Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1940 (8. évfolyam, 29-32. szám)

1940 / Tartalommutató

TARTALOMJEGYZÉK AZ 1940. ÉVI VIII. ÉVFOLYAMRÓL Előadások és tanulmányok: Magánjog: Dr. Bálás P. Elemér: Dinamikus dologi szemlélet a magánjogban . . 37 Dr. Szokolay Leó: A gyámsági törvény néhány szépséghibája .. .. 192 Dr. Zachár Gyula: Visszatartási jog 274 Dr. Szentmiklósi István: Grosschmid és a magyar házassági jog .. 296 Dr. Kauser Lipót: A veszély és a felelősség viszonyáról 316 Hitel- és gazdasági jog: Dr. Patakfaluy László: Kereskedelmi társaságok átalakítása .. . . 223 Büntetőjog: Dr. Degré Miklós: Az állami rend megóvása végett szükséges büntető­jogi rendelkezésekről szóló 1938. évi törvény perorvoslati rend­szere 1 Dr. Szolnok Jenő: A törvény lényeges rendelkezésének megsértése . . 11 Dr. Angyal Pál: Jegyzetek az 1938. évi XVI. törvénycikkhez .. .. 121 Dr. Harmath Jenő: A valóságbizonyítás a bírói gyakorlatban . . 160 Dr. Dolaptschieff Miklós: A büntetőjog fejlődése Bulgáriában . . .. 263 Közigazgatási jog: Dr. Pap József: Bírói jogvédelem a közigazgatásban 142 Dr. Egyed István: Az új honvédelmi törvény 235 Pénzügyi jog: Dr. Proszvimmer Béla: Az egyenes adóreform törvényjavaslatáról . . 209 Fegyelmi jog: Dr. Zehery Lajos: Fegyelmi jogunk legújabb alkotásai a büntetőjogi reformtörekvések tükrében 101 Könyvismertetések: Köstler Rudolf: Die Ehevorschriften im Lande österreich und in den sudetendeutschen Gebieten (Ismerteti: dr. Móra Mihály) .. 137 Tomcsányi Móric: Magyarország közjoga (Ismerteti: dr. Illés József) 339

Next

/
Thumbnails
Contents