Állami főreáliskola, Debrecen, 1930

DEBRECENI TANKERÜLET. Í930—31.ISK. ÉV. Sffll M. KIH. ÁLL. KLAUZÁL GÁLQR EEÁLCIMNÁZIUM A DEBRECENI M. KIR. ÁLLAMI FAZEKAS MIHÁLY REÁLISKOLA ÖTVENNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1930-1931. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: Dr. ZALAI JÁNOS KIR. IGAZGATÓ. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA VÁLLALATA. 1931—1278

Next

/
Thumbnails
Contents