Telekkönyv, 1918 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1918 / Tartalommutató

TARTALOMJEGYZÉK a ..TELEKKÖNYV" huszonharmadik évfolyamáról: Cikkek. Egységes, új telekkönyvi rendtartást! KáplányGéza ny. ítélőtáblai bírótól. 1. I. Jogszabályok összeütközése. ScktiSztser Román fiumei járásbírósági telek­könyv vezetőtől. 5. I. A telekkönyvek vezetése. Klein Béla eperjesi jl>. telekkönyvvezetőtől. 8, i­A szervezeti törvény előadói tervezetének á telekkönyvi intézményt érintő része. Kritsa izidor bpesti közp. jb. telekkönyvvezetőtői. 13.. 29., 4$. 1 A jogalap kérdése a telekkönyvi eljárásban. Kéjesek Sándor újpesti járás­bírótól. 18. 1. A még ösak születendő gyermek jogvédelméről. Ihunar Gyula diV .szakoleai járásbirótól. 23. I. Jogbizonytalanság a véglpehajtási törvény 83. és 84, §-alnak alkalmazásánál. Borsodi Miklós őr.- budapesti központi járásbirótól. 27. 1. A történeti földközősségek közös ingatlanaiból a községi iskolai alapot illet-'. rész elkülönítésének kérdíése. Dr. Gabona Lajos pécsi ilélötálda; hirótól. 34. 1. 1 lázpareellázás. Séhuszter Román fiumei jb. telekkönyv vezetőtől. 41.. ~>~.. 7f>. 1. 'A végrehajtási zárlat alatti ingatlanok hasznosításáról. Dr. V. A. jbírótól. 50: 1. A nyolcadik hadikölesönre. 62. 1. .V fizetési meghagyásból folyó végrehajtásokról. Dr. Hamar Gyula szakoleíi járásbirótól. 65. 1. A kisajátító tulajdonjogának telekkönyvi Uekeliele/.é>e. Rojcsek feáinder új­pesti járásbirótól. 03.. 86. 1. INzrevételek a telekkönyvi rendtartás reformjához. Deák Kinő újpesti járás1 1.írótól. 72., 88. 1. Forradalmat a telekkönyv terén i-! Sági Jánostól. 81. 1. Az elévült, 'égi jelzálogos terhek perenkíviili úton való törlése. Dr. Eugel Gyulától. 90. 1. Egyről-másról. 92. 1. Szerkesztői üzenetek. l.">.. 16.. 31.. 32. 1. . Gyászjelentés. tí4. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents