Református főgimnázium, Debrecen, 1922

ÍOII­jti:*""* A DEBRECENI REFORMÁTUS FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922 -23 ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI S. SZABÓ JÓZSEF IGAZGATÓ. DEBRECEN, 1923. NYOMATOTT A MAGYAR NEMZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PIAC-UTCA 59.

Next

/
Thumbnails
Contents