Református egyház tanítóképző intézete, gyakorló iskolája és internátusa, Debrecen, 1941

VM(o> Tiszántúli református egyházkerület . Debreceni tankerület. A DEBRECENI REFORMÁTUS DÓCZI LEÁNYNEVELŐINTÉZET TANÍTÓNŐKÉPZŐJÉNEK, LEÁNYLÍCEUMÁNAK ÉS GYAKORLÓISKOLÁINAK ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL. (AZ INTÉZETNEK SAJÁT INTERNÁTUSA VAN.) SZERKESZTETTE DR. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA. I

Next

/
Thumbnails
Contents