Törvényhozók lapja, 1933 (2. évfolyam, 2-10. szám)

1933 / 2. szám

Budapest, 1933 február-március II. évfolyam, 2—3. szám TARTALOM Néhány megjegyzés a munka­nélküliség közigazgatási szer­vezéséhez Írta: Földes Béla v. b. t. t., ny. miniszter 22 A fiatalság elhelyezkedésének problémája Írta: Dr. Mikszáth Kálmán ny. főispán 23 A mai fiatalság Írta: Dr. Temple Rezső ügyvéd 29 A transzferpénzek felhasználás sának terveiről Írta: Dr. Hennyey Vilmos ny. h. állam­titkár, ügyvéd 30 Dr. Sipőcz Jenő Budapest székesfőváros polgármestere: Előterjesztés az üzemi bizottság munkájáról és javaslatairól a törvényhatósági tanácshoz 32 A városi üzemek problémája Írta: Dr. Harrer Ferenc ny. alpolgár­mester 36 A közüzemek és a kereskede­lem Írta: Ilovszky János kormányfőtanácsos, a Baross-Szövétség elnöke 37 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a közüzemi kér­désről 38 A kereskedelmi és iparkamarák intézménye revízióra szorul Írta: Csák István 40 A cserék válsága Írta: Dr. Fischer Árpád 42 Egyes szám ára 2 pengő A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje Főszerkesztő: Temple Rezső dr. — Felelős szerkesztő: Csák István Szerkesztőség és kiadóhivatal: V, LIPÓT-KÖRÜT 10 - Telefonszám: 10-5-17 Előfizetési árak: Egész évre 24 pengő, félévre 12 pengő, negyedévre 6 pengő

Next

/
Thumbnails
Contents