Társadalomtudomány, 1943 (23. évfolyam, 1-5. szám)

1943 / Tartalommutató

A HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM TARTALMA Oldal TANULMÁNYOK. BOBULA IDA: A nőkérdés a mult század elején 395 EGYED ISTVÁN: A jogeszme alkonya? 365 FÉL EDIT: A nagycsalád és jogszokásai Martoson 408 HEGEDŰS JÓZSEF: Időszerű jogbölcseleti kérdések 381 IMRE SÁNDOR: A nemzetnevelés fogalma I MÓRICZ MIKLÓS: A Beveridge-terv 247 ORKONYI LAJOS: Polaritás a francia jellemképben 22 RUBER JÓZSEF: Werbőczy István 229 SOMOGYI JÓZSEF: Céhrendszer és hivatásrendiség 7 SZOMBATFALVY GYÖRGY: A magyarság egységének pro­blémája 180 ZEHERY LAJOS: A szociális eszme érvényesülése büntetési rendszerünkben 161 FIGYELŐ. ACSAY TIHAMÉR: Koreszméink? 438 BENISCH ARTUR és ERDEI FERENC: Vita a tanyakérdésről 82 BIBÓ ISTVÁN: Korunk diagnózisa 454 BÓNIS GYÖRGY, HOFER MIKLÓS, PAPP LÁSZLÓ: Népi jog­életkutatás 270 ERDEI FERENC és BENISCH ARTUR: Vita a tanyakérdésről 82 HAMVAS BÉLA: Az archaikus közösség 457 HAMVAS BÉLA: A háború nagysága és az ember kicsinysége 55 HOFER MIKLÓS, PAPP LÁSZLÓ, BÓNIS GYÖRGY: Népi jog­életkutatás 270 — i. — y.: Ki a' magyar, s' mi az ő kötelessége 294 M. M.: Emberbiztosítás szociális fokon 75 MÓRICZ MIKLÓS: Magyar szociális jogszabályok 486 NOSZLOPI LÁSZLÓ: A kedvesség lélektana 70 PAPP LÁSZLÓ, HOFER MIKLÓS, BÓNIS GYÖRGY: Népi jog­életkutatás 270 SZABÓ IMRE: Népi jogéletkutatás 483 SZANISZLÓ JÓZSEF: Milyen hibákat lát a társadalom közszol­gáltatási rendszerünkben? 96 VARGYAS LAJOS: Hagyomány és kultúra 281

Next

/
Thumbnails
Contents