Délmagyarország, 1993. március (83. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

£ ^^^^ 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAQYARORSZAQ HÉTFŐ, 1993. MÁRC. 1., 83/50. 175 millió, meg egy kis api ARA: 15 FT Még nem jelentkezett a nyertes Telitalálat - az utolsó pillanatban? A „főnöknek" csak kettese lett 991 - Az a gyanúnk, hogy a szerencsés nyertes titokban szeretné tartani kilétét. Most már biztos lehet benne, hogy milliomos, hiszen a feldolgo­zás lezárult. A nyertes szel­vény számát a televízió is be­mutatta. • Mikorra várható a fel­bukkanása? - Ez teljesen kiszámít­hatatlan. Sűrűn előfordul, hogy a nyertes már aznap érdeklő­dik, megtaláltuk-e a szelvé­nyét. Mi mindenesetre meg­őrizzük inkognitóját, ha ezt akatja. Minden bizonnyal nagyon elcsodálkozott az a lottóérté­kelést még csak tanuló hölgy, aki a Szilléri sugárúti feldol­gozóban megtalálta a 175 mil­Tarnay Tamás, a Szerencsejáték Rt. területi igaz­gatóságának vezetője vasárnap délben még nem tudta megmondani, vajon ki is nyerte a lottó-történet eddigi legnagyobb nyereményét: 175 millió 126 ezer 661 forin­tot. Majdnem biztos, hogy szegedi a szerencsés, hiszen a telitalálatos biankó-szelvényt szinte az utolsó pillanat­ban, valamikor csütörtökön késő délelőtt adták fel. A szelvény sorszámából arra lehet következtetni, hogy a zárást megelőző néhány percben vásárolhatta és dob­hatta be boldog tulajdonosa. A lottószelvényen nem sze­repel név, tehát a tulajdonosnak kell majd jelentkeznie. liót érő szelvényt. Lehet, hogy egy pillanatra még a „sablon" is kiesett a kezéből? Mindez szombaton délután néhány perccel négy óra után történt. • Ekkora nyereményt még sosem fizettek ki. Hol veheti majd át a milliókat a sze­rencsés nyertes? - Nem hiszem, hogy lenne akadálya annak, hogy itt hely­ben, Szegeden. Én mindene­setre azt javaslom majd, hogy utaltassa egy csekkszámlára. • Volt már ehhez fogható nagyságú találat? - Nem. Akadt már olyan, hogy 240 millió volt az ötös, de akkor hárman nyerték. • Akadtak közeli szelvé­nyek? - Igen. Negyvenhét négyes találatot találtunk. A 19-es szá­mot nagyon sokan megjátsz­szák, mert része a születési évszámnak. A 26-os és a 28-as is slágerszám. Úgy gondolom, ha 2-es helyett l-est, vagy 3-ast húztak volna, legalább 8-10 telitalálatos szelvény lett volna. Azt is megtudtuk Tarnay Tatástól, hogy a szokásos szelvényszám duplája érkezett be hozzájuk ezen a»héten. A szerencsés nyertes leghama­rabb március 9-én veheti majd fel a rekordnyereményt, s utá­na bizton elmondhatja magá­ról, hogy milliomos. • Tarnay Tamás nyert-e valamit ezen a héten? - Tíz szelvénnyel játszot­tam, de csak egy kettes talá­latra futotta. Rafai Gábor Téltemető Eltemették a telet Üllésen ­csak vissza ne jöjjön már! Szombaton délután vidám ze­neszóra gyülekeztek fiatalok és öregek a falu főutcáján. A Fo­nó néptáncegyüttes tagjai Ber­kes Tóni zenekarának muzsiká­jára ropták a táncot, a jelme­zesek pedig hangos szóval to­borozták a falu népét a vá­sártérre. A téltemető vigasság fény­pontja a szalmabábu elégetése, a lobogó máglyái mindannyian körültáncolták. Hasonló télvé­gi mulatságot tavaly rendeztek először Üllésen Szögi Sándor szervezésében, az idei sikeres farsang is az ő érdeme. Fotó: Somogyi Károlyné Benn ötvennel, künn tompítottál Mától módosultak a KRESZ egyes előírásai. Mint arról már többször is hírt adtunk, a gépjármű­vek számára lakott terüle­ten megengedett legna­gyobb sebesség - ha ezt az adott útszakaszon nem szabályozzák másképp a táblák - mától 50 kilo­méter/óra. A személytaxik igénybe vehetik a buszsávot, úgy is, hogy ott az utasok be- vagy kiszállhassanak. Lakott területen kívül kötelező a hátsó biztonsági öv használata azokban a gépkocsikban, melyekbe az övet gyárilag beszerel­ték. Szintén lakott terüle­ten kívül: a fő- és autó­utakon nappal is használni kell a tompított fényszó­rót. További változás, hogy párhuzamos közleke­dés esetén a teherjármű­vek mindegyik sávban közlekedhetnek. 1993-at az ORFK a közlekedésbiztonság évé­nek hirdette meg. Foko­zottabb lesz a közúti ellen­őrzés, és a büntetések is szigorodnak. Intő jel ugyanis, hogy tavaly két­ezren haltak meg Magyar­országon a közutakon. A statisztikák szerint 1000 balesetből 120 halálos ki­menetelű. •MMMMMH • Csecsemőexport, temesvári szemmei Átlag a Hargitán A szegedi „csecsemőexport" körüli bonyodalmakról, jobban mondva a harmadik oldal, ^ romániai fél álláspontjáról ér­deklődtünk dr. Bárányi Fe­renctől, aki a romániai parla­ment szociális és egészségügyi bizottságának vezetője. Bá­rányi doktor nagyszentmiklósi születésű, Temesvárott él s ottani választókerületből került képviselőként a bukaresti par­lamentbe. Közismert szépíró, regénye és elbeszéléskötete jelent meg, emellett feles;' gével, a csíkcsicsói származású dr. László Ildikóval töbh egészségügyi szakkönyv szf zője. (Interjúnk a 3. oldalon.) Fotó: Enyedi Zoltán • Álszövetkezetek Magyarországon? Fidesz-kisgazda egyetértés Tegnap délután a vásárhelyi városháza dísztermében - a Fidesz helyi csoportjának szer­vezésében - Glattfelder Béla országgyűlési képviselő, a Fidesz agrárpolitikai szakértője és dr. Szabó Lajos, az ország­gyűlés mezőgazdasági bizott­ságának alelnöke tartott politi­kai fórumot. Glattfelder Béla a fórum elején elmondta: a kár­pótlás felgyorsítására a napok­ban adott be egy törvényjavas­latot. Szerinte ugyanis a ma­gyar mezőgazdaság a kárpótlás lassúsága, illetve a piacok ösz­szeomlása miatt ment csődbe. A licitálással kapcsolatban megjegyezte: nemcsak a Fi­desznek, de a kisgazdáknak is volt ezzel problémája. Szabó Lajos a mezőgazdaság jövője szempontjából rendkívül fon­tosnak tartotta a szabályozott birtokpolitikát. Többek között ezért nem szavazta meg a li­citálást az FKGP. A 4-es szá­mú kárpótlási törvénnyel - me­(Folytatás a 3. oldalon.) Mai mellékletünk: SPOBTJA F.lHti F.Hf.l iM .Hf.li ,i a «• I M i n,i iJM Győzelemmel zárt a Papíron • Véget ért a férfi röplabda Szuper Liga mérkőzéssorozata. A mindvégig nagyszerűen szereplő Papíron SC Szeged, mondhatni iskolajátékkal, 52 perc alatt, legyőzte BVC Brno csapatát. így a szegediek a bajnoki rájátszást az egyes sorszámmal kezdhetik szerdán este az újszegedi Sport­csarnokban. A mérkőzésről szóló tudósításunk A Dél Sportja mellékletünkben olvasható. Fotó: Nagy László Szeretettel várjuk Önt Kecskeméten 1993. március 2. és 6. között, a l (Kecskemét, árpádvárosi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka) a Kontrax standjára. A kiállítás megtekinthető naponta 10-18 óráig. KGrij IRODATECHNIKA

Next

/
Thumbnails
Contents