mert akkor fuccsba megy az egész. Levelet se írjunk, mert a postás beépített ember, minden levelet elol­vas, és csak azt továbbítja, amelyik neki tetszik. Az a Hajnalka ugyanis, akit állí­tólag két éve keres a rendőr­ség, ott van a szomszéd ta­nyában. Nem ugrottunk azonnal. (Horváth Dezső riportja a 7. oldalon.) Fotó: Enyedi Zoltán Liberális pártok: Nincs megállapodás A liberális pártelnökök, a várakozással ellentétben, hét­főn nem írták alá a Fidesz­SZDSZ-Vállalkozók Pártja^ Agrárszövetség tervezett vá­lasztási megállapodását. A pár­tok első emberei hétfői talál­kozójukon annyit azonban el­értek, hogy az együttműködés bizonyos alapelveiben egyez­ségre jutottak. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a tanácskozást követő sajtóértekezleten kije­lentette: pártja bocsánatkérést vár Magyar Bálinttól, az SZDSZ kampányfőnökétől a tévé vasárnap esti Hét c. mű­sorában tett kijelentéseiért. Zwack Péter, a Vállalkozók pártjának elnöke, mint házi­gazda elmondta: a megbeszélés (Folytatás a 3. oldalon.) • Tűzharcban, Boszniában Lelőtték a gyanúsítottakat Boszniai katonák tűzpárbaj­ban agyonlőttek három sze­mélyt, akit a brit segélyszer­vezet egyik munkatársának múlt heti meggyilkolásával gyanúsítottak. A szarajevói rádió szerint a körözött bűnö­zők két túszt ejtettek és meg­próbáltak elmenekülni, egy útellenőrző pontnál át akartak törni autójukkal és eközben tűzpárbaj robbant ki. A három gyanúsított és egy túsz életét vesztette, egy katona súlyosan megsebesült. Az eset Szara­jevó mellett az Igman-hegyen történt. Ártott az embargó A Kis-Jugoszláviával szem­ben foganatosított ENSZ-em­bargó nem váltotta be a hozzá­fűzött reményeket, ezért felül kell vizsgálni az embargós politikát. Ezt Csóti György, az MDF külügyekben illetékes politikusa jelentette ki sajtótá­jékoztatóján. A politikus rámu­tatott: az embargó negatív ha­tásokat váltott ki, rendkívüli mértékben sújtotta a lakos­ságot, különösen a Vajdaság­ban élőket és esélyegyenlőt­lenséget teremtett a harcoló felek között. Mindemellett Magyarországnak 1,3 milliárd dolláros kárt okozott. Lefejezések Berlinben Zsirínovszkij térképe Ha Vlagyimir Zsirinovsz­kijon, a magát liberális de­mokratának nevező orosz párt vezetőjén múlna, Kö­zép-Kelet-Európa térképe átrajzolódna. Ez derül ki abból az interjúból, amelyet egy volt francia diplomata, jelenleg szabadúszó újság­író, Rolf Gauffin készített Zsirinovszkijjal a Limes című olasz folyóirat számá­ra. Gauffin Zsirínovszkij térképét is mellékelte az in­terjúhoz, mindkettőt a hét­fői Die Welt nyomtatta ki. Zsirínovszkij szerint Ro­mánia mesterséges állam és „a magyarok is szeretnék megvédeni lakosságukat Romániában". Az orosz pártvezető Románia déli részét Bulgáriának adná, de görög területek is kerülné­nek Bulgáriához. Zsirí­novszkij szerint Szlovákia egy napon Oroszországhoz fog tartozni, Csehország Németországhoz, Ausztria és Szlovénia egybeolvadna, Németországnak, Ausztriá­nak kijárata lenne az Adri­ához. Lengyelország nyugati területeit Zsirínovszkij Né­metországnak Ítélné meg, Varsó Lvovot és környékét kaphatná meg kárpótlás­ként. Lettország és Észtor­szág Oroszországhoz tartoz­na, Tallinnból azonban vá­rosállamot csinálna Vlagyi­mir Zsirínovszkij, Azerbaj­dzsánt Irán vehetné át, Ör­ményországot és Grúziát Törökország. Az interjúban Zsirí­novszkij azt is kifejtette, hogy „egy napon Nagy-Né­metország, egy új Orosz­ország és India entente-ot fog képezni. Akkor aztán nem lesz több probléma a világban". Súlyos lelki zavarokra utaló gyilkosságok történtek Berlin­ben, a bűntényekben közös, hogy az áldozatok fejét levág­ták. Amint arról a vasárnapi lapok is beszámoltak, a berlini rendőrség először egy zongora­tanár esetét göngyölítette fel. A férfi megölte egyik tanítvá­nyát, majd levágta a fejét, s a koponyát egy park közepére tette. A zongoratanár 30 éves tanítványát, annak lakásán, állítólag azért gyilkolta meg, mert a nő már nem akart vi­szonyt folytatni vele. A fejét a parkban egy sétáló találta meg, a fejtől elválasztott holttestet a nő egyik kollégája fedezte fel a lakáson, miután az eltűnt kere­sésére indult. A gyilkos nem érte be eny­nyivel: két nappal később szomszédját is eltette láb alól, „mert ivott és rossz ember volt". A szomszéd fejét a_tanár ugyan nem vágta le, de csavar­húzót szúrt bele, hogy, mint vallotta, a lélek ne térhessen vissza a testbe. Ugyanezzel indokolta a tanítvány lefeje­zését is. A kettős gyilkosságtól füg­getlenül, de nem kizárt, hogy a beszámolók hatására, Berlin Reinickendorf kerületében egy 23 éves férfi szamurájkarddal lenyisszantotta 85 éves mosto­haapjának fejét, mert az idős emberből úgymond hipnotikus erő áradt, a gyilkosság a férfi számára „megváltással" ért fel. Drágábbért buszozunk és sürgönyözünk Február l-jétől 14 száza­lékkal emelkednek a belföldi menetrendszerinti távolsági autóbuszközlekedés tarifái, 25 százalékkal a belföldi távirat­szolgáltatás díjai és ugyan­csak 25 százalékkai az állami vízi közművekből szolgál­tatott ívóviz és csatornadíjak - közölte tagnap a Közleke­dési Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium. ' A távolsági autóbuszköz­lekedés viteldíjának növelése az üzemanyag árának emelke­dését, a dolgozók bérfejlesz­tését és az autóbuszpark re­konstrukciójához szükséges források növelését ellentéte­lezi majd. Ugyanakkor a vas­úti menetjegyek árai nem emelkednek, így a távolsági menetrendszerinti személy­szállítás vasúti díjai 15-20 százalékkal lesznek alacso­nyabbak az autóbusz tarifá­inál. A táviratszolgáltatás díjai átlagosan 25 százalékkal emelkednek. Egy ötszavas távirat a korábbi 95 forint he­lyett 115 lesz. A posta új szol­gáltatásaként az ügyfelek ezentúl minden táviratfajta hétvégi kézbesítését kérhetik, ezért a korábbi 400 forint he­lyett csak 300 forint külön­szolgáltatás! dijat kell fizet­niük. Szombati napokon a posta minden településen vál­lalja a kézbesítést, vasárnap és munkaszüneti napokon azonban csak a miniszteri rendeletben felsorolt 51 na­gyobb helységben. Továbbra sem kell megfizetni a hétvégi különszolgáltatás diját az egészségügyi intézményeknek, amennyiben a feladott távirat véradásra szóltt fel vagy haláleseti értesítést tartalmaz. Kampányhólabda Aki válaszol: Rózsa Edit • Hogy a polgárok miket kér­deznének egy-egy politikustól? Nyilván sokfélét. Oly sok min­dent, hogy annak aligha lehet­ne helyet adni a lapban. Mi ép­pen ezért úgy döntöttünk, ami­kor átgondoltuk: hogyan is ke­zeljük a választási kampány időszakát, hogy magukat a po­litikusokat kérjük föl - kérdez­zenek egymástól. Kormány­párti az ellenzékitől és viszont. Fotó: Révész Róbert A kampányhólabdát a mi­nap indítottuk. Bratinka József képviselőt főszerkesztőnk kér­dezte. Az MDF-es honatya An­nus József írót. a szocialisták országgyűlési képviselőjét választotta, aki Ványai Évának dobta tovább a labdát, az alpol­gármester Rózsa Edit szabad­demokrata országgyűlési kép­viselőnek. És ő kinek? (írá­sunkból ezt is megtudhatják.) Huszonötezer a tét! Tegnap, hétfőn délután folytatódott a Délmagyar­ország, a kék Délvilág, vala­mint a HDS & Délmadár kö­zös bingójátéka, a Horosz­pók. A sorsoláson újra nye­rőszámokat húztak olvasó­ink. Mivel az előző heti 50 ezer forintot „elvitték" olva­sóink, a tét újra 25 ezer fo­rint. Aki kíváncsi a népszerű játék nyerőszámaira, vegye meg csütörtökön a HDS & Délmadár c heti számát! (Fotó: Révész Róbert) ^^^^^ 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 r DELMAQYARORSZAQ ARA: 17 FT

Next

/
Thumbnails
Contents