Református főgimnázium, Debrecen, 1876

ERTESITVENY A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A GYMNASIUM ÉS TANITÓ-KÉPEZDÉRŐL AZ 187%. TANÉVRŐL. V íf / SZERKESZTETTÉK: JAa^k Pál jJóo Jstyán GYMNASIÜMI IGAZGATÓ. TANITÓ-KÉPEZDEI IGAZGATÓ. DEBRECZEJí. NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1877. Jl.

Next

/
Thumbnails
Contents