Állami főreáliskola, Debrecen, 1891

17­A DEBRECZENI ALLAMI FŐREÁLISKOLA TIZENKILENCZEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1891-1892. ISKOLAI ÉVRŐL. (U-T FOLYAM. ELSŐ SZÁM.) ÖSSZEÁLLÍTOTTA : FAZEKAS SÁNDOR, ID. IGAZGATÓ. DSBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBA* 1S92 021

Next

/
Thumbnails
Contents