Állami főreáliskola, Debrecen, 1875

A DEBRECENI VÁROSI FOREALTANODA az 1875—76. tanévről. KÖZLI P r á E L E N C E I fAL IGAZGATÓ. DEBRE CZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876. Jn. ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents