Református főgimnázium, Debrecen, 1856

IEG1E1IIK EH m DEBRECZENI HELV. ÍIITV. EVAM FÖ GYMMSMÓL 185 6 7-dik TANÉVBEN. SZERKESZTETTE KO VÁCS PÁL, IGAZGATÓ. DEBRECZENBEN, NYOMATOTT A VÁROSI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1S5Í

Next

/
Thumbnails
Contents