Református főgimnázium, Debrecen, 1855

II4IITI1DIK ÉTI A DEBRECZENI Í1ELV. MTV. EVANG, FÖGYMMSIMÓL 185 5j 6-dik TANÉVBEN. SZERKESZTETTE KOVÁCS PÁL, IGAZGATÓ. DEURECZENBEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1850.

Next

/
Thumbnails
Contents