Református főgimnázium, Debrecen, 1875

S9* 2 ÉRTESITVÉNY A REFORMÁTüSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A GYMNASIUMRÓL ÉS TAN1TÓ-KÉPEZDÉRŐL AZ 187% TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK . JÍOYÁCS JÁNOS JÓO jsTYÁN GYMNASIUMI IGAZGATÓ, TANITÓ-KÉPEZDEI IGAZGATÓ. . SVMUtK-. , (A i \ ... .. » yl DEBRECZENBEN NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876. Ag.

Next

/
Thumbnails
Contents