Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1941 (9. évfolyam, 33-35. szám)

1941 / Tartalommutató

417 TARTALOMJEGYZÉK; (IX. évfolyam. 1941. XXXIII—XXXVI.) Előadások: Dr. Finkey Ferenc: Vargha Ferenc emlékezete — 1 A Magyar Jogászegylet díszközgyűlése az erdélyi és keleti országrészek visszatérése alkalmából. Dr. A.ngyal Pál elnöki megnyitó beszéde 50 Dr. Endes Miklós: Erdély jogrendszerei — — 51 Dr. Biró Balázs,: Erdély jogi szelleme — — — — — — — - 62 Dr. Angyal Pál: [. Endre és Szent László büntetőtörvényei — • — 71 Dr. Sándorfy Kamii: Miérl maradt meg Erdélyben az osztrák polgári törvénykönyv? — — — — — — — — — — — —- 85 Dr. Baranyay Jusztin: A kánoni jog szerepe és jelentősége a jogludo mányok világában — — — — — — — — — - - - 135 Dr. Gabona Lajos: Néhány szó a telekkönyvről — — -- 144 Dr. Cottely István: A banktitok ______ _. _ _ — 249 Dr. Kuncz Ödön: Schuster Rudolf — — — — — — — - — 263 Dr. Zöldy Miklós: Semmiségi panasz — lénykérdésben — — — — 277 Dr. Patakfalvy László: A társaság jogi személyisége — — — — — 293 Dr. Goltner Dénes: A gyermek mint tanú a modern jogszolgáltatásban 318 Dr. Finkey Ferenc: Vitéz Moór Gyula új elmélete a büntetőjog magán­jogi jellegéről — — — — — — — — - - — — — 365 Tanulmányok: Dr. Heller Erik: Büntetőjog és világnézet — — — — — ~ — 114 Dr. Ibrányi István: A gazdasági élet fejlődésének hatása a közjog és magánjog viszonyára — — — — — — — — — — 156 Dr. Malonyai Béla: Érvényteleníthető-e a házasság a Hl. 54. §-ának b) pontja alapján a házasfél lényeges tulajdonságaiban való téve­dés címén? — — — — — — — — — — — - — 387 Könyvszemle: Dr. Móra Mhály: Az egyházi adó és az egyházközségek alapkérdései az egyházi és világi jog szerint. (Petrovay Zoltán) — — — 404 Dr. Stephanus Sipos: Enchiridion iuris canonici ad usum scholarum et privatorum. (Dr. Móra Mihály) — — — -- — -— — 407 A Magyar Jogászegylet Szemléje: Pályázati hirdetmény — — — — — — — — — — — — 260 Beszámoló — — — — — — — — — — — — - 412

Next

/
Thumbnails
Contents