Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1937 (5. évfolyam, 17-20. szám)

1937 / 17. szám

Somló Bódog óz Moór Gyula hagyatékából MAGYAR JOGÁSZEGYLETI tRl^OamvKönyvu EGYÉB TANULMÁNY! - NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ FOLYÓI! DR. SCHUSTER RUDOLP A M. KIK. SZABADALMI FELSŐBÍRÓSÁG NYŰG. £UÜÖKE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 6 7 3 3 ÉS DR. MENDELENYI LAb^Lv, A PESTVIDÉKI K3R. TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE SZERKESZTI DR NAGY DEZSÓ BÁLINT KIR. KÖZIGAZGATÁSI BIRÓ V. ÉVFOLYAM 1. (XVII.) SZÁM T A R T A L O M : ELŐADÁSOK: Dr. Almási Antal: Grosschmid és a családjog ...... 1 Dr. Besnyő Bernát: Hátrábbállás a kényszcregyességben . 24 Dr. Istvánffy László: A tárgyi kártérítési felelősség múltja és jövője 77 Hozzászólás: dr. Marion Géza 142 A H. HÁGAI NEMZETKÖZI JOGÖSSZEHASONLlTÓ- KON­GRESSZUSRA BEKÜLDÖTT VÉLEMÉNYES JELEN­TÉSEK: Dr. Angyal Pál: A visszaesés elleni küzdelem 14.") /)/•. liácz György: Fenntartsuk vagy elvessük a „nullum crimen sine lege" elvét? 151 TANULMÁNY: Dr. Mészáros Lajos: Perjogi tényezők a legtöbb bírás­kodásban írjMT- ..... 165 A MAGYAR JOGÁSZEGYLET SZEMLÉJE; Az 193<>. december 19-én tartott évi rendes'közgyűlésről készült jegyzőkönyv. 195. — A Magyar Jogászegylet pályázati hir­detménye. 199. KIADJA A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1937.

Next

/
Thumbnails
Contents