Állami főreáliskola, Debrecen, 1888

in r 2_ /# DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS / t FOREALISKOLAJANAK rr ERTESITOJE AZ 1888—1889P.ik TANÉVRŐL. KÖZLI : FAZEKAS SÁNDOR IGAZGATÓ. XllEBXDGCa'.lGJIí, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1889. - 739.

Next

/
Thumbnails
Contents