Református egyház tanítóképző intézete, gyakorló iskolája és internátusa, Debrecen, 1917

A DEBRECZENI REFORMÁTUS EGYHÁZ TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK S VELE KAPCSOLATOS GYAKORLÓ ISKOLÁNAK ÉS INTERNÁTUSNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—1918-1K ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: NAGY GYULA, IGAZGATÓ. / V- Sj, v. b 6, i j a n K­HtpajO"' XLIV. ÉVFOLYAM. Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata. 1918—99

Next

/
Thumbnails
Contents