Állami főreáliskola, Debrecen, 1923

DEBRECENI TANKERŰLET. 1923/1924. isk. év. A DEBRECENI M. KIR. ÁLLAMI FAZEKAS ilHllLV-FÖHEáLISHOLíl ÖTVENEGYEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: DR ZALAI JÁNOS KIR. IGAZGATÓ DEBRECZEN, 1924. NYOMATOTT A MAGYAR NEMZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT RT, KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents