Állami főreáliskola, Debrecen, 1901

A DEBRECZENI ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA HE SZÜ XKI LEN CZ E DIK ÉRTESÍ T 0 J E. AZ 1901/2. ISKOLAI ÉVRŐL. (UJ ÉVFOLYAM TIZENEGYEDIK SZÁM. ÖSSZEÁLLÍTOTTA FAZEKAS SÁNDOR IGAZGATÓ. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1902. — 98*.

Next

/
Thumbnails
Contents