Állami főreáliskola, Debrecen, 1885

y-^fyyyt-yyy ^ -yy^y y DEBRECZEN SZ, KIR. VÁROS FŐREÁLISKOLÁJÁNAK rr értesítője AZ 1885—86. TANÉVRŐL. közli: FAZEKAS SÁNDOR H. IGAZGATÓ. A »emmecxieiiii. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1886. — 646. 4SI

Next

/
Thumbnails
Contents