Délmagyarország, 1992. április (82. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

FOTÓ: SOMOGYI KÁRÓLYNÉ Rács mögött a boldogság. Agyő vurstli! Költözzön vagy privatizáltassék? Majális - már Vidámpark nélkül... A mérkőzés állása 2:2 - mondhatnánk, ha sportnyelven akarnánk megfogalmazni, miképp alakították ki a maguk véleményét a múlt év végi közgyűlési felkérésre a város önkormány­zatának illetékes szakbizottságai a ligetbeli Vidámpark jövőjét illetően. Mert hogy a főként gazdasági szempontokat mérlegelő pénzügyi ellenőrző, illetve vagyonkezelői, vállalkozási és privatizációs bizottság amellett tette le a voksát, hogy az intézményt mielőbb, s pályázat útján privatizálni kell. (Persze szigorú környezetvédel­mi, s funkcionális feltételeket szabva a jelent­kezőknek.) A környezetvédelmi és a városren­dezési kérdésekben illetékes szakértők pedig csak az azonnali megszüntetésben látták az egyedül elfogadható megoldást. (A jövőt illetően pedig mindkét bizottságnak voltak kevésbé kategorikus megállapításai és variációi.) Te­kintettel a szakmai vélemények megosztottsá­gára, a kérdésben mégsem az áprilisi közgyű­lésnek kell döntenie, mint az eddig várható volt, hanem a bizottsági elnökök és titkárok egyez­tetik álláspontjukat - hallottuk tegnap a város­házán. Az azonban máris biztosra vehető: akár veszi a sátorfáját a Vidámpark jelenleg 13 tagú személyzete, s megkezdődik a kiköltözés után a Liget parkjának helyreállítása, akár kiírják a pályázatot, a tavaly még szokásosnak tartott április elseje helyett az idén még a május elsejei nyitásban sem reménykedhet, aki ütött-kopott­sága ellenére is bement volna a Vidámparkba majálisozás közben. (Folytatás az 5. oldalon.) FOTÓ: GYENES KÁLMÁN BHHHHHUMK JOSEF VAVROUSEK, a csehszlovák szövetsé­gi környezetvédő bizottság ve­zetője elismerte, hogy a prá­gai kormányt kész helyzet elé állította a szlovák kormány, amikor megkezdte a C válto­zat kivitelezését. Vavrousek egy prágai lapnak úgy nyilat­kozott, hogy a szlovák lépést negatívan értékeli, de - az egyensúly kedvéért - azt is megjegyezte, hogy mindezt egy másik egyoldalú lépés előzte meg, az, hogy a magya­rok leállították az építkezést. „MINDENT ELKÖ­_ i VETÜNK annak érde­kében, hogy a bősi erőmű még az 1992-es év vége előtt üze­melni kezdjen" - jelentette ki a Slovensky Dennik keddi számában Julius Binder, a pozsonyi vízgazdálkodási vál­lalat igazgatója. A magyar fél ..ultimátumairól" szólva olyan kijelentést tett, hogy az „ul­timátum fogalma inkább há­borús, mintsem piacgazdasági kellék". KÍNA NÉPESSÉGE ^J tavaly 14,9 millióval nott, 1,25 millióval kevesebbel mint tavalyelőtt. Hat év óta most lassult le először a né­pesség növekedése Kínában. A demográfusok szerint azon­ban derűlátásra így sincs ok: az ország népessége a tavalyi növekedési ütem fennmara­dása mellett is megduplá­zódnék 78 év alatt. —x LENGYELORSZÁG ARRA KÉRTE Bonnt, hogy újabb tíz százalékot, 1 milliárd márkát engedjen el a német állammal szemben fennálló adósságából. A né­metek a kérést visszautasí­tották, azt követően, hogy Bonn másfél hónappal ezelőtt több mint 4,5 milliárd márka adósságot engedett el Len­gyelországnak. A GENERAL MO­TORS-HUNGARY szentgotthárdi gyárából teg­nap elindult az első Opel Astra szállítmány á hazai piacra. Az MTI híre szerint ezután folyamatosan érkez­nek az első magyar összesze­relő üzemből a kocsik a ke­reskedőkhöz. Az úgynevezett piaci nyitás április 11-12-én lesz. Ekkorra már a 35 hazai márkakereskedő mindegyike rendelkezik majd a mini­mumkészlettel, és szerte az országban Astra-bemutatót tartanak majd. Látogatóban a háromnapos királynő Királynőségének harmadik napját Szegeden töltötte Patkó Dóra. A 19 éves Miss Universe kedden szülői felügyelettel érkezett városunkba. Hogy miért, megtudhatják lapunk 5. oldalán. MSZOSZ-segély Horvátországba Az MSZOSZ Csongrád megyei alapszervezeteinek segélyszál­lítmánya tegnap reggel, az Eszperantó utcai székház kapujából indult el Horvátországba. Az tagság maga állította össze a rako­mányt - lisztet, kávét, kakaót, teát, húskonzervet, száraztésztát, leveskockát és egyéb tartósélelmiszereket amelyet a pénzfel­ajánlásokból a szegedi konzervgyárban vásárolt 113 karton (5537 tubus) Expressz köményes húskrémmel egészített ki, s kisebb mennyiségben egészségügyi felszerelést (kötszert, eldobható injekcióstűket stb.) is csomagolt. A Tisza Volán IFA tehergépko­csija déltájban lépte át a határt, a szállítmányt Tóth József, az MSZOSZ Csongrád megyei vezetője kíséri és adja át a mai napon Eszéken a Horvát Autonóm Szakszervezet helyi képviselőinek. Szexper Szegeden „Az erotika lelki gerjedelem" Milyen reakciót váltanak ki a férfiemberből a következő külső hatások: betér egy Erotic Center nevű szórako­zóhelyre, ahol fölöttébb csinos és fölöttébb ledér öltözetű hölgyek szórakoztatják: cse­vegnek, táncolnak vele, biz­tosítják számára az idő kellemetes múlását. Közben oda-odapillant néhány eroti­kus filmkockára. Békésen kortyolgatja italát, egészen jó hangulata kerekedik, sőt! Ahogyan mondani szoktuk, leesik neki a húszfilléres: itt minden és mindenki azért van, hogy tudatosítsa számá­ra, miben különbözik a gyön­gébb nemtől. Megkívánja az erotikus masszázst, a Center különleges szolgáltatását. El­ballag, kíséretében a hölggyel, hogy előbb letusoljon, majd a szobába, masszíroztatni. (Folytatás az 5. oldalon.) FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ Most, hogy renyhébbre ferdül az idő, s egyre hosszabbak lesz­nek a papok, ki-ki előkészítheti a télire vas tagon bezsírozott bak Ancsát, mert várnak minket a ta­vaszi t>úrázások. Pár órás cipő­talpalás után a sűrűn rakott nagykároshoz közeli szántóföldbe vethetjük magunkat, aztán már jöhet is a borona, meg a vegy­szeres gyomorirtás, a fő, hogy ott vagyunk a termeszek lágy ölén. Amíg szárba (így, ékezettel!) szökkenünk, alkalmunk nyílik elgyötörködni a háj szépségeiben. Ha szerencsészénk van, fejőnkre toyotázik egy madárcsalád, s a véletlenül összetört datolyásokból rántotta sercen az erős rabsü­tésben. „Minden ólábnak ragaszd le szemölcsét!" - tanítja a Quartier Latin, így hát hagyjuk el a búsan termő Sanchoföldet, és igyekez­zünk a látómadár szélén zölden ellő teperdő felé. Susogva len­kedező, hús lombú F.A.K., széna­szét pedig fű (persze csak mari­huána), s a nagy melegben szik­kadt böskenyájak heherésznek rajta. A sűrű fertő tisztásán aztán végre alulról is szagolhatjuk az Ibolyát (ez egy kölcsönzött, egy­szer már csattant csattanó, ibo­lyán túli voltaképp). Tüdőnket betölti az ózonlyuk, a sok vasas eső ellenére még megmaradt a F.Á.K. (le vele!), s mi leheve­derünk kényelmes vakaránkra. Elnézegetjük, amint kedvesünk eredetileg karomsötét haja való­sággal lángol a tábortűz mellett (fojtón veszekedett valamiért, s közben hajbakapott a lángokkal is a kis hobó). Mikor fánk esteledett, a sanda földi békák - természetesen csa­ládi körben - szerteszét röhög­nek, hármat számolunk, s akkor a sűrűből előozsonna egy kiélezett Barkas. De egy ütemet késik, ezért közöljük vele, hogy a kétüte­műeket hamarosan kitiltják a lekvárosból is, így aztán szegény rühes hassal távozik. Amíg hűséges kísérőnk - tár­sunk a vajban, hóban és koszban - tüzetesen végigégi magát és elége(de)tten elcsöndesül, mi a jól sikerült kiábrándulás örömére jót húzunk a kullancsunkból és magunkban (mivelhogy egyedül maradtunk végre) már a követke­ző erdei túrázást perverzgetjük. NYILAS PÉTER Franciaország, választások után 2 „Edith Cresson minden idők legnépszerűtlenebb miniszterelnöke" Az igazságügy-miniszter ­megismételt pályázati kiírás alapján - április 1-jei hatállyal kinevezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökének dr. Ábrahám Józsefet, a Csongrád Megyei Bíróság elnökének dr. Heidrich Gábort, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnökének dr. Lázár Ottót. A Balsai István döntéséről tájékoztató Sándorfi György, a tárca kabinetfőnöke elmondta: a Csongrád megyei új elnök - az öt pályázó közül ­azonos az összbírói értekezlet által javasolt személlyel. „Szuverenitásunk egy részét átadjuk Európának'^ Interjú Katona Tamással A közeli konvertibilitásról 4 „Állandó versenyben tartaná a hazai termelést" Testek és világok 6 Pénteken lesz a Szegedi Balett új bemutatója Kinevezés Heidrich Gábor a megyei bíróság elnöke Nyírt levél erdei tározóknak SZERDA, 1992. ÁPR. 1., 82. ÉVF. 78. SZÁM HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 222 FT, ÁRA: 9,60 FT

Next

/
Thumbnails
Contents