Délmagyarország, 1992. december (82. évfolyam, 282-306. szám)

1992-12-01 / 282. szám

APÍTVA: 1910-BEN KEDD, 1992. DEC. 1., 82. ÉVF. 282. SZÁM Ma: az AIDS világnapja Olcsóbb lányok - nagyobb veszélyben A megye fertőzöttjei fiatal férfiak - Gondolja csak el, hány férfival találkozhat a filléres utcalány ama két hét alatt, amíg „előkelő" társát egyetlen gazdag úr bérli egy tengerparti üdülésre... - No, ez még nem annyira jellemző tünet kis hazánkban, a kamionoslányok azonban követhetik nyugati kolléganőik szigorát: ragaszkodhatnak a kondom használatához - ha tudnak. - Ausztráliában azért harcol most a prostituáltak közössége, hogy olyan „Biztonságos Há­zakat" működtessenek, ame­lyekben csakis kondomot hasz­náló urakat szolgálnak ki. - Nem folytatunk mi - ehhez képest - struccpolitikát, ártva a veszélyeztetettek egészségé­nek? Gondolok itt a homo­szexuálisok megítélésére is. - Sajnos nálunk jelenleg a megbélyegzés, a kirekesztés az osztályrészük ezeknek az embereknek. Máshol már rájöttek: az efféle realitások nyílt kezelésével segíteni lehet rajtuk. Berkeleyben például az egyetemi kampuszban külön, nagy betűkkel hirdetett klubjuk van a homoszexuálisoknak, a leszbikusoknak, az eredmény­telen tiltás helyett tudomásul veszik a kábítószerezés létét, s a higéniáról gondoskodnak ORSZÁG ÁRA: 15 FT FOTÓ: SCHMIDT ANDREA inkább. Nálunk a társadalmi előítéletek miatt rejtőzködő életet élnek ezek a csoportok, s ez számos veszélyt rejt ma­gában." (A dr. Dobozy Attila profesz­szorral készített interjút a 7. oldalon közölt összeállításunk­ban olvashatják.) Egy lapon... Antiszemita szöveggyűjtemény (Budapesti tudósítónktól.) Egy lapon említi az Aura Kiadó Kirekesztők című új könyve Szálasi Ferencet, Csurka Istvánt és Csoóri Sán­dort... És Németh Lászlót is, persze. Az antológiát, amely a Magyarországon írt antisze­mita cikkekből, tanulmá­nyokból, felszólalásokból közöl bő válogatást, a szegedi egyetemen történelmet tanító Karsai László szerkesztette és válogatta. Sőt, a bevezető tanulmány is a két város, Budapest és Szeged között datálódik. A könyvet tegnap mutatták be a nyilvánosságnak a fővárosban, a Dob és a Kertész utca sarkán, a Fészek klubban. Ez a hely a második világháború idején belül esett a pesti gettó határain. Volt is emlékező a tegnapi összejövetelen, aki azt kér­dezte Karsai Lászlótól, hogy a szöveggyűjtemény nem ér-e el ellenkező hatást? Az antisze­(Folytatás a 3. oldalon.) Országgyűlés Ellenzéki bojkott Az Országgyűlés kulturális bizottsága hétfőn a plenáris ülés előtt tartott tanácskozásán nem támogatta a költségvetési bizottság hétfőre virradó éjjel elfogadott módosító indítvá­nyát. amely a Magyar Rádió és a Magyar Televízió költség­vetését a Miniszterelnökség fejezete alá kívánja vonni. Kulin Ferenc (MDF), a bizott­ság elnöke eleve nem javasolta képviselőtársainak ezen indít­vány támogatását, mondván: a bizottságnak a médiatörvény­tervezet kétéves vitája során kimunkált álláspontja van e két intézmény költségvetésével kapcsolatban. Kulin Ferenc hozzátette, hogy „ha minden jól megy, karácsony előtt szavazunk a médiatörvényről". Fodor Tamás (SZDSZ), a bizottság alelnöke rámutatott: nincs arra garancia, hogy a plenáris ülés nem szavazza meg a költségvetési bizottság indítványát. Ha tehát a két intézmény költségvetése mégis a Miniszterelnökséghez kerül­ne, akkor a bizottságnak ahhoz a paragrafushoz, amely fel­sorolja, hogy bizonyos intéz­ményeknél az Országgyűlés fenntartja magának a pénzesz­közökkel való rendelkezés jogát, a Magyar Rádióra és a Televízióra is ezt a jogot ki­teijesztő módosító indítványt kellene benyújtania. Ezzel elérhető lenne, hogy csak a Parlament dönthessen az adott intézményekhez rendelt pénz átcsoportosításáról. Fodor Tamás közölte: az SZDSZ máris kidolgozott egy ilyen értelmű módosító indítványt. Kiderült azonban, hogy a (Folytatás a 3. oldalon.) Földárverések — januárban is A Csongrád Megyei Kárrendezési Hivatal január 4-11 közötti földárverési hirdetményét holnapi, szerdai lapszámunkban közöljük. Az érintett települések: Kövegy, Szeged, Öttömös és Makó. A kínálat helyenként igen változatos, gyep, erdő, szántó és legelő egyaránt megtalálható benne. Azok, kik még nem költötték részvényre, vásárlási utalványra jegyeiket, talán épp e hirdetmény kapcsán esnek gondolkodóba. A kárpótlás végrehajtásának a nagyja még hátravan, de a mondás most is érvényes lehet: „Amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra." Kedvezményes üdülés '93-ban Utalványok decembertől (4. oldal) FOTÓ: RÉVÉSZ RÓBERT MILLIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK Ötödik fordulója kezdő­dött népszerű Horoszpók játékunknak. Eddig 400 ezer forint talált gazdára szeren­csés olvasóink körében, most újabb 100 ezer a tét. Tegnap olvasóink húzták ki az e heti nyerőszámokat, melyek kö­zül az első hármat a 4. oldalon találják. Képünkön Tanács Ferenc az egyik csütörtöki nyerőszámot emeli ki a szerencsekerékből. Albán Európa? Minap hallottam a hírt, miszerint egy nemzetközi fölmérés adatai szerint az albánok érzik magukat a leginkább európai nemzetnek. Fiát...! Szóval lelkük rajta, ám a magam részéről - ha választhatnék - valahogyan inkább élnék egy osztrák, svájci vagy angol típusú Európában, semmint egy albán, netán szerb (lásd Szarajevó), román (lásd Funar) vagy szlovák (lásd C variáns, magyar nyelvű település-táblák leszedetése stb.) típusúban. Hisz ez utóbbiak legföljebb földrajzi értelemben sorolhatók egyelőre Európához. Az olvasóban nyilván fölötlik a kérdés: vajon miért nem emlegetem e tipológiai sorban Magyarországot? Tulajdon­képpen ezelőtt másfél-két évvel még lelkiismeretfurdalás nélkül megemlítettem volna, méghozzá ama kívánatosabb oldalon, ma viszont már ezt nemigen tehetem. (Szerencsére még igazán a másik térfélre sincs elégséges okom sorolni.) Az ok tulajdonképpen egyszerű. Mert bár Magyarországon egyelőre nem emelkedett a hivatalos politika rangjára a vadnacionalizmus, az intolerancia, minden másság gyűlölete, de túlontúl is jelen van a mindennapokban és a politikai praxisban ahhoz, hogy figyelmen kívül lehetne hagyni. Főként amiatt, hogy teret nyerni látszanak radikalizálódó erők, no meg az sem vet éppen túl jó fényt egy országra, ha a média ellenőrzése központi kérdéssé válhat a nagypolitikában. (Lásd a költségvetési bizottsági botrányt!) Mert végülis, amit mi Európának hívunk, az egy meghatározóan toleráns világ, amely nemcsak elviseli, de támogatja és garantálja is a másságot, a sokszínűséget, a társadalom civil szerveződéseit, a személyiség önállóságát. Olyan liberális világ, amely teret enged minden véle­ménynek, gondolatnak, életformának és cselekedetnek, no és nem utolsó sorban alanyi jogon segíti az elesetteket és rászorultakat. És éppen ezért eredményes az a bizonyos Európa. Amit évtizedeken át sokszínűségéért, gazdagságáért, liberalizmusáért irigyeltünk mi, akik mindettől meg­fosztattunk. Kár lenne nem arra tartanunk. Szávay István hódítók a Nagyszínházban FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ A nagyszínházat választotta helyszínül a Hewlett-Packard tegnapi szakmai napjukhoz. Az apropó egyszerű, meghódítani a helyi piacot. Ennek érde­kében ízelítőt adtak 12 ezer termékükből és 90 ezer opció­jukból. A kiállításon számító­gépeket és perifériákat, elek­tronikus méréstechnikai be­rendezéseket, analitikai mérő­eszközöket, orvosi elektroni­kus gépeket mutattak be. Lippai Pál polgármester kö­szöntője után bemutatkozott a Hewlett-Packard Magyaror­szág Kft. és a Digital Kft.,a cég szegedi forgalmazója. Szakmai előadásokat tartottak a külön­böző felhasználói területekről, estére pedig Handel Messiá­sára invitálták a meghívottakat. A Hew lett-Pac kardot 53 évvel ezelőtt alapította Mr. Hewlett és Mr. Packard, 538 dolláros alaptőkével. Indulás­kor a tesztmérőműszerekre specializálódtak, majd tevé­kenységi körüket kiterjesz­tették a számítógépekre és az orvosi műszerekre is. A vállal­kozásból mára multinacionális cég lett, melynek 100 ország­ban 600 irodája van, Ameriká­ban pedig a huszonhatodik legnagyobb vállalat. Magyarországon 25 éve jelent meg a Hewlett-Packard, 87-ben képviseletet nyitottak, 91-ben vegyesvállalatot alapí­tottak. A kft. idén százszáza­lékos HP tulajdonná vált. Regionális képviseletét pedig a szegedi központú Digital Kft. látja el. KG"

Next

/
Thumbnails
Contents