Állami főreáliskola, Debrecen, 1898

3m A DEBRECZENI // ALLAMI FOREALISKOLA HUSZONHATODIK rr ERTESITOJE AZ 1898/9. ISKOLAI EVROL. (UJ ÉVFOLYAM NYOLCZADIK SZÁM.) ÖSSZEÁLLÍTOTTA FAZEKAS SÁNDOR, IGAZGATÓ. DEBRECZÉN, NYOMATOTT A VAROS KSNYVNYOMDAJÁ.BAN. 1899. - ö45.

Next

/
Thumbnails
Contents