Református főgimnázium, Debrecen, 1890

ADEBRECZENIREF. FÖGYMN ASIUM ÉRTESÍTŐJE / // AZ 1890-91. ISKOLAI EVROL. KÖZZÉTESZI TÜDŐS JÁNOS IGAZGATÓ. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁRUS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. I " I PÚ

Next

/
Thumbnails
Contents