Délmagyarország, 1992. július (82. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

A követő magatartás elévült Antall József beszéde az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén (2. oldal) Az áfium ellen való orvosság Nemzetközi rendőrtalálkozó Szegeden (3. oldal) A tápéi siker titka Az edző egyénisége és a jó csapatszellem (6. oldal) A ALAgfT DELMAGY : országgyűlési Könyvtár állományából törölve N ALAPÍTVA: 1910-BEN Arra volt a fegyverraktár - tájékoztat a megyei bíróság elnöke Balsai István villámlátogatása Szegeden Egy jogállam szürke hétköznapjai A rácsok és az erős acél­kapu maradt - az elmúlt rendszernek nagyjából ezek az időtálló kellékei -, őrzésvé­delmi szempontból az épület tehát továbbra is kitűnően föl van szerelve, de már nem a szürke egyenruhás, kalas­nyikovos emberek osztaga, hanem Justitia vigyázza, szob­ra is van az egyik emeleti szobában. A munkásőrök szék­helyét, a Tábor utca 4-et ­kezelői jogon - az Igazságügy­minisztérium újíttatta föl közel 20 millió forintért, s maga a miniszter, dr. Balsai István adta át tegnap az épületet a munkaügyi, illetve a cégbí­róságnak. (Balsai Istvánt dr. Matheidesz Ilona, a minisz­térium Igazságszolgáltatási Hivatalának vezetője, valamint dr. Sándorffy György, a mi­niszteri kabinetiroda vezetője kísérte.) A miniszter sötét színű, áram­vonalas BMW-jével ingázott az egykori munkásőrség és a megyei bíróság között, ahol dr. Heydrich Gábor elnök látta vendégül: az összbírói értekez­leten. A szakmát érintő té­mákra koncentrálva felszólalt dr. Balsai István is. Két éven belül semmiféle jelentősebb változtatást nem tervez a tárca a bírósági szerkezetben, s a jelen helyzetben indoka sem volna egy ilyen lépésnek. Ráadásul így megelőzhető a kritika, amely esetleg vala­miféle új etatizmust fedezne föl a kormány átalakítási törekvéseiben - mondta a szakminiszter. Folytatódik azonban a Btk. korszerűsítése. Tarthatatlan, vélte Balsai István, hogy törvényi szabályozás híján nem indítanak eljárást bizonyos „üzletszerű" gazda­sági mesterkedések ellen. Holott már a tízparancsolat pontosan megjelöli az elkövet­(Folytatás a 3. oldalon) Szabad Györgynek, a Magyar Országgyűlés elnö­kének köszöntőjével kedden a Parlamentben hivatalosan megkezdődött az Európa Ta­nács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésszakának nyári ülése. A magyar politikus rá­mutatott: a törvényhozás és a Magyar Köztársaság számára óriási megtiszteltetés, hogy otthont adhat az ET tanács­kozásának. Gesztusértékűnek nevezte azt a döntést, hogy az Európa Tanács éppen Magyar­országon tartja Strasbourgon kívüli első plenáris ülését. Ezt Szabad György annak elisme­réseként értékelte, hogy ha­zánk visszatért a „parlamenti demokráciák európai család­jába", valamint annak, hogy a magyar delegátusok hasznos munkát végeztek a szerve­zetben. Ezt követően a házelnök méltatta az Európa Tanács több évtizedes tevékenységét. A szervezet - mint Szabad György fogalmazott - föld­rajzilag Európa kisebb hánya­dára korlátozódva egész Eu­rópát, Európa minden öröklött értékét képviselte. (Részletes ismertetésünk a 2. oldalon) Csernay László kitüntetése Göncz Árpád köztársasági elnök - a miniszterelnök előterjesztésére - a Semmelweis-nap alkalmából dr. Csernay Lászlónak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozta. A kitüntetést a következő indoklással nyújtották át a szegedi professzornak: „A Magyar Köztársaság elnöke dr. Csernay Lászlónak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriuma tanszékvezető egyetemi tanárának a klinikai nukleáris medicina hazai megteremtése, kimagasló szakmai tudományos munkássága, példamutató iskolateremtő pályafutása elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 1992. július 1. Göncz Árpád) SZERDA, 1992. JÚL. 1., 82. ÉVF. 154. SZÁM HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 245FT ÁRA: 10,10 FT Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Úszni - szabadon? Keresem K.-t a munkahelyén. A telefonközpontos hölgy ( megrökönyödve igazít el: „már fél éve nem dolgozik nálunk. j Magánzó lett." K. építész, s igaz ugyan, hogy már régóta | panaszolja, nincs valamirevaló munkája, az, hogy váltott, s I „vállalkozó" lett, szabadúszó, mégis meglep. Elképzelem őt, I akinek neve két évtized alatt számos középület, iskola, mű- I p I velődési ház, kórház tervét fémjelezte, szóval elképzelem őt, I amint lakásfelújítások kigondolásába öli a tehetségét, amint f legjobb hitével győzködi a megbízóját: az olcsóbb építőanyag \ a drágább, s hogy konyhából nem nyílhat a fürdőszoba... | Nem K. az egyetlen építészismerőseim közül, aki betéti. társaságba, kft.-be kényszerült bevinni (főként) a szakér­telmét, hogy megéljen valahogy. Már ott tartunk, hogy \ akármelyik állami, vagy szövetkezeti tervező cégnél keresünk valakit, a portásnál és a telefonközpontosnál kezdjük a tájé­kozódást: X. ott dolgozik-e még az ilyen-olyan ,,-terv"-nél. S . ha nem, feltesszük a kérdést magunknak: vajon dolgozik-e egyáltalán? Van-e tehetségéhez, tapasztaltságához méltó j megrendelése, nem kényszerül-e - túlzok, de szándékosan - , kutyaólak építészeti megformálásával múlatni az idejét? Válogathat-e, mihez adja a nevét, s ha van közeg, amiben szabadúszóvá'válhat, igazán szabadon úszik-e, mindennapos megalkuvások, rálegyintések nélkül? K.-ra gondolok most, amikor e morfondírozás helyett jegyzetet kellene írnom a mai építészeti világnap alkalmából. Bizakodót, a jövőben hívőt. S mert nem tudok derűsen nézni K. és a többi K. jövője elé, egy gondolati csellel inkább kisiklok a feladat elől. Vagy mégsem? Pálfy Katalin Milyen legyen Makkosház központja? Tervpályázatot hirdet az önkormányzat Makkosház: lakótelep a nyolcvanas évek­ből. A lakásokkal egyidőben épült in­tézmények nélkül. Házak együttese, bőséggel hagyott szabad területekkel, hátha egyszer kialakul a városrész magja, középületekkel, üzletekkel megrakott központja is. A „hátha" most kevésbé kérdőjeles, mint akár egy évvel ezelőtt: a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium közösen a város polgár­mesteri hivatalával országos, nyilvános és titkos tervpályázatot hirdet a városrész központjának városrendezési és építészeti kialakítására. A tervezési terület a legkülső forgalmi gyűrű, a harmadik körút menti, lényegében a Makkosházi körutat határoló két sáv. A pályázóknak javaslatot kell adniuk e terü­let kialakítására, a kiírók ajánlotta program alapján a lakókörnyezet értéknövelő fejlesztésére - a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével. A tervpályázat célja ugyanis a rendezési terv előkészítése, a program véglegesítéséhez javaslatok beszerzése, a vállalkozások műszaki, építészeti feltételeinek tisztázása. Belföldi magánszemélyek, lakhatási engedéllyel rendelkező külföldiek, illetve jogi személyek egyaránt jelentkezhetnek ­saját szellemi munkájukkal. A pályázati kiírást július 5-től vehetik át vagy a minisztériumban, vagy a szegedi vá­rosrendezési és építésügyi irodában. A pályázatokat október 5-ig gyűjtik, ered­ményhirdetés tehát az év végefelé várható. AGROBANK RT. 8P « V VC3 T N Z g £ i 9 át 0 <» * > 0 á •< V) Lekötési ideje O- 30 nap 31- 90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-365 nap 366—450 nap 451-540 nap Bruttó kamat 24,0% 28,0% 31,0% 34,0% 36,0% 38,0% 40,0% tfl h N M 0 a u E m * •H Bruttó Lekötési ideje kamat 15- 30 pap 22,0% 31- 60 nap 25,0% 61- 90 nap 27,0% 91-180 nap 28,0% 181-365 nap 29,0% 366-tól 31,0% Bankszámlavezetés gazdálkodó szervek, vállalkozók részére. Tisza L. krt. 56. Pénztári órák: 8—13 óráig. =H

Next

/
Thumbnails
Contents