Szegedi Néplap, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-23 / 69. szám

<J*«MEK SPORTKORUL (KAMym <ele), eladó. Molnár u; 7. Paprikának lold Malyparton kiadó, vetnivaló krumpli eladó. Katona utca 71. 4980 Dongó motorkerékpárok sebes­ségfokozásának speciális beállí­tása, Csepel motorkerékpárok hengcrcsiszolása, elektromos Ív­hegesztés, mindennemű gépek szakszerű Javítása Fekete-motor­uzemben, Liget utca 22. Telefon: 41-06. (Postás Kultúrotthonnal szemben). Egy hold föld paprikának fe­liből kiadó. Sárkány u. 23. 4973 3 ül buzaszalma, 180 kéve ku­koricaszár cládó. Dobó u, 28. 4940 Kiadó Szóregen új családi ház, gazdasági épületekkel. Azonnal beköltözhető. Kálmány u. 6. szám. 4042 Szőregen kétszobás, azonnal be­költözhető családi ház eladó. Temesvári utca 32. szám. 4941 Gyakorlott amatűr fotólabo­lúnst azonnali belépéssel fel­veszünk. Ofotért fotólaboratóri­um. Széchenyi tér 5. 4943 125 cm' motorkerékpár eladó. Attila u. 3. 4946 Mélykocsi 400.— eladó. Erd. délelőtt Takaréktár u. 8. Sár­kány. 4947 Férfikerékpár ballonos, erős eladó. Kiss Ernő u. 5. I. em. 1. 4950 Kisszoba, konyha, spejz, fás­kamrás, Jószágtartásos lakásom elcserélném nagyobbért, ráfize­téssel, Szekeres. Szombat dél­titán, vasárnap délelőtt, Teréz u. 16. 4951 Nagybőgő, cselló, zongoraszék eladó, Oroszlán u. 3. sz, hang­szerüzlet. 4952 Gycrmekkcrékpár, feles eladó. Bartók Béla tér 9. Papp. Meg­tekinthető szombat délután es vasárnap. 4953 Bokor utca 5. sz. ház lakás­átadással, egészben vagy félben eladó. 4954 Eladó fél ház Teréz u, 47. la­káscserével. 4974 Orlásszcntü Madame Mautot földieperpalánta eladó. Újszeged, Tárogató utca 17. 4957 1 darab lemezjátszó lemezek­kel eladó. Petöü telep 36. u. 1U56. Vlcsay. 4959 Vllágvevö rádió, majdnem új eladó. Szeged, Pusztaszeri u. 3. 4960 2+1 Standard-rádió és egy tás­kagramafon eladó, Gutenberg u. 19. 4969 Zongora rövid, bécsi gyárt­mány Jókarban eladó. Kígyó u. 5. I. 4. 4963 2 szoba, konyha, spejz, elő­szobás beköltözhető magánház eladó. Vajda u. 24/a. 4964 Modern ebédlőt vennéki Cim: Liliom u. 14. I. 9. 4965 Kiadó 5 hold föld feleaben a Tápéi-Algyői határban. Szeged, rárizsl krt. 10. szám. 4066 Elcserélném utcai lakásom ha­sonlóért, vagy szép udvariért. Arvfz u. 67/b. 4907 725 négyszögöl gyümölcsös ki­adó, vagy elndó. Erd. Külső Csongrádi sugárút 25. Italbolt. 4958 Fehér márványt veszek, szür­ke márvány eladó. Londoni krt. 6. 4970 Fehér, mély és sport gyer­mekkocsi1 eladó. Szt. László u. 6 a. alsó cscngó. 4972 Parasztkocsi két kis lóval el­adó. Baktó, Alkotmány u, 39. 4962 Választási malacok, 8 hónapos süldők eladók. Csaba u. 50. sz. 4884 3 hold trágyázott paprika föld Jeliből kiadó. Újszegeden, Alsó­kikötő sor 11. Komoly, otthont kereső nő ki­sebb háztartás vezetését vállal­ná, beteg, vagy magános hölgy mellé ls elmenne. „Szegeden" Jeligére. 4902 Tisza Lajos u. 44. sz. ház sür­gősen eladó. Erd. Homok u. 16. 4636 Eladó Újszegeden 600 négy­szögöl príma szántó, oszlopfák, (akác), rekamié, 8 hektóliteres szölfiorés. Füzes u. 6 . 4877 Hajnal u. 5. számú ház sza­badkézből eladó. 4874 Újszegeden családi házzal, vagy Szegeden szép lakással rendelkező, független hölgyek Ismeretségét keresi két műszaki képzettségű fiatalember. 26 evlP házasság céljából. Választ lakcímmel „Plrosszegfű" jeli­gére a kiadóba kérünk. 4890 Szörcg, Árpád u. 18. sz. ház 2 szoba, konyha, spáiz, Istálló, szín. ártézikút 3/4 rész, szabad­kézből eladó. Érd. Szőrcg, Sza­badság u. 78. 4864 Komvald sflldök eladók és egy farkaskutya. Róna u. 32. 4869 Rendes, megbízható bejárónő délelőtti órákra felvétetik. .Ju­hász Gyula u. 10. emelet 4. 4875 Kicserélném 2 szoba, konyha, spelzos olcsóbérü lakásomat 2 szoba összkomfortos lakásra, a Mikszáth K. utca környékén, meger-ezéssel. Erd. Bercsényi u. 11. sz. fszt. 4. ajtó. 4879 Elcserélném fél házamat há­romszobás lakásért megem-ezés­sel. ..Beköltözhető" Jeligére n kiadóba. 4332 Diófa háló. kisipari eladó. Szt. Miklós U. 5/b. 4894 Cukor, morzsa, mák. dió, mln­denféle háztartási élelmiszerek darálása. Vadász u. 3. 4038 i aktóban 3 kat. hold föld el­adó. Érd. Szeged, Csallóközi u. 87 a. 4333 Elsőrendű boroshordók, 2 da­rab 21 hl.. 3 darab 8 hl. eladók. U—-unott 200 kéve szár eladó. Deszkát, félteié nvfló létrát, vé­telre keres' k. Martonosl u. 0. y^wrt mögött. 4311 Fladó 25 ni. rttnegyedes vas­cső. Cen t rl-f u eálszlvatt yú. 4 láirmás lelefttnken rádió. Pulcz. ti. 23. 484! R-icamlér eladó, 2 darab éljeli­szrkrénv 3-7. Petőfi Sándor sgt. 40. Tüske. 4333 Elcserélném Klskunmatsnl 1 szoba, konvhn. spejz lakásom. - hasonlóért. Érd. Sntkn u. i Csákyné. 4337 Csónak oldalmotorok eladók 125-ös és 90 cm'. Horváth Ml­hél" U. 3. 4333 Elcserélném szoba, konyhás, előszobás lakásomat, kétszobás összkomfortos lakásért. Ért. Zárda u 8.i 4333 Í Tát illőt feli; tegf lltl KOMt keresek Idős asszony részére. Ért. Zárda u. 8. 4935 Kemény u. 51/a. 1 darab 2 szárnyas, félig üvegezett ajtó, és 1 darab kétszárnyas levélaltó eladó. 4899 Tisztíttassa nyakkendőjét és függönyeit Dugásznénál. Sze­ged, Tápéi utca 7/b. 4975 Egy melléképület lebontásra eladó. Váradl u. 25. 4976 1 öl szalma és szár, cékla, 2 darab 100x130 ablak tokkal el­adó. Daru u. 20. Alsóváros. 4900 Egy könnyű parasztkocsi el­adó. Erd. Araszt u. 6. 4988 2 méhcsalád Balástyán, Nelser állókaptúrban kaptár nélkül is eladó. Érd. Kossuth Lajos sug. 10. Sisaknál. 4987 Nagyfeketén 2.600 négyszögöl örökfüld eladó. Érd. este 6-tól. öthalom u. 39. Damjanovék. 4985 Petőéi telep XIII. u. 811. számú ház felorésze eladó. 4983 Két háromszobás modern csa­ládi ház melléképületekkel, nagy szőlős-, gyümölcsös kert­tel Sándorfalván, központban olcsón eladó. Szegediért cserél­hető. Érd. Szeged, Jőzsef Attila krt. 32. I. cm. 2/b., csak vasár­na" 4989 30.000 I. rendű földieper palán­ta eladó. Újszeged, Rózsa Ferenc sugárút 61. 4977 Szak-eke, fogasborona, 300 ké­ve szár eladó. Röszkel u. 33. 4978 Fgy diófára festett rekamié­vüz és hálószoba szekrények nélkül eladó. Pulc u. 8. emelet. 4981 Eladó 15 méter léckerítés és 1 darab veranda ablak és spájz­ajtö. Kemes u. 16. sz. 4979 Egy festett rekamié eladó. Csongrádi sugárút 53. sz. 4903 125 enn Danuvla új állapotban eladó. Mihálytelek. Felszabadu­lás 61. 4905 Kitágult gumifixes zoknija tartós újragumizását vállalom. Miifler Erzsi kézimunkaüzlet. 4908 Trágya, fiatal paripaló, kézi­daráló eladó. Szántást vállalok. Rákóczi utca 28. 4907 Eladó a harangos hegyben 1140 nécvszögöl szántó. Erd. Földmű­ves u. 8. 4909 Egy Jókarban levő szandlaufer kocsi eladó. Babarcl Béla. Do­maszék. 4910 Eladó üzletberendezés. Attila u. 5. Lévay. Érd. hétköznapokon. 4911 Fehér gyermek sportkocsi és magasnyomású permetezőgép el­adó. Pásztor utca 39. 4912 100-as BMG motor eladó. Ka­tona u. 17. cipész. 4914 16 hold föld tanyával, felesbe kiadó, Mórahalom, Remény u. 4. 4917 Elcserélhető 2 szoba, mellék­helyiségek, kert, jószágtartás, ártézikút, villamoshoz közel, csak szegediért. Tábor u. 3. por­tás, hétköznap délután, vasár­nap délelőtt. 5015 Szép 2 szoba komfortos lakást cserélnék szép 3 szoba össz­komfortosra. Egy szoba külön bejárattal. ..Csendes" jeligére, cim a kiadóban. 2 darab ablak. >komblnáltszek­rény eladó. Párizsi krt. 5. 4920 Egy darab 15—18 q-t bíró stráf­kocsi. gumisnak is jó és egy igásló eladó. Petőfi telep X. u. C24. 4921 Kiadó Zákányszék községben, az állomás mellett 1 kat. hold. szőlőnek való megfordított föld, részben már betelepítve. Érd. Remény u. 6. 4923 Gyermek sportkocsi fehér, go­lyóscsapágyas, ballonkerekes, kifogástalan állapotban eladó. Hullám u. 8. Szűcs. 4926 Terehalom 1069 négyszögül föld eladó. Rákóczy u. 16. 4930 Kcttöszobás, kertes, Jószágtar­tásos lakásom, melyhez elkerí­tett baromfiudvar és disznóól van, elcserélném háromszobásra megegyezéssel. Galamb u. 4. 4934 Keményfa íróasztal eladó. Má­tyás tér 8. 4896 Érettségiző lányok megismer­kednének intelligens fiatalembe­rekkel. Fényképes válaszokat: „Heten, mint a gonoszok" Jeli­gére a kiadóba. 4933 Baklóban 2 hold föld eladó, vagy kiadó, tűzhely eladó. Kor­da sor 24.. 4887 846 négyszögöl gyümölcsös el­adó. Baktó. Érd. Vásárhelyi La­jos. UJ Élet utca. 4888 Elvesztettem Bocskai u. 13. háztól Tisza Lajos körúton' Pol­gár utcáig Optima gyártmányú karórámat, ami nekem nagyon kedves. Kérem a becsületes megtalálót, hozza vissza, illő ju­talomban részesítem. Dr. Ba­raczházi Ödönné, Bocskai u. 13/b. 5017 Domaszéken. bajai műút mel­lett 8V, km-nél 2 holdas tanyás­birtok, Feketeszél 606. sürgősen eladó. Szemmáry László, Kos­suth Lajos sug. út. 64. 4084 350 cmi Jáva motorkerékpár eladó. Alsónyomás sor. 4. 4990 Ü| 125-ös piros Csepel eladó. Fodortelep. Tarján u. 3. 4993 Szép gyermek sportkocsi eladó. Bartók tér 3. I. em. bal. 4994 120—tsn kg körüli hízott sertc­sek eladók. Csendes u. 3. 4995 Borbélyszakmához való forgó­szék, márványlapos habszek­rény eladó. Szatymaz u. 20. Fe­kete. 4095 Eladd Újszegeden 1324 négy­szögöl gyümölcsös, kövesúthoz közel. Érd. Ráday u. 1(b. 4998 Ház eladó, lakásátadással. Re­mény u. 41. 4999 Egy ló után való féderes, la­pos cvümölesszAllító kocsi el­adó. Hunyadi tér 5. 5000 Eladó pálfi u. 54. ház nagy kerttel, lakás&tadással, kétaltős Jégszekrény ls eladó. 5001 Elcserélném nagy kertes, ma­gánházban lakásom városi 1 szobásért. Baktót kiskertek. Vö­rös ZáSZlÓ U. 20. 5003 Eladó Kübekházán kifogásta­lan magánház. beköltözéssel, gazdasági épületekkel, 865 négy­szögöl telekkel. Esetleg elcserél­hető szegedi vagy körnvékén levő házzal. Berta Lajos óbédai U. 25. 5005 840 négyszögöl föld eladó. Kör­töltésen belül. Érd. Vadász u. 5. sz. 5006 Iígy szekrény eladó. Szatymaz U. 28, 5008 Ház eladó. Kecskeméti u. 10. 442 négyszögöl telekkel. Érd. Jó­sika u. 26 28. Nágel. 5009 Mülhoffcr V. órásüzlet Ismét megnyílt. Híd u. Főpostával szemben. 5111 Trágya, Járgány eladó. Béke­telep, Domonkos Mátyás. 5099 Kétajtós jégszekrény, cseh sportkocsi, gyermek lábzsák el­adó. Jóslka u. 30. I. em. 8. 5082 Férjhez menne főbérleti szép lakással zencszakos csinos, ma­gas, nyugdíj képes tanárnő, ma­gastermetű, Intelligens férfihez. ..33" Jeligére teljes címmel a kiadóba. 5081 Eladó alig használt egynegye­des kerékpár, kicsit nagyobbat vennék. Babajavító, József At­tila krt. 38/a. 5080 Kertes ház eladó. Újszeged, Orsóval u. 2. 5076 Vásárhelyi sgt. 129. számú ház eladó. Belső csengő. 5077 Egy új zöld Pannónia oldalko­kocsl eladó. Erdő u. 6. 5078 Eladó 327 n-öl telek Újszeged, Vedres u. 6. Érdeklődni Közép­kikötősor 25. 5103 Veszek hajat, régi porcelán, kaucsuk babafejet. Hajazást, ja­vítást vállalok. József Attila krt. 38'a. 5079 2 szobás magánház azonnali la­kásátadással eladó. Boszorkány­sziget u. 2. 5071 512 n-öl kert Baktóban egy­szoba, konyhás lakáscserével el­adó. Érd. Boszorkánysziget u. 2. szám. 5072 Világvevő rádió beépített le­mezjátszóval. mikró és normál lemezre eladó. Boszorkánysziget u. 2. 5073 Kifogástalan sportkocsi és egy barna női kabát eladó. Gogol u. 14., I. 1. 5074 Elcserélném egy szoba, spelz, fáskamrából álló lakásom, egy kis szoba, konyháért. Hajós u. 11. szám. 5075 2 és fél lóerős benzinmotor, 2 colos szivattyúval egybekötve, üzemképes, eladó. Fülöp Szil­veszter Röszke, Nagyszéksósi Népház közelében 225. szám. 5063 Elcserélném dorozsmai szoba, konyha, kamra, jószágtartásos lakásomat szoba, konyhásért Szeged bármelyik részében. Do­rozsma, Kassai u. 2. 5069 Belvárosi 1 szoba, összkomfor­tos lakásom elcserélném hason­ló egyszobásért. Költséget térí­tek. Női szabó Ksz. II. részleg, Lenin u. 10. 5065 Egy új ablak tokkal, nagy lá­da eladó. Malom u. 6. 5070 Ilálószobabútor, komplett, szép, festett, gyermek sportkocsi el­adó. Bakai Nándor u. 23ÚJ. 5067 Eladó márványlapos kredenc, ebédlőasztal, modern tükör. Ve­szek kétaltós, szép ruhaszek­rényt. Szűcs u. 4. Szüts. 5064 125-ös lcmezvlllás Csepel-motor elndó. Cserepes sor 15/1. 5066 Eladó 3 kat. hold szántó Zá­kányszéken telepítésre ls alkal­mas. Érd. Kisfaludy u. 11. La­sancék vagy Fürtön János, Zá­kányszék 76. 5063 Egy szép gyermekágy, fiókos, eladó. Újszeged, Tóth, Temes­vári krt. 34. 5062 Szép ebédlőbútor, képek, köny­vek eladók. Bodnárné, Horváth Mihály U. 9. II. 19. 5061 Elcserélem szoba; konyha, disznótarlásos lakásom. Petőfi­telep, rókusl, újszegedi hasonló­ért. Esetleg belvárosi utcai ház­felügyelőiért. Hattyas sor 45. 5060 Fladó trágya; Tisza Lajos u. 72—76. 5059 350 kéve szár eladó. Csaba u. 40. szám. 5058 Magánházban 2 szobás, össz­komfortos lakásomat elcserélném nagyobbra. Oltványi u 4. Alsó­csengő. 5057 500 kéve kukoricaszár eladó. Pálfi u. 50 . 5056 Eladó gázrezsó, fekete férfiöl­töny, cslszolótengely, csapágy­gyal. Bercsényi u. 13. ajtó 13. 5055 Eladó balkaros cipészgép, 2 méteres pult. kaptafák. Várady. Bocskai u. 11: 5054 Teréz u. 20. alatt trágya, ha­sas kecske eladó. 5053 Motorkerékpár. 500-as Jen. jó állapotban 125-ösért elcserélhető. Ságvári-laktanya. 5052 Igényesnek eredeti cseh mély­kocsi, járóka eladó. Füredi u. 9. I. em. 4. 5031 Urlszoba bőrgarnitúrával igé­nyesnek eladó. Mátyás tér 4/b. 5050 2 db telek eladó. Erd. lehet vasárnap, Menhely u. 3. Katona. 5049 Gynlúpadot megvételre kere­sek. Szöcs Imre Szeged, Móra u. 23. szám. 5048 Permetező és vasvíztartály el­adó. Újszeged, Felsökikötő sor 1. szám alatt. 5047 Egy jóállapotban levő festett hálószobabútor sürgősen eladó. Partizán utca 10., magasfldsz. 5110 Teljes dobfelszerelés, egy gi­tár eladó. Római krt. 6. 5109 Szép rekamié, 4 + 2 világvevő rádió, villany lemezjátszó eladó. Kelemen u. 11., I. em. 4. 5100 Újszeged, Fürj u. 71. számú ház lakásátadással eladó. Érd. Alsónyomás sor 14. Alsóváros. 5113 200 kéve szár eladó. Szivárvány u. Uh. 5H2 Elcserélném két szobás, elő­szobás lakásom hasonló újszege­dért. körúton belül. Széchenyi tér 0. Csombai. 5107 Magánház Móravárosban be­költözéssel eladó. 45 000 Ft. Ve­resács u. 45. emelet. 5045 Héthónapos berksir süldők el­adók. Mátyás tér 13. 5100 Elcserélném 2x1 szoba, kony­ha, spelzos, földszinti lakásom kétszobásra, víz. gáz bent. Érd. délután háromtól. Zákány u. 5 a. fldsz., első ajtó. 5044 Vennék megbízásból intézet ré­szére 2 d'o halászladikot, egy alumínium 2 személyes kajakot, 1 Carambol Biliárdasztalt, 1 ben­zines hordót. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel kérem Fényképész Szö­vetkezet, Lenin u. 7. Vasvári névre. 5043 Kicsiny háztartás vezetésére lehetőleg nyugdíjas asszony al­kalmazást nyerhet. Érd. délután 2-töl Csongrádi sgt. 49. 5042 Eladó 25 kg új szegesdrót. Csillag u. 4. 5041 Príma eke. fogasborona, drót­náló, vezetődrót, szögesdrót el­adó. Megtekinthető Tolbuchin fgt. 19. 5040 Házmestert lakásom elcserél­ném főbérletlért. Érd. Bárdos József, Csendes u. 19. 5039 Fejőstehenet és birkát nyári legeltetésre vállalok. Erd. Róku­si szérűskertben. Sinter-telep mellett. 5038 Különbejáratú bútorozott szo­bát keres azonnalra vagy április l-re ágyneművel, vagy anélkül. „Értelmiségi férfi" Jeligére ki­adóba. 5037 Márkás, 120 basszusos tangó­harmonika, új állapotban és mély gyermekkocsi eladó. Csongrádi sgt. 25., műhelyben. 5035 Eladó konyhabútor, fehér, zo­máncozott, nikkelezett tűzhely. Kiss Ernő utca 5., II. 4. három csengetés. 5034 Szentmihálytelck, Lenin u. 89. számú ház szabadkézből eladó. 5033 ISO kg körüli hízott sertés el­adó. Katona u. 74. 5032 Keveset használt, 30 mázsát bí­ró gumiskocsi eladó. Szántó u. 6. Alsóváros. 5031 Rövid, fekete, kereszthúros, páncélos Hamburger-zongora el­adó. Pozsonyi Ignác u. 23. 3— 5-ig. 5030 BMW 200 ems eladó. Csuka u. 42. 17 órától. 5083 2 db 170 kg-os hízó eladó. Ke­mes u. 5. 5026 Vitrin és nagy tálaló, székek eladók. Bajcsy-Zs. u. 22., II. 16. 5114 Trágya eladó. Vágány u. 4. Hizlaldánál. 5027 2 db 170 kilós hízó eladó. Ke­mes U. 5. 5026 Festett konyha, fényezett ebéd­lőbútor, gyermekágy, szürke női kosztüm, női kabátok eladók. Szombat és vasárnap egész nap. Petőfi Sándor sgt. 33., fldsz. 2. Török. 5028 Magánház eladó 2 szobás la­kásátadással, viz, villany bent, valamint konyhaszekrény, ruha­szekrény és ágy. Hoblárlbasa u. 13/b. 5029 Egy 8 hónapos süldő eladó. Újszeged, Kendergyári u. 31. 4944 Budapesti kétszobás, főbérletl­ért szegedi háromszobást ugyan­olyat adok. Telefon: 48-72. dél­után. 4948 Jóállapotban levő fehér sport­kocsi eladó. Szivárvány u. 47. 4928 Jonathán almafa kapható. Kál­lay-liget fasor 62. Délután 2-töl. 5025 3+2-es Ikerhangszórós rádió el­adó. Tavasz u. 11/a. Érd. 16 órá­tól. 5023 Egy új férfikerékpár eladó. Sándor. Jakab Lajos u. 16. Érd. 17 órától. 5022 Három fiatal, jó megjelenésű orvosbarát megismerkedne ki­mondottan csinos lányokkal. Ki­zárólag fényképes választ a ki­adóba „Egy fekete, két barna" jeligére. 5021 Könyvszekrény, vitrin, ebédlő­kredenc eladó. Megtekinthető szombat délután, vasárnap egész nap. Szent István tér 5. Boldi­zsár. 5020 Azonnal beköltözhető magán­ház eladó. Petőfitelep X. u. 586. 5019 Algyönél 4 hold legelő Eper­jes-dűlőben eladó. Sándor u. 18. Magánházban levő nagy szo­ba. konyhás lakásomat elcserél­ném nagyobbért, esetleg fürdő­szobásért. „Megegyezünk" jeli­gére. Takaréktár utcai Hirdető­be. Bútorozott szobát keresek, csi­nosan berendezve két személy részére. ;,Jóízlés" jeligére, Taka­réktár utcai Hirdetőbe. Államilag engedélyezett harmo­nikaoktatás. Jelentkezés Vadász u. 4 a. Üzlethelyiséget adok lakásért. Április 4 útja 35. Kettő szobás, összkomfortos szegedi lakást keresek hasonló debreceni vagy gyulaiért cseré­be. ..Debrecen 4894" jeligére. Ta­karéktár utcai Hirdetőbe. Fehér, mély gyermekkocsi el­adó. Bercsényi u. 5/a. szombat, vasárnap. Eladó 2 és háromnegyed hold szőlő és gyümölcsös tanyával, Bordány, seregélyes dűlő. Hétve­zér u. 7. Szép. magasföldszintes szoba, konyhás, összkomfortos, jószág­tartásos. főbérleti lakásom el­cserélném kétszobás hasonlóért: ugyanott Kállay-féle sportkocsi eladó. Érd. Szent László u. 4/a. Pávó. Vennék fürdőszobaberendezést, lehetőleg Lampart-káddal. Ver­bőczy. Tündér u. 4. 20 család méhecske 27x23 kap­tárral, vagy anélkül eladó. Liszt u. 6. Móra u. 25. számú ház eladó, lakásátadással, fele ls. Elcserélném emeleti nagyszo­ba. konyha, kamrás lakásom földszinti kisebbért. Cserzv Mi­hály u. környékén. Érd. Cserzy Mihály u. 5. 220 voltos leszámoló óra el­adó. Petőfitelep 15. u. 1045. Va­sárnap egész nap. Pulcz u. 11. ház felerésze el­adó. Érd. Bene Imre, Kossuth Latos sgt. 20. Dáliatövek, óriás, sokszínű és kis piros kapható. Bérkert u. 99. UtS7eged. Elcserélném szoba, fáskamrá­ból álló lakásom hasonlóra. Csu­ka u. 34. Bertáné. Töltésnek való föld Ingyen el­hordható. Zárda u. 1. Ecjárónöt állandóra keresek. Jelentkezni vasárnap délelőtt Liszt u. 19. Kifogástalan férfikerékpár el­adó. Kölcsey u. 10. 1/6. Marostőben 1300 n-öl föld el­adó. Jankovich u. 2. Péksegédet állandó munkára felvesz Balázs-pék, Tápé, Ady Endre u. 6. —... . — — - - - - _ ZNSSI „-H JET I, TRI.,:EURAOT R Sándor U: 23: 2000 n-öl szántó tanyával el-1 adó. Rókusi temető mellett. ' Elek-tanya. Tangóharmonikát megvételre keresünk. „Harmonika" jeligére. Takaréktár utcai Hirdetőbe. Elcserélném utcai szoba, külön személyzeti szoba, összkomfortos társbérletemet, külön gáz, vil­lany, nagyobb lakásért. Ugyan­ott 100-as Csepel-motor eladó. Longa. Vidra u. 2., magasfldsz. Háromajtós szekrény, ebédlő, rekamié, konyhabútor eladók. Megtekinthető 10—1 között. Klau­zál tér 3., I. 2. Eladók rekamlék, komód, asz­talok, székek, egyszerű konyha­bútor, morzsadaráló, vasgárb­pult, pultmérleg, Klapka tér (Uj tér 2.) üzlethelyiségben, kizáró­lag 9—12 között vasárnap. Kerti munkára férfi és női munkavállalót alkalmaz idény­munkára. Újszeged! Tanílókép­Fniparl szerszámok köszörülé­sében és élezésében Jártas szak­képzett dolgozót felvesz a Sze­gedi Ecsetgyár, Kossuth Lajos sgt. 109. Két 40 éves, független, kertes házzal rendelkező nő Ismeretsé­get kötne. „Intelligencia" jeli­gére. Takaréktár utcai Hirdető­be. A Szegedi Közlekedési Vállalat felvesz 18—35 éves. 150 cm ma­gas férfi és női villamoskalauzo­kat. Jelentkezés 1957. március hó 25—26-án (hétfőn és kedden) 7—12 óráig Szeged. Külső-Pulcz u. 2. szám alatt munkakönyvvel. Épület faanyag eladó. Petőfi­telep V. u. 222. Villanyórát 220/380 voltos, 3 fá­zisút, 20 Amperig megvételre ke­res a Mezőék szerelő részlege, Brüsszeli krt. 30. Ugyanitt „Ber­kei" vagy egyéb márkájú gyors­mérlegeket is vásárolunk. Házőrző vagy farkaskutyát ve­szek. Kisfaludy u. 35. Ház eladó, egyszobás lakással, beköltözhető, esetleg lakáscseré­vel. Petőfítelep 34. u. 1036/b. ha­tárűton. Lakás, iroda, raktár clánozá­sát, patkány- és egérírtást, egyéb féregirtást vállal a Szegedi Köz­tisztasági Vállalat. Újszegeden gyümölcsöst, kertet bérbe megegyezéssel kivennék. Kelemen, Zental u. 19. Vennék modernabb konyhaasz­talt, hokedliket, szennyesládát. Csuka utca 18. Tandari. 5010 Jókarban levő Pannónia eladó. Érd.: Sándorfalvi Seprűgyár. Lé­vai. 5011 Trágya eladó. Kismartoni u. 19. (Kálvária mögött). 5013 Vennék házat havi 1000 forint részletre. Címet a kiadóba le­adni ;,Városban" Jeligére. 6016 Elcserélném háromszobás, sze­mélyzeti szobás, összkomfortos lakásom 2 kétszoba hasonlóra. Párizsi krt. 39., I. 6. Ikarus mély gyermekkocsi jó állapotban eladó. Vennék sport­kocsit. Gutenberg u. 26. föld­színt 4. Kihúzós nagyméretű használt asztal eladó. Juhász Gy. u. 23. Méhcsaládok Tnmaskó kaptár­ban eladók. Tölgyes u. 20. (Gedó). Villamosnál félig kész ház kerttel, gyümölcsfákkal elköltö­zés miatt sürgősen eladó. Retek u. 51. Kisebb családi ház eladó. 25 ezerért azonnal beköltözhető. Mihálvtelek 2. Albérleti szobába férfi szoba­társat keresek elsejére. Középfa­sor 90.. vámháznál. Elcserélném algyői magán­házban levő szoba-konyha, kam­rás, mellékhelviséges lakásomat szegedi szoba-konyhásért, meg­térítéssel. Érd.: Szeged, Hattyú u. 16. Eladó női és férfikerékpár, Ú1 világvevő rádió. Érd.: Újszeged, Hatházak, Juhász. Egy-, vagy kétszobás kis ma­gánházat keresünk, lakásátadás­sal, lehet öröklakással, részben készpénzfizetéssel, többit részlet­fizetésre. megegyezéssel. „La­kásátadás" jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Egy anyakoca 11 fiával eladó, utszeged. Bérkert u. 106. Házhely eladó. Újszeged, Fürj u. 104. A Géníró és Gyorsiró Iskolá­ban (Móra Ferenc sétánv 14.) út tanfolvam kezdődik ápriús 3-án. Eladó 125 köbcentis, elől-hátul teleszkópos, niros Csenel motor­kerékpár. rádió, tűzifa. Damja­nich u. uíb. i> mázsa kovácsnak való koksz eladó. Keeskemétt u. 15'a. Három darnb ablak, három da­rabból álló ebédlő Igényesnek el­adó. Vasárnap délután Kistisza u. 4. Faggyas. Hóbláribasa utcában; kis ház fél telekkel eladó. Érd.: Hóblárt utca 22.. emelet. Eladó beköltözhető családi ház kőépület, kétméteres létra. Ho­biártbasa utca 11/a. Ház eladó, egy lakásátadással. Kisfaludy u. 37. Csillag u. 8. szám alatti ház lakásátadással eladó, gazdálko­dónak ts alkalmas. Eladó farc-aház három hcid földdel, sellő gyümölcsös, erdő es vetéssel, ríttőmös I. ker. 10. Ö7v. Katonáné. 400 kéve nyárfarő7se ós egv "sőnakmotor eladó. Vasutas sncrtteiep. Kossuth Lalos sgt. Baktól 059 négyszögöt öreű­"vümölesös sürgősen eladó. Érd Mvt+ra u. 0. Rádlótavítés, nénródtő étalakf­os világvevőre enrapetávai. r* dióvétel, pimnnaszerelés. Kár* '••( u 4 T -kwer. S-aa kőrlcütőgén etrdó. Gogc1 11 14. TT. 1. 1—4 kü'ött. Ültetésre való mehópta. őrién —emű mélnatövelc kanhatóh ni<k kertészet. Újszeged. Szőre E! 11 90. Főző-mindencst felveszek. Je­lentkezés 6 órától. Majsai, Kál­vária tér 5/a. Figyelem: Kenyérhulladékot minden mennyiségben kg-ként 2 Ft-ért veszek. Levélhívásra érte mepvek. Kiss Zoltán. Újszeged. Különálló nagy szobát és egy­szoba. komfortos lakást cserélek egy háromszobás, összkomforto­sért. „Iparos" jeligére Hirdetőbe, Takaréktár u. 8. FIGYELEM! KÚTGYŰRFL; ző, kád; cementvályú; sírkereszt; kéményajtó és egyéb beton- és mükőáru kapható. Londoni krt; 4. (Petőfi-laktanyával szemben); Bozsó. Csinos, intelligens 19 éves leány komoly férfi ismeretségét keresi. Fényképes válaszokat „Halálos tavasz" jeligére, Taka­réktár utcai Hirdetőbe. Elcserélném szoba, konyha; speizos lakásom nagyobbért, le­het újszegedi is, megegyezéssel: Farkas u. 10. Pásztor. Kolozs­vári térnél; Szép magánház fele eladó; vagy nagyobbért elcserélhető. Szatymazl u. 28. 1300 négyszögöles gyümölcsös családi házzal eladó. Újszeged, Rózsa Ferenc sgt. 129. Félház lakáscserével eladó, elosztható. Molnár u. 32. Szabó varrógépet, jó állapot­ban levőt veszünk. Nívó Ktsz, Konzervgyár mellett. Magánház eladó. UJ-Petőfite­tep 52. u. 1285. Ház eladó, petőfitelep V; u. 203. szám. Elcserélném Nagyállomás mel­letti egyszoba. konyha, mellék­helyiségekből álló, disznótarlá­sos lakásom nagyobbért, meg­egyezéssel, ugyanott saxofon és harmonika eladó. Bálint, Borbás u. 20. Kisipari mély gyermekkocsi eladó. Hétköznapi érdeklődés 12 órától. Bocskai u. 8/a. I. 7. 2 egyszobás lakást adnék bel­városi kétszobásért. Szilágyi u. 3. altó 4. 5104 Politúros sima szekrény, ágyak, kredenc eladó. Dugonics u. 10. 5105 Különbejáratú tágas, bútoro­zott szobát keres magános férfi azonnalra. Címet kérjük a kiadó­ba. 4971 Böröndös műhelyemet a laká­somon megnyitottam, lavítást és alakítást vállalok. Szélpál Béla, Horváth M. u. 1. szám, ugyan­ott bal- vagy Jobbkaros tűző­gépet veszek. 5106 Négy és félméteres akácgeren­da eladó. Vág u. 11. öthalmi út végénél. 5102 Egy cimbalom olcsón eladó. Móra u. 31/a. 5101 Két darab háromhőnapos vizs­la-kutya eladó. Újszeged, Do­hány u. 6. 5084 Jóállapotban levő Jégszekrény eladó. Kölcsey U: 5. I. 4. 5086 Használt hálószobabútor eladó. Faragó u. 30. 5087 Trágya eladó; Rákóczi u. 35. szám. Tanács. 5088 Tudományos állásban levő fér­fi, orvosi terv céljából 25—35 évig független orvosnőnek ko­moly ismeretségét keresi. ;.Meg­értö élettárs" jeligére kiadóba. 5085 Megismerkedne házasság cél­jából jó kereső, csinos, molett, barna nő Jobb iparossal vagy kereskedővel 45—50 évig. Ki el­rontott életemért kárpótolna. , Aki mert, az nyer" jeligére ki­adóba. 5089 Bejárónőt azonnalra Keresek. Dózsa György u. 9. II. 5. 5090 1 hold föld eladó. Újszegeden. Lövölde dűlőben. 5091 Kétajtós légszekrényt elcserél­nék egy ajtósra. Április 4 Út1a 17. II. 9. , 5392 Sportkocsi, Jóállapotban eladó. Csuka u. 32. , 5093 3 +l-es rádió eladó. Lenin u. 6. szám, II. em. 8. ajtó. 5094 Rádió eladó, 5 csöves, Orion, príma állapotban. Zákány u. 52 I. em. 8. 5005 Értesítem a közönséget, hogv férfi szabóságomat '.akásomon ismét folytatom. Szíves partfo­gást kér Kispéter Géza, Szabad­sajtó u. 47.: ugyanott egy réz­tányéros (Ízlett mérleg eladó 5096 Spárgadugvány kapható, 2 éves. Béke u. 10. alatt. 5097 100x110 új ablak és egy és 2 colos deszkák eladók. Fodorte­lep. Tölgyes u. 3. 125 emu 116 motorkerékpár el­adó Hullám u. 3. 5018 Már csak 9 napig van érvényben a kötelező biztosítás Április 1-től kártérítést csak azok a tűzkárosul­tak kaphatnak, akik bizf osításí láötnck Fizesse be a címére már kiküldött értesítő levél­ben közölt összeget, vagy forduljon az Állami Biz­tosító körzetfelügyelőjé­íez, helyi megbízottjához "•R^MME^AMASROTHEBSSSES* SZEGEDI NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt szegedi lapja Szerkeszti- a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Szeged. Móra Ferenc sétány 10. Telefon: 35-35 és 30-03. Éjszakai telefon: 35-06 Kiadóhivatal: szeged, Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 35-00 Terjesztik a megyei postahivatal aitlaposztálya és a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Vincze György

Next

/
Thumbnails
Contents