Református egyház tanítóképző intézete, gyakorló iskolája és internátusa, Debrecen, 1917

A DEBRECZENI REFORMÁTUS EGYHÁZ TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK S VELE KAPCSOLATOS GYAKORLÓ ISKOLÁNAK ÉS INTERNÁTUSNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—1918-1 K ISKOLAI ÉVRŐL. I f SZERKESZTETTE: NAGY GYULA, IGAZGAT Ó. XLIV. ÉVFOLYAM. Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata. 1918—99

Next

/
Thumbnails
Contents