Délmagyarország, 1963. április (53. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-11 / 84. szám

I DÉL-MAGYARORSZÁG ZÍHHcLeh. ELENK DELL DÉLNYUGATI SZEL Várható Időjárás csütör­tök estig: felhő-átvonulá­sok esőkkel, néhány he­lyen zivatar. Elénk deli. délnyugati szól. A hőmér­séklet keleten ls emelke­dik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csü­törtökön 17—20 fok között. (MTI) TjeLtítoi Nagyszerű dolog, ha van a háznál telefon. Megtud­hatjuk azt is például, mikor indul az autóbusz. Csak meg kell nézni a telefonkönyvet az „A" betűnél: „Autóközle­kedési V. MAVAVT iroda", vagyis autóbuszállomds, 39— 90. S már lehet is tárcsázni. Hallom, hogy kicseng, s rövi­desen felveszik a kagylót. — „Tessék." „Legyen szíves megmondani, mikor indul Hódmezővásárhelyre az autó­busz?" „Kérem, ez magánlakás" — feleli egy bosszús hang, s leteszi a kagylót Ügy látszik, rossz volt a kapcsolás, figyelmesen újból tárcsázok: ugyanaz a hang jelentkezik. Ekkor már meg­1945-ben szabadult föl a bu- kérdem: ^39—90?" „Igen." ,J<!em az autóbuszállomás?" chenwaldl koncentrációs tá- „Nem." — „Űj a telefon?" „Igen." „Es ezt a számot kap­bor, s ezen a napon hang- ta?" „Sajnos, éjjel-nappal szól, meg lehet bolondulni." zott el a "buchenwaldi eskü*. „Még jó, hogy nem a 08-at adták." „Mindegy az kérem, E nap a2»ta a koncentrációs én is meg tudom mondani: az autóbuszállomás új száma: táborok fölszabadulási Un- 42—72." IMI. április 11, csütörtök TIZENNYOLC ÉVE, nepe. NEMZETI SZÍNHÁZ Bste 7 órakor: Traviata. IL Opera-bériet. — Vége kb. 10 órakor. Mégis jó, ha van a háznál telefon... M. T. KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: A nadrág. tozn Halá'os baleset — Férfiakkal Ismerkedett, majd kifosztotta őket Moór Jánosné, Szeged. Kálvária tér 47. szám alatti lakos. A bíró­ság a többszörösen büntetett előéletű nőt két évi és 6 hó­napi szabadságvesztésre Ítélte, KITONTETES A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Szabó Pál kétszeres Kos­A mindszenti vasútállomá- suth-dljas Írónak, írói munkás­son a Szentesről Hódmező- 70- sz,ületi»­• L-UZZ napja alkalmából a Munka Er­«.„«,._ vásárhely felé haladó motor- aernrtnd kitüntetést adomá­, . . M vonat elgázolta a ginek mel- nyozta. A kitüntetést Dobi ist­« 'SSS^A^lÁ szerein ese! lett szabálytalanul közlekedő ván. az ElnöklTanács einöke (Van Gogh). Színes, szélesvisz- özvegy Papp Imréné 75 éves nyüjtotta át (MTI) nú amerikai film. vörös Cjdl- mindszenti lakost. A baleset Í2»zony sLro^Sövjm^ Ci következtében özvegy Papp Fáklya: s és l órakor: Mala- Imréné olyan 6Úlyos 6érulé­Chiás csodája. Nyugatnémet seket szenvedett, hogy kór­T^e^Mt*. Rigó utcai kul- házba szállítása közben meg­tűrteremben ma és holnap 5 halt. A rendorsegi vizsgálat órakor: Különös hajótöröttek, megállapította, hogy az idős iJLfS^SS"0?? Angol filmszatíra. Korhatár nél- aaJony a vágányok között, Az ítélet jog­Dugonles Mozi: 5 és T óra- tiltott helyen akart átmenni, kor: Mesterdetektív. Nyugatne- és mivel nagyot hallott, a — Beépítik m foghíjas telke­met film. közlekedő vonat jelzéseit ** Klskundorozsmán. Eddig MArec ^ nem hallotta meg. már 22 belterüleU telektulajdo­oraa . m re*. nost szólított fel a tanács az — IfJűság ehenl Mnwtt ml- ü porták mielőbbi beépité­att a szegedi Járásbíróság 3 . ... . „ , _ hónapi szabadságvesztésre ítél- séfé. Azokat a telkeket, melye­te Tanner Géza Szeged, Klauzál ket a felhívás ellenére sem Április 6-tól 13-lg este I órá- tér 7. szám alatti lakost. A h.„no-lt>n,v . m„eadott ha­tói reggel « óráig (vasán- és büntetett előéletű ember kere- .„ „. ......Vt ünnepnap nappal ls) elsősegély setét rendszeresen elitta. Ré- táridő letelte uátn kisajátítják, és nehezeilés esetére ügy el e- szegen többször kizavarta i 1«- i i tanyákról beköltözni szán­tes dr. Domonkos Gábor fő- kánból feleségét és gyermekeit, dflrnMS _.ljWnk.n,,. 1uttatták. állatorvos. Lakása: Lumumbs összetörte a bútorokat. Több- ae*ozó »«iAdoltnak juttatja*, u. 4. (Volt Apáca utca). Tele- szőri figyelmeztetés ellenére fon: 34-18. sem biztosított megfelelő kö­Az állatorvos kiszállításáról a rülményt gyermekei nevelésé­hívó fél köteles gondoskodni. hez. Az ítélet nem Jogerős. ALLATORVOHI SZOLGALAT Szeged város területóra A Ferencváros vette át a vezetést az 1\B I-ben A szombati és hétfői hús- mi csapat 7:1 (6:l)-re győ- meg a SZAK-pályán. NB II­véti torna miatt tegnap dél- zött A SZEAC góljai közül ^ csapatunk tegnapi edőké­SfifT)0, GÍ1ÍCt születi mérkőzése nem sike­mérkőzest játszottak Buda- kettot-kettot, Makrai egyet pesten az alábbi eredmé- lőtt, a ruhagyárlak gólját mt' mert a nagyszeru for" nyekkkel: MTK—Újpesti Dó- ^^ üzenegye6ből S2erez. mában levő SZEAC II. meg­zsa 2:1 (1:1). Ferencváros— lepetésre 10:1 (3:0) arányban Dorog 1:1 (0:0). Az Újpesti nyert ellenük. Dózsa vereségével most a ^SOKMJs^^S^-íiíaií* Ferencváros került a táblá- Főiskolai bajnoki mérkő­zat élére. A bajnokság élcso- fii ™ zésen Szegeden a Szegedi Tu­dományegyetem a szarvasi j Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum ellen fölényesen 7:0 (3:0)-ra győzött Megkez­17 33:17 20 te A SZEAC_DVSC talái_ dődött az ipari tanulók orszá­16 23:18 20 kozb egyébként vasárnap gos labdarúgó-bajnoksága is. A Debrecen elleni bajnoki délután lesz Szegeden. Két szegedi csapat találkozó­mérkőzésre készülő SZEAC- A Szegedi VSE is Szege- .. o * .„ TT„„ „.. nak szerdán a Szegedi Ruha- den mérkőzik meg vasárnap, 3an a 600' sz" UbK" 32 "JU gyárral volt barátságos mér- ellenfele a Bp. Előre lesz. Ezt Gárda ellen 2:0 (0:0) arány­kőzése, amelyen az egyete- a játékot délelőtt rendezik ban nyert portja a következő 1. Ferencváros 17 28:20 21 2. MTK 3. Bp. Honvéd 4. Ü. Dózsa 5. Győr 17 31:25 21 16 37:20 20 A termelőszövetkezetek támogatásával Asztalitenisz VB szerdai napja KABALA ApiáUiideté&ctc A MAGYAR TELEVÍZIÓ — Fontos Sándor festőművész április 13-én, pénteken 14.55 órai kiállítás* április i4-én v.sár­ÍSfsrínl nap délben nyülk r^ a hód­JS ember első mezővasarhelyl Tornyai János tíT MúzeumbamMegnySót mond Kalmából rendezett ünnepi Hantos Mihály, a Csongrád me­nagy gyűlésről. (MTI) Mentesítő vonatok húsvétkor gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnökhelyettese. DISZORLEVEL 50 EVES MUNKÁSSÁGÉRT Ötvenéves munkásságukért díszoklevéllel tüntettek ld ma­gánklslparosokat. Ax elismerő oklevelet Szegeden Joachim Károly órás-, Kisteleken pe­dig Halász Dezső kovácsmes­ter kapta meg. Rajtuk kívül Csongrád megyében két-két makói, tnetve szentesi magán­klslparos részesült ebben a kitüntetésben. A kettős ünnepen — az előjelek szerint — rengetegen utaznak vidékre. A közleke­dés gondosan készült a nagy feladatra. A MAV — a szűk- VIRÁGKIÁLLÍTÁST ségletnek megfelelően — TERVEZNEK SZEGEDEN mintegy kétszáz mentesítő Aszabadtéri Játé­vonatot indít, elsősorban í^u^^tt^grííid* Miskolc, Nyíregyháza, Debre- rik Szegeden az első dél-alfől­cen, Békéscsaba térségébe, * JIÍSÜSS ahova a tapasztalatok szerint ^m^SSÖ ünnepek idején rengetegen Mgg-tém^ utaznak. Nemcsak Budapest- részt vesz. ról a vidéki városokba, ha­nem a nagyobb vidéki váró- „\Ös(«>mr>ltr«b sok között is közlekednek x A munka és élethivatás etm­mentesítő szerelvények. A mel előadás az Epitők Műve­.. . . . ... lődésl Otthonban, Kossuth L. vasút az egész kocsiparkjai K, u-én. pénteken « óra­fnrpnlomhn állftia A nálvn- kor. Előadás után a Kör e. iorgaiomDa aimja. A paiva- mmftt a{)juk mjtaian. udvarokon információs szol- * vasutas Művelődési otthon „ • április 13-án eote 20 órától reg­galatot szervez, s mar most gct 4 óráig tartó nagyszabású elővételben válthatók a me- hősvótl b^ rendez. Kibővített zenekar. RelepődfJ: • forint, netjegyek, nemcsak a pesti Minden kedvet vendéget szere­pályaudvarok pénztárainál. X Felnőttek' kezdő tánrtanfo­hanem a vidéki állomásokon ^.TWa^ is. arám alatt. Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat, értékesíthet. Falus bélyegkereskedés­ben, Kelemen utca «. 22284 Cipó-, retlktüfes­tés szakszerűen, minden színben. Szt. Miklós u_ 7. Fel­sőváros. 39323 Budapesti belvárosi, központi fűtéses, külön bejáratú bü­torozott szoba für­döszobahasználattal Igényesnek kiadó. „Ideiglenes bejelen­téssel" jeligére a kiadóba. 17159 MÉLYÉPÍTÉSBEN JÁRTAS MÉRNÖKÖT építéwvezetM beosztásban azonnali belépésre felveszünk. Jelentkezés VIZÉP Főépítésvezetősége, Baja, Arany János u. 6. K 1«2 Kétszemélyes príma sezlon megbízásból eladó. Zrínyi u. 1L Műhelyben. 17035 Tolósdlyos piaci mérleg 10 és 29 kg­os rövid rúddal, nagy tányérral, hi­telesítve legolcsób­ban kapható: Kram­mer Ferenc, Baja, Bczarédi u. 3. 13518 110 V-os porszívó eladó. Lenin krt. 58. Telefon 32-58. 24-es fiúkerékpár kifogástalan álla­potban eladó. Fü­redl u. »• szám. Redőnyös iróean­talt keres megvé­telre « Szegedi Fényképész Szö­vetkezet. Kárász u. 7. sz. X171W Szép politúros há­lószobebútor el­adó. Szivárvány u. 47. sz. 1710Ú Eladó házhely. Erd. Szentháromság u. 7.. Üzletben. _ Kevésbé használt 80 * basszusos tangóharmonika — 2800 Ft-ért sürgősein eladó. Forráskút. Felszabadulás utca 84. szám. 39580 Panni-robogó, 28» rmi-es, politúros, sxép kombinált szekrény. Munká­esy-tv. Lehel hűtő­szekrény eladó. Megtekinthető. Bé­csi krt. M., eme­let. X3SMS HifP^HS! A huszonhetedik asztali­A sportot ma mar nem- nek. Versenyzőik legutóbb a tenisz világbajnokságot szer­csak a gyárak, üzemek, ha- megyei mezei futóbajnotosá- dán férfi és női egyes vala­nem a termelőszövetkezetek gon és a megyei ifjúsági bir- lnint páros selejtező mérkő­is támogatják Ennek bizo- kózó-bajnokságon értek el zésekkel folytatták. Minden nyitására több példát hoz- helyezést. ^ , „ m számban a táblára jutásért haí^,feIcSfgedrŐ kor- , A bak"i Felszabadulas Tsz játszottak. Férfi egyesre pl. nyékéről. Számos olyan tsz labdarugó-csapata a szegedi több mint 300 versenyző ne­va0 már. amelynek vezető- városi bajnokságban vesz vezett s a 128.as táblára ju­sege belátja a sport fontos- reszt. Tobb ismert nevű jé- tósért szerdán 64 mérkőzést sagat, szívesen veszi, ha a tékos szerepel a baktoiaknal, hjOTlvohtottak le sándor II fiatalok sportolnak. akik régebben magasabb os^ ^CTFÖldi is szerenelL kettf^S^r^^" Játszottak, de még ^anTvibblS kezetl Sportkor a megye most is derekasan megáll- pr«tmAnvpif egyik legeredményesebb fa- ják helyüket. Itt rúgja most ^„r Ij_Heuven Xuan lusj sportegyesületének szá- a labdát Szeged Janikája Hi^ (vie nnmi) 3 1 Har mit. Nyolc szakosztályuk mü- is... Nem Baráth Jánosról, ' ködlk. Vincze Lajosné tanár- hanem Gréczi Jánosról, az TC,fjT SH nő a legtöbb szakosztályban egykor igen népszerű szegedi yák) ** Foldi-McDonald eredményes munkát végez, az labdarúgóról van szó, aki tíz tausztxau J.a atlétáknál Csíkos Ferenc, a évvel ezelőtt az SZMTE NB birkózóknál pedig Vass Jó- l-es csapatában is lőtte a zsef edző foglalkozik a fia- gólokat... Gyólai Gyula ed­talokkal. A megyei verse- ző, a Szegedi TK régi játé­nyéken sikeresen szerepel- kosa és Nagy Zoltán intéző szorgalmasan tevékenyked­nek, s a játékosokon kívül az ő érdemük, hogy jó helye­zést ér el a csapat. • A szegedi járásban egyéb- szágos női sakkversenye a ként már nyolc termelőszo- vége felé közeledik. Már csak vetkezeti sportegyesület mű- három forduló van hátra. A ködik. Közülük a dorozsmai nyolcadik forduló után to­a legnagyobb. Figyelemre vábbra is Karakas Gyuláné méltó a Szatymazi SK is, (Bp. Vörös Meteor) áll az amely, bár még nem terme- élen, aki eddig mindegyik lőszövetkezeti sportkör, de a mérkőzését megnyerte, csak tsz-ek elősegítik működését. Bileknével végzett döntetle­nül. Karakasné mellett klub­HOGYAN TIPPELJÜNK? ^ BUekné ésSillyénéfflp Vasútépítők) esélyes az első hely" helyre. A versenyt ma dél­után 4 órai kezdettel foly­tatják a Ruhagyár klubhelyi­ségében. Gyermekszerető — bejáró háztartási al­kalmazottat keres dolgozó házaspár. „Főzni nem kell' Jeligére a hirdető­be. 39580 Zündapp 500-as ol­dalkocsival, nagy­javítás után elfo­gadható árért el­adó. Danuvlát be­számltok. Kathona József, Kisszállás. HL kor. 69. 3035 Elcserélném égy­szoba, összkom­fortos belvárosi la­kásom kétszoba összkomfortosért, lehet emeletrá­építés. „Május 39590" Jeligére a hirdetőbe. 39590 Zündapp 500-as ol­dalkocsival, nagy­javítás után elfo­gadható árért el­adó. Danuvlát be­számltok. Kathona József, Kisszállás. HL kor. 69. 3035 Elcserélném égy­szoba, összkom­fortos belvárosi la­kásom kétszoba összkomfortosért, lehet emeletrá­építés. „Május 39590" Jeligére a hirdetőbe. 39590 Vásárolok ruhás­szekrényeket, kony­hakredenceket. hár­masszekrényeket, rekamiét, ágyakat, asztalokat, vas­ágyakat, sezlonokat, rosszat ls. Lenin krt. 19. Kiss. X39501 Kékes televízió el­adó. Hunyadi János sgt. 39. sz. Zöld épület A lépcsőház n. emelet, 4. ajtó. 39593 Vásárolok ruhás­szekrényeket, kony­hakredenceket. hár­masszekrényeket, rekamiét, ágyakat, asztalokat, vas­ágyakat, sezlonokat, rosszat ls. Lenin krt. 19. Kiss. X39501 Kékes televízió el­adó. Hunyadi János sgt. 39. sz. Zöld épület A lépcsőház n. emelet, 4. ajtó. 39593 Eladó sima háló­szobabútor, kony­hakredenc, aszta­lok, kétszemélyes sezlon. pároságyak, két darab 185x90 ágybetét, íróasz­tal, tűzhely. Felső­városi Cipőgyárnál. Liszt u. L sz. 26250 Jő állapotban levő rekamié, párnázott székek, két fotel alkalmi áron el­adók. Dugonics u. 10. sz. 39398 Eladó sima háló­szobabútor, kony­hakredenc, aszta­lok, kétszemélyes sezlon. pároságyak, két darab 185x90 ágybetét, íróasz­tal, tűzhely. Felső­városi Cipőgyárnál. Liszt u. L sz. 26250 Lapozó kaptárok, pergető eladó. Le­nin krt 37. föld­szint 3. 28222 Eladó sima háló­szobabútor, kony­hakredenc, aszta­lok, kétszemélyes sezlon. pároságyak, két darab 185x90 ágybetét, íróasz­tal, tűzhely. Felső­városi Cipőgyárnál. Liszt u. L sz. 26250 Lapozó kaptárok, pergető eladó. Le­nin krt 37. föld­szint 3. 28222 A SZEGED és Vi­déke Körzeti Föld­művesszövetkezét azonnali belépéssel felvesz szakképzett, vagy nagy gyakor­lattal rendelkező kereskedőket, fia­talkorú fiú munka­erő, valamint fes­tő szakmunkást. Je­lentkezés naponta 9—16 óráig. Szeged, Szent István tér 3. 39550 Égszínkék Moszk­vics kifogástalan állapotban eladó. Csany telek, Bo­tond út 5. Erd. Fel­győ, posta. X36214 A SZEGED és Vi­déke Körzeti Föld­művesszövetkezét azonnali belépéssel felvesz szakképzett, vagy nagy gyakor­lattal rendelkező kereskedőket, fia­talkorú fiú munka­erő, valamint fes­tő szakmunkást. Je­lentkezés naponta 9—16 óráig. Szeged, Szent István tér 3. 39550 Szoba-konyhás mel­lékhelyiségből álló adómentes, új ma­gánházam, azon­nali beköltözéssel szabadkézből eladó. Oj-Petőfi telep. 53. u. 1191. Széllék. X16962 A SZEGED és Vi­déke Körzeti Föld­művesszövetkezét azonnali belépéssel felvesz szakképzett, vagy nagy gyakor­lattal rendelkező kereskedőket, fia­talkorú fiú munka­erő, valamint fes­tő szakmunkást. Je­lentkezés naponta 9—16 óráig. Szeged, Szent István tér 3. 39550 Szoba-konyhás mel­lékhelyiségből álló adómentes, új ma­gánházam, azon­nali beköltözéssel szabadkézből eladó. Oj-Petőfi telep. 53. u. 1191. Széllék. X16962 Szeged belvárost két szoba, összkom­fortos, föbérleti la­kásomat elcserél­ném hasonló buda­pesti lakásra. „Sür­gős 2381" jeligére Budapest, Felsza­badulás téri hirde­tőbe. Bp. 2581 Ház eladó, Szőreg, Kálmán Lajos utca 14. Három szoba, konyha, spelz. elő­szoba, mellékhe­lyiségekkel. 440 n-ö] telekkel, la­kásátadással. Erd. ugyanott. X17040 Szeged belvárost két szoba, összkom­fortos, föbérleti la­kásomat elcserél­ném hasonló buda­pesti lakásra. „Sür­gős 2381" jeligére Budapest, Felsza­badulás téri hirde­tőbe. Bp. 2581 Ház eladó, Szőreg, Kálmán Lajos utca 14. Három szoba, konyha, spelz. elő­szoba, mellékhe­lyiségekkel. 440 n-ö] telekkel, la­kásátadással. Erd. ugyanott. X17040 Rózsák, ribizli, eg­res, málna díszbok­rok, eperpalánta, fenyők kaphatók. TuUlsz Mihály. Újszeged, Bérkert, u. 26. X1S960 Magános nyugdí­jas férfi keres üres, vagy kevés bútorral albérleti szobát két­ezer forintot előre fizetek. „Posta" Jeligére kiadóba. 17029 Rózsák, ribizli, eg­res, málna díszbok­rok, eperpalánta, fenyők kaphatók. TuUlsz Mihály. Újszeged, Bérkert, u. 26. X1S960 Magános nyugdí­jas férfi keres üres, vagy kevés bútorral albérleti szobát két­ezer forintot előre fizetek. „Posta" Jeligére kiadóba. 17029 Pehelykönnyű lúd­talpbetét., sérv- és haskötők és ezek Javítását készíti Ba­logh orvost műsze­rész. Hajnóczy u. 5. sz. 16698 Továbbra is Karakasné vezet a női sakkversenyen A Szegedi Ruhagyár or­1 x 1 i a zési számát közöljük. HÜSVÉTI TORNA: ŰJpest (4)—Aústrta (2) Ferencváros (1)—Rapid (3) NB I: Honvéd (3)—Vasas (9) Szombathely (14)— S.-tarJán (13) Tatabánya (9)—Pécs (10) Komló (12)—Győr (4) SZEAC (7)—Debrecen (11) NB II: Özd (2)—Diósgyőr (1) 1 x Eger (13)—Egyetértés (6) 1 Szolnok (8)—Nyíregyháza (5) 1 Cs. Autó (15)—EVTK (13) 1 2 MAV-DAC (7)—ZTE (12) 1 A pótmérkőzéseken a hazai csapatok győzelme várható. 1 1 x 1 x 1 X A Szegedi Konzervgyár géplakatos és villanyszerelő szakmunkásokat azonnali belépéssel felvesz. S. 26240 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, munka­társaknak. barátoknak, Jó szomszédoknak, akik fe­ledheteüen édesanyánk, LAKÓ ISTVANNE l'üredt Julianna temetésén részt vettek, és vlrágadományaikkal fáj­dalmunkat enyhíteni igye­keztek. 17034 Gyászoló család A TOMPÁI Vegyes és Építőipari Ktaz azonnali felvételre leg­alább 5 éves gyakorlattal nmdelkezö ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT, vagy TECHNIKUST keres építőipari részlegéhez Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni levéJben. vagy sseműyezen. Telefon: Tompa 14. K. 170 Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szere­tett nevelőapánk, TAJTI FERENC életének 50. évében tra­gikus körülmények között elhunyt. Temetése f. hó 11­én 10 órakor lesz a róku­si temető ravatalozójából. Gyászoló család L599 Klsflctmdororsmai •PM Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szere­tett férj, édesapa, após, nagyapa, tesvérünk, só­gor ós rokon, BAKOS ISTVÁN életének 65. évében tra­gikus körülmények között elhunyt. Temetése f. hó ll-én délután 3 órakor lesz az alsóvárosi temető ká­polnájából. 1366 Gyászoló család Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy drága, egyetlen, forrón szeretett kisfiunk, PAPP ISTVANKA életének 8. évében tra­gikus körülmények között elhunyt. Temetése f. hó ll-én 13 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolná­jából. 1371 Gyászoló csalid A fát leQjfl&lfO. : A Radnóti Gimnáziom vívócsapata A Miskolcon megrendezett országos középiskolás vívó­bajnokságon szép sikert ér­tek el a szegedi diákok. A Radnóti Gimnázium Kuti László, Pór István, László Ferenc és Csonka László ösz­szeállítású együttese meg­nyerte a karcsapatversenyt. A négyes döntőben a szegedi fiúk mindegyik ellenfelüket biztosan győzték le: Debre­cen és Miskolc ellen 9:2-re, Hódmezővásárhely ellen pe­dig 9:5-re nyertek. A közép­iskolás kardvívó-ba.inoksá­gon népes mezőny indult el, tizenkét iskola szerepeltette csapatát DÉL-MAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista Munkás­párt Csongrád megyei és Szeged városi bizottságának lapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: dr Lőkös Zoltán Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztár­saság útja 10. Telefon: 35-35. 30-03 Éjszakai telefon: 35-00 Kiadja a Csongrád Megye) Lapkiadó Vállalat Felelős klado: Kovács Lássló Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. Telefon: 35-00. 31-16. (Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza.) A lapot nyomja a Szegedi Nyomda Vállalás Szeged, Kárász u. 9. INDEX: 25 053 I Terjesztik a Csongrád megyei postahivatalok. Előfizetési dü egy hónapra 11' Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és Jté» bealtÖDóL

Next

/
Thumbnails
Contents