Állami főreáliskola, Debrecen, 1929

DEBRECENI TANKERÜLET. 1929-30. ISK. ÉV. A DEBRECENI M. KIR. ÁLLAMI FAZEKAS MIHÁLY REÁLISKOLA ÖTVENHETEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1929—1930. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: Dr. ZALAI JÁNOS KIR. IOAZOATÓ. \ DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNVVNYOMDA-VÁLLALATA. 1933—269.

Next

/
Thumbnails
Contents