Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1934 (2. évfolyam, 5-8. szám)

1934 / Tartalommutató

602 TARTALOMJEGYZÉK AZ 1934. ÉVI II. ÉVFOLYAMRÓL Előadások és tanulmányok Magánjog: Dr. Bálás I'. Elemér: Kárlén'tés a magánjogi törvénykönyvünk javaslatában ... 47 Dr. Tihanyi Lajos: A határidők lejárati napja magánjogi törvényköny­vünk javaslatában 93 Dr. Kauser Lipót: Széljegyzetek az MMT. javaslatának egynéhány definíciójához 118 Dr. Komin Ferenc: A nemzetközi vételügylet törvényhozási szabályozása 582 Hiteljog: Dr. Nánássy Béla: A nemzetközi vasúti fuvarjog revíziója 184 Dr. Gold Simon: A biztosítási ügynökökről 511 Dr. Thury Sándor Kornél: A Populáris executió versenyjogunkban . 385 Dr. Sövényházy Ferenc: Az angol részvényjog jellegzetességei és tanulságai . . 49<i Büntetőjog: Dr. Angyal Pál: A nemzeti szocialista büntetőjogi elmélet jellemzési' !2 Dr. Rácz György: A német Btk. reformja és a legújabb tervezet kritikai ismertetése .... 26 Dr. Szakáts Kálmán: Az új németbirodalmi sajtóreform őf>8 Nemzetközi jog: Dr. Geöcze Bertalan: Magánszemélyek nemzetközi jogalanyisága . . 2i3ö Dr. Csánk Bé'a: Az International Law-Association és a köteléki perek 409 Közigazgatási és Pénzügyi jog: Dr. Takács György: A székesfővárosi községi közterhek .......... 112 Dr. Hegyessy Gyula: Kívánatos reformok a pénzügyi közigazgatásnál, főkiép az illetéknél M» Dr. Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás mai rendszere Franciaországban 546 Emlékbeszédek: Dr. Szladits Károly: Szászy Béla 1 Dr. Szladits Károly: Szászy-Schwarz Gusztáv emlékezete 1Ö3 Dr. Polner Ödön: Emlékbeszéd Concha Győző felett 261 Vegyestartalmú tanulmányok: Janne Xauier: Az összehasonlító jog (Droit combaré) oktatásáról .... Dr. Urbánszky Andor: Kollektív gondolat és munkavédelem a 17.")

Next

/
Thumbnails
Contents