Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1936 (4. évfolyam, 13-14. szám)

1936 / Tartalommutató

605 TARTALOMJEGYZÉK AZ 1936. ÉVI IV. ÉVFOLYAMRÓL Előadások és tanulmányok: Magánjog: ünnepi teljes ölés Elnöki megnyitó: Dr. Osvald István 3 Dr. Szladits Károly: Grossehmid és a magyar kötelmi jog ... 5 Dr. Tunyoyi-Szücs Kálmán: A gazdatartozások rendezésével kapcsolatos jogi kérdések 191 Dr. Sár ff y Andor: Az elidegenítési és terhelési tilalom mint zálogjogi alakulat a magánjogi törvénykönyv javaslatában . . . . • • 312 Dr. Király Ferenc: Kartelmagánjogi kérdések .... . . 332 Hozzászólások: dr. Schuster Rudolf és dr. Pdtakfalvy-Groák László 358 Dr. Kauser Lipót: A méltányosságról 380 Dr. Alföldy Dezső: A szerzői jog újabb fejlődése 463 Dr. Zachár Gyula: Pénztartozás . . 492 Hitel- és gazdasági jog: Dr. Patakfalvy-GÁoák László: A korlátolt felelősségű társaság jogi természete • • • • 363 Hozzászólás: ifj. dr. Nayy Dezső ..... 378 Dr. Schmnrtz Tibor: A részletiigyletekröl ... .... . . 513 Hozzászólások: dr. Blau György, dr. Beck Salamon, dr. Kartsoki HK Alajos 'v.i\ ''-'^.V' • 1 .th' Dr. Fülei-Szántó Endre: A váltójog nemzetközi egységesítése . . . 538 Kényszerkartel ankét: Dr. Osvald István elnöki megnyitó beszéde . . . . 19 Dr. vitéz Guothfalvi-Dorner Zoltán előadó: Kényszerszervezés . . 20 Dr. Király Ferenc jogi előadó előadása 50 Hozzászólások a kényszerkartel ankéten: Éber Antal, dr. Nizsa­lovszky Endre. Kelemen Móric. dr. .Jakobi Andor. dr. Dobrovics Károly, dr. Kőházi Endre. r/A Tihanyi Lajos. dr. Tóth József, dr. Ranschburq Nándor, dr. Sipos Sándor. di\. Kelemen Sándor . . . . 55 Dr. Kuncz Ödön elnöke záróbeszéde . 97 Büntető jog; Dr. Hegedűs József: Az indikált magzatelhajtás és a magyar büntető jog 435 Dr. Mendelényi László: A hivatásos bírák viszonya a/ esküdtekbe/ vagy Schötfékhez . . . . ;> . . . . 559 Törvénykezési eljárási jog: Dr. Vinkler János: A jog. jogviszony, perjogviszony .... ÍH) Közjog: Dr. Kérészy Zoltán: A felsőház jogkörének megállapítása . . 248 Hozzászólások: dr. Tomcsányi Móric. dr. Eyry Auvél, dr. Tihanyi Lajos - 28 J Dr. Eyyed István: Észrevételei; a [elsőház jogköre kérdésében tartott vitához * .. 302 Dr. M'i'iyary Zoltán. A miniszterelnök szerepe a közigazgatásban 551

Next

/
Thumbnails
Contents