Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1938 (6. évfolyam, 21-24. szám)

1938 / Tartalommutató

485 TARTALOMJEGYZÉK AZ Í938. ÉVI VI. ÉVFOLYAMRÓL Előadások és tanulmányok: Magánjog: Dr. Szászy István: A magánjogi jogszabályok időbeli hatálya. A törvény visszaható erejének problémája 70 Dr. Szántó Imre: Felelősség idegen tényért . . • • 136 Dr. Vági József: Szurrogáció 111 Dr. Klenics Barnabás: A honorációrok főszerzői joga 249 Hiteljog: Dr. Nánássy Béla: Forgatható fuvarokmányok a nemzetközi vasútügyi forgalomban 100 Dr. Kuncz Ödön: A részvénytársaságok szervezetének jogi problémái.. 188 Dr. Sárkány Lajos: Veszélyes szerződések 233 Dt. Schuster Rudolf: Birói gyakorlat a tiltott utánzás és a mintaoltalom kérdéseiben 361 Ür. Káinoki Bedő Sándor: Az utóforgatmány 399 Büntetőjog: Dr. Finkey Ferenc: Törvényt a rehabilitációról ! 161 Dr. Medvigy Gábor: Néhány büntetőjogi reformkérdés a hazai jogfej­lődés szemléletében .> .. .. 416 Közjog: Dr. Molnár Kálmán: Mentelmi jogunk jogalapja és kodifikálása . . • • 376 Dr. Bölöny József: Mentelmi jogunk jogalapjánnak kérdéséhez . . . 391 Nemzetközi jog: Dr. Bnza László: A német nemzeti szocializmus nemzetközi jogi fel­fogása . . . . .'. 19 Dr. Faluhelyi Ferenc: A fasizmus nemzetközi joga 37 Dr. Polzovics Iván: A bolsevizmus nemzetközi jogszemlélete . . .. ól Külföldi jog: Anselmi Anselmo: A törvénykönyvek és bírósági eljárások fasiszta reformja 1 Dr. Gády Bda- Az uj olasz ügyvédi rendtartás 211 Dr. Szakáts Kálmán- A német nemzeti munkajog 265 Dr. Picker Ernő: Az angol bíróságok legújabb joggyakorlata a bíróilag nem érvényesíthető kötelmek terén 431 Dr. Ibrányi István: A törvényes öröklés az olasz magánjogi kódex-ter­vezetben • •• 458 Könyvismertetés: Az olasz büntelőtörvcn\könyv. Magyarra fordította és bevezetéssel ellátta: Dr. Ángyai Fal és dr. Rácz György; Battaglini Guilo elősza­vával. Ismerteti: dr Hacker Ervin 154 A Magyar Jogászegylet szemléje: Az 1937. évi december hó 11. napján tartott rendes évi közgyűlés jegy­zőkönyve 156 A finn jogászegylet magyar osztályának megalakulása 281 A Sichejmann-Alap pályázati hirdetménye 281 .. 483 Grossehmid Béni

Next

/
Thumbnails
Contents