Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1943 (11. évfolyam, 40-41. szám)

1943 / 40-41. szám

rszé9gyúiés MAGYAR JOOÁSZEOYLETI É ÉS EGYÉB TANULMÁh NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ FOLYÓIRAT^— DR. MENDELÉNYI LÁSZLÓ DR. NAGY DEZSŐ BÁLINT A PESTVIDÉKI KIR. TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE KIR. KÖZIGAZGATÁSI BlRÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. JENCS ÁRPÁD EGYETEMI MAGÁNTANÁR XI. ÉVFOLYAM 1-2. (XL-XLI.) SZÁM TARTALOM: ELŐADÁSOK: Dr. Vladár Gábor: Juhász Andor 1 Dr. Finkey Ferenc: Alkossunk törvényt az igazságügyi patronázsegyle­tekről és a letartóztató intézetekből kibocsátottak utógondozásáról 17 űr. Beresztóczy Miklós: Egyházi nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfelügyelet eljárási szabályzata '.. 47 Dr. Sárffy Andor: Grosschmid és a magyar polgári perjog 65 Dr. Meznerics Iván: A pénztartozások lerovásának jogszabályai az új olasz kötelmi jogban, figyelemmel Grosschmid tanaira 87 Dr. Hegedűs József: Az általános elvek szerepe az újabb német magán­jogi elméletben .. 101 Dr. Szlezák Lajos: A bíró szerződéstmódosító hatalmáról 133 űr. Arató István: Az új német házassági jog 176 TANULMÁNYOK: űr. Tury Sándor Kornél: Az orvosi felelősség előfeltételeinek bizonyítása 193 KÖNYVSZEMLE: Szemináriumi Dolgozatok (Márky T.) 212 A MAGYAR JOGÁSZEGYLET SZEMLÉJE: A Magyar Jogászegylet Egyházjogi Szakosztályának ülése 213 A XIV. Magyar Jogászgyülés 214 KIADJA A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1 943.

Next

/
Thumbnails
Contents