Református egyház tanítóképző intézete, gyakorló iskolája és internátusa, Debrecen, 1926

2 A DEBRECENI REFORMÁTUS EGYHÁZ TANITÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETÉNEK S A VELE KAPCSOLATOS GYAKORLÓ-ISKOLÁNAK ÉS INTERNÁTUSÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE Dr. PAPP FERENC IGAZGATÓ. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÜNYVNYOMDA-VÁLLALATA. 1927—1047

Next

/
Thumbnails
Contents