Délmagyarország, 1992. május (82. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

SZOMBAT, 1992. MÁJ. 2., 82. ÉVF. 103. SZÁM Vonulás - május l-jén ORSZÁG HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 222 FT, ÁRA: 9,60 Ft FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ A forgatókönyv szerint, vagyis térzenével kezdődött május 1. „hivatalos" ünneplése Sze­geden. Egy csoport - lehettek vagy százan - a munkásotthon homlokán helyezte el koszorúit. A költő által is megénekelt munkásemlékhely előtt tisztelgők meglepődve tapasztalhatták: a nem­zetközi ünnepen (még) ezen az épületen sincs a jeles napra utaló dísz, nemzetiszínű zászló. A munkások nevében a város szakszervezeti bi­zottságai, az MSZOSZ, valamint az MSZP és a Munkáspárt (MSZMP) helyezett el koszorút az épület falán, az emléktáblán. Az ünneplők a Dugonics térre vonultak. A körszökőkút környékét ellepték az érdeklődők. A Himnusz hangjai után Garai Gábor Új eszten­dőre című versének sorai következtek. A külön­böző érdekképviseleti és érdekvédelmi szerve­zetek nevében Tóth József, az MSZOSZ megyei vezetője, a Csongrád megyei munkavállalói kerekasztal soros elnöke mondott beszédet. A szónok hangsúlyozta: május 1. összetett ünnep, mert a tavasz, az újjászületés ősi jelképeként ilyenkor állítanak májusfát, de a munkásság nemzetközi napja is. Az ünnep legidőszerűbb üzenete, hogy nem kisajátítható, egyetlen politikai szerveződés számára sem. A hazai szakszervezeti tömörüléseknek szólt a tanács: „Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt! A valós érdekvédelem szorul háttérbe a megosztottság miatt." A szónok emlékeztett arra, hogy Ausztriában 1952-ben a három különálló szakszervezeti tömörülés egye­sülését a tagság kényszerítette ki. Magyaror­szágon is eljön ennek az ideje, mert csak így lehet eredményes a munkanélküliség elleni harc, csak együttes erővel lehet tenni az újabb munka­helyek teremtéséért, azért, hogy a privatizációs folyamatban ne csorbuljon jelentősen a munka­vállalók érdeke. Az infláció ellen, a nyugdíjak és egyéb járandóságok értékmegőrzéséért, a családközpontú adózási rendszerért, az egészség­és környezetvédelemért tenni csak a szakszer­vezeti erők összefogásával lehet. A nemzetközi szinten elfogadott alapértékek - a szabadság, az egyenlőség, a munkástestvériség - a hazai (Folytatás a 3. oldalon.) Életfogytig tartó harangszó A rabruhás férfi lehorgasztott fejjel ül a vádlottak padján. Arca rezzenéstelen, mozdulatai kimértek. Erzi-e a félelemmel teli iszonyatot, döbbenetet, értetlenséget, ami a hallgatóság agyában munkál. Egyre csak a stigmát keressük, hogy legalább mentséget találjunk az elember­telenedett Emberre. Esendőssé­günk oly sok mindenre magya­rázat - az volna-e a gyilkos­ságokra is? Vagy talán élnek köztünk olyanok, kik az em­berre szabott mértékekkel nem is mérhetők? Tavaly a december szörnyű gyilkossággal kezdődött Sze­geden. Az Ipoly sor 9/B számú ház hatodik emeletén vértó­csában fekvő asszonyt találtak a helyszínelő rendőrök. A lélek­próbáló bűnügyekhez szokott nyomozókat is megviselte a látvány. Míg élnek, talán úgy emlegetik: átvágták annak a szerencsétlennek a nyakát, mint a csirkének szokták. A tettes után nem kellett messzire men­niük. Maga jelentkezett a városi kapitányságon. Aznap, december 2-án még kimenője volt Gulácsi István­nak. Jó magaviselelét jutalmaz­ták ezzel a néhány napos eltá­vozással. Volt ideje a bizonyításra, (Folytatás a 3. oldalon.) Hhll K11 K&ÍMÍMMÍ Aranyérmes fiatal röplabdások 4 Veretlenül, egy játszmát „engedélyeztek" az ellenfeleknek Biotanácsok 6 „Ne irtsa ki kertjéből a katicabogarat" Várostörténeti Ki mit tud? 8 „A Téka 1932-ben alakult, Somogyi Szilveszter polgármester bábáskodásával" Diakónusszentelés Deszken Nem csak húsvéthétfő miatt volt jeles napja április 27-e a magyarországi szerb egyház­nak: ekkor szentelte ugyanis dr. Danilo Krsztity, a magyaror­szági görögkeleti szerb egyház­megye püspöke diakónussá (szerbül: gyákonná) a deszki templomban a helybéli Márkov­lyev Vászót, akit erkölcsös éle­te, hitbuzgalma és törekvése láttán javasoltak - a hagyomá­nyoknak megfelelően - a hívek, hogy aztán püspöki jóváha­gyással elnyerhesse a diakónusi rangot. A „diakónus" szó egyébként a görög diakoneo (szolgálni) szó származéka. Az első diakónusok feladata volt, még a kereszténység legalizálása utáni századokban, hogy az imád­kozást követő étkezésen, az úgynevezett agapén (jelentése: szeretet) a gazdagabb keresz­tények által hozott ételeket, ruhákat igazságosan szétosszák a szegényebbek között. Ezen szolgálatuk mellett a templom­ban is segédkeztek, s ez utóbbi szerepüket mind a mai napig megőrizték: füstölnek, könyör­géseket mondanak, evangéliu­mokat olvasnak. Nincs joguk viszont temetni, esketni, gyón­tatni, prédikálni, áldoztatni, csupán segédkezni ezeknél a szertartásoknál. PJL Börtönmajális Rácsok mögött a Riverside Für Lajosnál Először tárgyalt Magyaror­szágon a japán védelmi minisz­ter. Für Lajos honvédelmi miniszter elmondta, a vendég elsősorban az európai biztonság kérdéseiről tájézódott. Mijasita Szohej japán védelmi miniszter arra a kérdésre, hogy számít­hat-e a Magyar Honvédség japán haditechnikára, kitérő választ adott, úgy fogalmazva, hogy ez csak egy részlete lehet a kialakuló együttműködésnek. ASTRA A focipályának alig egy­harmadát foglalja el a kékes­szürke zárkaruhában, kopott faszékeken fegyelmezetten üldögélő másfélszáz elítélt, az épületek ablakai is megteltek a zenére kíváncsiakkal. Napok óta a nagy eseményre várnak, hisz bemondta a börtönrádió, hogy koncert lesz a börtönben. Ördögh József közművelődési nevelő lép a mikrofonhoz, be­jelenti a „történelmi pillanatot", majd színpadra lép a Riverside. A „Csacsogó szaxofon" című, eredeti amerikai countrynótá­val nyitó csapatot lelkes ováció és taps köszönti. Megindulnak a bakancsos lábak, csattanak a tenyerek - egy falat szabadság, nyugodt öröm. Míg a fiúk ze­nélnek, Ördögh Józsefet fagga­tom, hogy honnan származott a koncert ötlete. (Folytatás a 3. oldalon.) MÁR 998 500 FT-TÓL MEGRENDELHETŐ — RUPESKY MÁRKAKERESKEDÉS SZEGED, FONÓGYÁRI ÚT 2-6. TELEFON: 24-800 Franco Cajani verse Bár lennék őrült s hullnék szakadékba hogy Pietralba havából kiássam s lepucoljam a kis madonna-szobrot szeretném hz anyám kit életében hem volt időm szeretni és szolgálnám is őt kit elvesztettem egy új év éjszakáján. Bárányi Ferenc fordítása Újabb hídfőállás Hazánk Ausztrália, illetve Új-Zéland európai hídfőállá­sává válhat mezőgazdasági téren mind keleti, mind pedig nyugati irányban a jövőben, amennyiben sikerül a kapcso­latainkat szorosabbra fűzni. Erre pedig minden remény és esély megvan - tájékoztatta az újságírókat Gergátz Elemér földművelésügyi miniszter, hazaérkezve hivatalos auszt­ráliai és új-zélandi látogatásáról. Ilyen nehezen még nem ju­tottam be koncertre. A portán személyi igazolványt beadni, nevet listával egyeztetni, táskát megmutatni, elektromos ajtó­kon keresztül kísérővel be, a koncert helyszínére, a zárt udvarba. A focipálya végén két IFA platója a rendhagyó szín­pad. Igazi zártkörű koncertet adott május elsején a Riverside countryegyüttes. Zártkörű - de milyen lehetne egy koncert a szegedi Csillagbörtönben? Japán vendég

Next

/
Thumbnails
Contents