Állami főreáliskola, Debrecen, 1931

DEBRECENI TANKERÜLET. 1931-32. ISK. ÉV. A DEBRECENI M. K1R. ÁLLAMI FAZEKAS MIHÁLY REÁLISKOLA ÖTVENKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1931-1932. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: Dr. ZALAI JÁNOS KIR. 10AZ0ATÓ. Városi nyomda, Dchrcccn. 1032—1230.

Next

/
Thumbnails
Contents