Állami főreáliskola, Debrecen, 1922

mr : 1 DEBRECENI TANKERÜLET 1922/23. isk. év A DEBRECENI M. KIR. ÁLLAMI FAZEKAS MIHÁLY-FQREÜLISKQLi) ÖTVENEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1922/23 ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE D R ZALAI JÁNOS KIR. IGAZGATÓ. DEBRECZEN, 1923. NYOMATOTT A MAGYAR NEíVlZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents